ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээлэл

 • 2015-2018

 • 2017-2018

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

2020. Нийслэлийн Засаг даргын төсөв

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

2019.02.26 – 2020.07.01-нд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сайнбуянгийн Амарсайхан

2020.07.01 – 10.23-нд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үүрэг гүйцэтгэгч Жанцангийн Батбаясгалан

2020.10.23-наас Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үүрэг гүйцэтгэгч Долгорсүрэнгийн Сумъяабазар


Нийслэлийн төсвөөс нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны төсвийн жилд зарцуулах төсөв

 


Шилэн дансны мэдээлэл: Хүлээн авагч, ханган нийлүүлэгч тус бүрээр

Хаяг нь – https://shilendans.gov.mn/org/4284

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын ulaanbaatar.mn сайтын “Шилэн данс” цэсэнд “Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл”, “Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл”, “Иргэдийн төсөв”, мөн “Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар” (Шилэн дансан нэгдсэн систем дэх НЗДТГ-ын хуудас) гэсэн дэд цэснүүдэд нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн сар сарын нэгдсэн дүн, тухайн жилийн батлагдсан төсөв болон нэмэлт төсөв оруулсан тогтоол, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө зэрэг мэдээллийг оруулжээ.

Мөн “Тогтоол, захирамж” цэсэнд байршуулж байгаа Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн А захирамжууд нь төсвийн хөрөнгө мөнгө зарцуулахад хамаарах юм. Гэхдээ түүнийг Шилэн дансны мэдээлэлтэй тулгаж, Шилэн дансанд Нийслэлийн засаг даргын дугаар захирамжийн дагуу гэсэн тайлбарласныг дугаараар нь тулгаж үзье гэхэд байхгүй алгассан нь хамгийн анхаарал татсан төсвийн зарцуулалтын шийдвэрийг Ulaanbaatar.mn ба Шилэн дансны цахим систем хоёрын дунд завсардуулан үлдээж байна.

Иймд бид нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Шилэнд дансанд байгаа мэдээллийг боловсруулж төсвийн хөрөнгийг юунд зарцуулж, ямар харилцагч, ханган нийлүүлэгч байгууллага хичнээн төсвийн хөрөнгө авч байгаа дүр зургийг харуулж байна.

Шилэн дансны мэдээлэл

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Харилцагч байгууллага Огноо Зарлага Гүйлгээний утга
Алсын гэрэл ХХК 2020,09,18 5000000 НЗД-ын А/118-р захирамжаар гэрээт ажлын зардал
Алтантуул 2020,03,17 6902805 НЗД-ын А/182-р захирамжаар нөхөн олговор
Амьдралын үнэ цэнэ эрүүл мэнд НҮТББ 2020,06,10 12000000 НЗД-ын А/700-р захирамжаар урьдчилгаа
Ананд хаан НҮТББ 2020,09,04 12000000 НЗД-ын А/726-р захирамжаар гэрээт ажлын 2 дахь санхүүжилт
Ананд хаан НҮТББ 2020,06,10 12000000 НЗД-ын А/726-р захирамжаар урьдчилгаа
Аэрмаркет холидэй ХХК 2020,02,19 8646800 НЗД-ын А/138-р захирамжаар билетийн үнэ
Б.Бадрал 2020,05,19 5000000 НЗД-ын А/667-р захирамжаар буцалтгүй тэтгэмжинд олгов
Б.Билгүүн 2020,02,14 15390000 Гэрээт ажлын зардал
Б.Билгүүн 2020,05,29 11120000 НЗДТГ-ын даргын А/54-р тушаалаар гэрээт ажлын зардал
Б.Цэцэгбал 2020,05,13 18000000 НЗД-ын А/637-р захирамжаар буцалтгүй тусламжинд олгов
Баганат өргөө ХХК 2020,07,06 1885351000 НЗД-ын А/195-р захирамжаар орон сууцны үнэ
Байгалмаа 2020,03,17 5502751 НЗД-ын А/182-р захирамжаар нөхөн олговор
Бармон ХХК 2020,10,27 1108920660.7 НЗД-ын А/195-р захирамжаар гэрээт ажлын зардал
Би Би девелопмент хотел ХХК 2020,01,29 6414366 Гэрээт ажлын зардал
Бит пресс ХХК 2020,05,20 9750000 НЗДТГ-ын даргын А/09-р тушаалаар гарын авлага хэвлүүлсэн
Бичлэгийн хайрцаг ХХК 2020,07,20 7960000 НЗД-ын А/222-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
В.Болормаа 2020,05,08 6414539 БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 5-р сарын бусад зардал
В.Болормаа 2020,07,09 6501180 БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн бусад зардал
В.Болормаа 2020,06,11 6457457 БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгийн төлөөлөгчийн 6-р сарын бусад зардал
В.Болормаа 2020,08,10 6546536 БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 8-р сарын бусад зардал
В.Болормаа 2020,10,08 6565534 БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 10-р сарын зардал
В.Болормаа 2020,09,11 6562820 БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 9-р сарын зардал
В.Болормаа 2020,02,19 6334131 БНСУ-д суугаа байнгын төлөөлөгчийн 2-р сарын бусад зардал
В.Болормаа 2020,01,29 6223252 БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 1-р сарын бусад зардал
Виндзор ХХК 2020,09,30 8400000 Гэрээт ажлын зардал
Гайхамшигт дэлгэц НҮТББ 2020,07,17 7280000 НЗД-ын А/222-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
Голомт банк 2020,07,22 Спорт заалны түрээсийн төлбөр

14640000

Дефакто институт сан 2020,08,11 16000000 НЗД-ын А/1021-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
Ди Би Эм лизинг ХХК 2020,06,04 5080852.54 Түрээсийн төлбөр
Ди Би Эм лизинг ХХК 2020,07,09 5068792.78 6-р сарын Түрээсийн төлбөр
Ди Би Эм лизинг ХХК 2020,08,10 5036826.67 ННҮТ-ийн Баянгол  салбарын 8-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Би Эм лизинг ХХК 2020,09,11 5036826.67 Түрээсийн төлбөр
Ди Би Эм лизинг ХХК 2020,03,20 5278617.7 Түрээсийн төлбөр
Ди Би Эм лизинг ХХК 2020,07,17 5036826.67 7-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Би Эм лизинг ХХК 2020,04,22 5036826.66 Түрээсийн төлбөр
Ди Эйч Ти ХХК 2020,02,14 16896000 ННҮТ-ийн “Solo mall” дахь салбарын 1,2-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Эйч Ти ХХК 2020,05,19 8448000 ННҮТ-ийн Баянгол салбарын 5-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Эйч Ти ХХК 2020,04,21 8448000 ННҮТ-ийн Баянгол салбарын 4-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Эйч Ти ХХК 2020,03,24 8448000 ННҮТ-ийн Баянгол салбарын 3-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Эйч Ти ХХК 2020,07,20 8448000 ННҮТ-ийн Баянгол салбарын 7-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Эйч Ти ХХК 2020,10,20 8448000 ННҮТ-ийн Баянгол дахь салбарын 10-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Эйч Ти ХХК 2020,06,25 8448000 ННҮТ-ийн Баянгол салбарын 6-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Эйч Ти ХХК 2020,09,22 8448000 ННҮТ-ийн Баянгол салбарын 9-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Эйч Ти ХХК 2020,08,25 8448000 ННҮТ-ийн Баянгол салбарын 8-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2020,05,13 31160000 ННҮТ-ийн Драгон дахь салбарын 5-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2020,04,15 31160000 ННҮТ-ийн Драгон салбарын 4-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2020,02,19 31160000 ННҮТ-ийн Драгон дахь салбарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2020,06,16 31160000 ННҮТөв дэх салбарын 6-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2020,01,28 31160000 ННҮТ-ийн Драгон салбарын 1-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2020,08,25 31160000 ННҮТ-ийн Драгон салбарын 8-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2020,07,28 31160000 ННҮТ-ийн Драгон салбарын 7-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2020,09,29 31160000 ННҮТ-ийн Драгон дахь салбарын 9-р сарын түрээсийн төлбөр
Дуу бичлэг бүтээгчдийн үндэсний төв 2020,06,16 15100000 НЗД-ын А/650-р захирамжаар а/х-ний зардал
Дуу бичлэг бүтээгчдийн үндэсний төв 2020,05,19 60400000 НЗД-ын А/650-р захирамжаар а/х-ний зардал
Дүнжингарав ХХК 2020,04,08 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав дахь салбарын 4-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2020,05,08 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав дахь салбарын 5-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2020,03,11 56845600 ННҮТ-ийн 3-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2020,02,14 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав дахь салбарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2020,06,10 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 6-р сарын түрээс, 5-р сарын ашиглалтын зардал
Дүнжингарав ХХК 2020,07,09 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 7-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2020,08,10 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 8-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2020,09,09 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав дахь салбарын 9-р сарын түрээсийн төлбөр
Дэлхийн Монгол хэлхээ НҮТББ 2020,08,31 14000000 НЗД-ын А/701-р захирамжаар гэрээт ажлын зардал
Ж.Алтанцэцэг 2020,10,28 8100000 НЗД-ын А/1211-р захирамжаар а/х-ний зардал
И Эс Пи Эм ХХК 2020,06,16 9450000 НЗДТГ-ын даргын А/69-р тушаалаар а/х-ний зардал
Инвекс ХХК 2020,10,08 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав дахь салбарын 10-р сарын түрээсийн төлбөр
Касс 2020,10,29 17100000 НЗД-ын А/1211-р захирамжаар а/х-ний зардалд олгов
Лантуун дохио ТББ 2020,03,20 21000000 НЗД-ын А/197-р захирамжаар дэмжлэг
М.Мөнхцэцэг 2020,07,08 8478420 ОХУ-ын Москва хотод суугаа байнгын төлөөлөгчийн бусад зардал
М.Мөнхцэцэг 2020,08,10 8538960 ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 8-р сарын бусад зардал
М.Мөнхцэцэг 2020,10,08 8563740 ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 10-р сарын зардал
М.Мөнхцэцэг 2020,09,11 8560200 ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 9-р сарын зардал
Маринагроув ХХК 2020,06,30 6650000 НЗДТГ-ын даргын А/57-р тушаалаар гэрээт ажлын зардал
МБ инжиниринг ХХК 2020,06,09 229900000 НЗД-ын А/763-р захирамжаар урьдчилгаа
МБ инжиниринг ХХК 2020,06,30 206910000 НЗД-ын А/763-р захирамжаар гэрээт ажлын зардал
Мишээл мега молл ХХК 2020,04,08 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 4-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2020,03,10 26720000 ННҮТ-ийн 3-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2020,05,08 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл дэх салбарын 5-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2020,06,10 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 6-р сарын түрээс, 5-р сарын ашиглалтын зардал
Мишээл мега молл ХХК 2020,07,09 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 7-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2020,08,10 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 8-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2020,09,09 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл дэх салбарын 9-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2020,02,19 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл дэх салбарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2020,10,16 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл дэх салбарын 10-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2020,01,28 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 1-р сарын түрээсийн төлбөр
Мобиком корпораци ХХК 2020,03,11 10725000 НЗД-ын А/11-р захирамжаар а/х-ний зардалд олгов
Монголчуудын эрүүл мэнд НҮТББ 2020,06,11 10000000 НЗД-ын А/701-р захирамжаар урьдчилгаа
Монголын бүтээлч ирээдүй ТББ 2020,09,04 39672000 НЗД-ын А/690-р захирамжаар гэрээт ажлын 2 дахь санхүүжилт
Монголын бүтээлч ирээдүй ТББ 2020,06,19 39672000 НЗД-ын А/690-р захирамжаар гэрээт  ажлын зардал
Монголын цахилгаан холбоо ХК 2020,06,19 26400000 Интернетийн 5,6-р сарын төлбөр
Монголын цахилгаан холбоо ХК 2020,09,17 13200000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 9-р сарын интернетийн төлбөр
Монголын цахилгаан холбоо ХК 2020,07,20 13200000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын  интернетийн төлбөр
Монголын цахилгаан холбоо ХК 2020,10,22 13200000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 10-р сарын интернетийн төлбөр
Монголын цахилгаан холбоо ХК 2020,08,25 13200000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 8-р сарын интернетийн төлбөр
Моннидер ХХК 2020,02,19 5014500 ННҮТ-ийн Оргил дахь салбарын түрээсийн төлбөр
Моннидер ХХК 2020,10,13 5014500 ННҮТ-ийн Оргил дахь салбарын 10-р сарын түрээсийн төлбөр
Моннидер ХХК 2020,01,28 5014500 ННҮТ-ийн Оргил салбарын 1-р сарын түрээсийн төлбөр
Моннидер ХХК 2020,08,25 10029000 ННҮТ-ийн Оргил салбарын 7,8-р сарын түрээсийн төлбөр

 

Моннидер ХХК 2020,09,30 5014500 ННҮТ-ийн Оргил дахь салбарын 9-р сарын түрээсийн төлбөр
Н.Батбилэг 2020,05,26 10000000 НЗД-ын А/706-р захирамжаар буцалтгүй тэтгэмжинд олгов
Нандин Өргөө ХХК 2020,06,11 5600000 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн зардал /ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбар/
Нанопланет ХХК 2020,03,11 15800000 Хаалганы үнэ
Непко ХХК 2020,03,20 15486000 Номны үнэ
НЗДТГ

 

2020,03,02 НЗДТГ-ын А/208-р тушаалын буцаалт

33760092

НЗДТГ 2020,03,13 НЗДТГ-ын даргын А/210-р тушаалын буцаалт

8746240

НЗДТГ касс 2020,09,11 6156000 НЗД-ын А/1095-р захирамжаар шагналд олгов
НЗДТГ- касс 2020,09,22 8208000 НЗД-ын А/1122-р захирамжаар а/х-ний зардал
НЗДТГ-ын барьцаа хөрөнгийн данс 2020,07,06 99229000 НЗД-ын А/195-р захирамжаар Баганат өргөө ХХК-ний орон сууцны барьцаа 5%
НЗДТГ-ын барьцаа хөрөнгө 2020,10,06 98165650 НЗД-ын А/195-р захирамжаар Тэсоконстракшн ХХК-ийн барьцаа 5%
НЗДТГ-ын Барьцаа хөрөнгө 2020,06,30 22990000 НЗД-ын А/763-р захирамжаар гэрээт ажлын барьцаа 5%
НЗДТГ-ын Барьцаа хөрөнгө 2020,10,27 58364245.3 НЗД-ын А/195-р захирамжаар “Бармон” ХХК-ийн барьцаа 5%
Нийгмийн хамгааллын тусгай төв 2020,03,13 8150000 НЗД-ын А/345-р захирамжаар а/х-ний санхүүжилт
Нийгмийн хамгааллын тусгай төв 2020,05,19 25525000 НЗД-ын А/662-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Ахмадын хороо 2020,02,19 17000000 НЗД-ын А/159-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Ахмадын хороо 2020,09,29 12500000 НЗД-ын А/1122-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2020,03,09 10124814 НЗД-ын А/283-р захирамжаар 1-р улирлын санхүүжилт
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2020,10,08 15689506 НЗД-ын А/283-р захирамжаар 3-р улирлын зардал
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2020,10,16 9394000 НЗД-ын А/1096-р захирамжаар а/х-ний урьдчилгаа зардал 70%
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2020,06,10 10400000 НЗД-ын А/733-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2020,05,26 5219814 НЗД-ын А/283-р захирамжаар 2-р улирлын зардал
Нийслэлийн Байгаль орчны газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2020,06,12 37110000 НЗД-ын А/762-р
Нийслэлийн Боловсролын газар 2020,10,27 300000000 НЗД-ын А/1211-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2020,05,13 250000000 НЗД-ын А/496-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2020,06,18 450000000 НЗД-ын А/496-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2020,10,20 250000000 НЗД-ын А/942-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2020,09,22 250000000 НЗД-ын А/942-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн ЗАА 2020,03,05 108925347 НЗД-ын А/183-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба /нэмэлт санхүүжилт/ 2020,05,08 151532000 НЗД-ын А/577-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба /нэмэлт санхүүжилт/ 2020,08,24 НЗД-ын А/789-р захирамжаар зардал буцаав

85734000

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар 2020,10,08 11585000 НЗД-ын А/1007-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний газар 2020,03,13 55917000 НЗД-ын А/345-р захирамжаар а/х-ний санхүүжилт
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар 2020,04,17 63600000 НЗД-ын А/507-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар 2020,05,20 43400000 НЗД-ын А/662-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 2020,04,21 357000000 НЗД-ын А/512-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар/нэмэлт санхүүжилт/ 2020,06,15 36031850 НЗД-ын А/800-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн онцгой комисс 2020,03,10 58776394 НЗД-ын А/99, 307-р захирамжийн үлдэгдэл санхүүжилт
Нийслэлийн онцгой комисс 2020,04,10 29145120 НЗД-ын А/487-р захирамжаар а/х-ний зардалд олгов
Нийслэлийн онцгой комисс 2020,02,14 130558426 НЗД-ын А/99-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн онцгой комисс 2020,02,14 724919760 НЗД-ын А/174-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Онцгой комисс 2020,08,10 28380000 НЗД-ын А/1024-р захирамжаар “Тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажын зардал
Нийслэлийн онцгой комисс 2020,06,18 114931500 НЗД-ын А/807-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн онцгой комисс 2020,05,25 323973500 НЗД-ын А/704-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт удирдлагын газар 2020,03,05 366800000 НЗД-ын А/220-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар 2020,10,08 39400000 НЗД-ын А/1050-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар 2020,04,17 100000000 НЗД-ын А/432-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар 2020,03,23 237168500 НЗД-ын А/377-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар 2020,10,27 151663000 НЗД-ын А/1096-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар 2020,10,28 72346590 НЗД-ын А/1096-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар /нэмэлт санхүүжил/ 2020,05,19 64130000 НЗД-ын А/650-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар/нэмэлт санхүүжилт/ 2020,06,10 124444000 НЗД-ын А/766-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Спортын хороо 2020,10,16 21700000 НЗД-ын А/1096-р захирамжаар а/х-ний урьдчилгаа 70% зардал
Нийслэлийн спортын хороо 2020,10,29 12800000 НЗД-ын А/1096-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн суралцагчдын эцэг эхийн холбоо НҮТББ 2020,07,20 6280000 НЗД-ын А/222-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2020,02,04 35990380 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2020,03,10 21692500 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2020,04,15 27909937 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2020,09,10 31267155 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2020,04,28 38493685 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2020,07,27 39582253 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2020,06,30 21692500 Тээврийн зардал
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз 2020,10,29 39313910 Тээврийн зардал
Нийслэлийн Төр захиргааны авьо бааз 2020,05,28 21692500 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төрийн сан 2020,06,30 1412043400 Санхүүжилтийн үлдэгдэл төвлөрүүлэв
Нийслэлийн төрийн сан 2020,06,30 113000000 Санхүүжилтийн үлдэгдэл төвлөрүүлэв
Нийслэлийн төрийн сан 2020,06,30 39672000 Санхүүжилтийн үлдэгдэл төвлөрүүлэв
Нийслэлийн төрийн сан 2020,06,30 16041855 Санхүүжилтийн үлдэгдэл төвлөрүүлэв
Нийслэлийн Хот байгуулалт хөгжлийн газар 2020,05,26 30360000 НЗД-ын А/520-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 2020,09,17 55371315 НЗД-ын А/776-р захирамжаар дээврийн  засварын ажлын зардал
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 2020,09,17 63427878 НЗД-ын А/776-р захирамжаар дээврийн  засварын ажлын зардал
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 2020,09,17 74700466 НЗД-ын А/776-р захирамжаар дээврийн  засварын ажлын зардал
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2020,10,26 14254281 НЗД-ын А/776-р захирамжаар сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн дээвэр, гадна шугам сүлжээний засварын ажлын зардал
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2020,10,26 46534566 НЗД-ын А/776-р захирамжаар сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн дээвэр, гадна шугам сүлжээний засварын ажлын зардал
Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 2020,02,21 19000000 НЗД-ын А/219-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газар/нэмэлт санхүүжилт/ 2020,06,18 150000000 НЗД-ын А/214-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Шүүхийн шинжилгээний алба 2020,03,18 29940000 Эзэнгүй цогцос оршуулах зардал
Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний газар 2020,06,16 34803000 Эзэнүй цогцос оршуулах зардал
Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний газар 2020,09,29 17148000 Эзэнгүй цогцос оршуулах зардал
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 2020,03,13 6487800 НЗД-ын А/345-р захирамжаар а/х-ний санхүүжилт
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 2020,03,19 8909100 НЗД-ын А/357-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлин Аялал жуулчлалын газар 2020,09,30 11308980 НЗД-ын А/1096-р захирамжар а/х-ний зардал
Нийтлэг үйлчилгээний газар 2020,09,18 5180000 Үйлчилгээний төлбөр
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр 2020,05,28 200000000 НЗД-ын А/546-р захирамжаар төслийн санхүүжилт
Нүүдэлчдийн агуулга НҮТББ 2020,06,12 12000000 НЗД-ын А/400-р захирамжаар гэрээт ажлын үлдэгдэл санхүүжилт
Нью семетри ХХК 2020,05,21 6156000 НЗД-ын А/645-р захирамжаар буцалтгүй тусламж /үйлчилгээний төлбөр/
Ньюгалакси ХХК 2020,09,30 15000000 Гэрээт ажлын зардал
Отгонсүрэн

 

2020,02,28 Урьдчилж гарсан зардал буцааж тушаав

Орлого: 16827395

Отгонсүрэн

 

2020,02,28 Урьдчилж гарсан зардал буцааж тушаав

Орлого: 25824200

ОУ-ын Таеквондогийн Монголын холбоо НЗТББ 2020,07,09 20000000 НЗД-ын А/870-р захирамжаар дэмжлэг
Пинто ХХК 2020,10,28 9600000 НЗД-ын А/1211-р захирамжаар а/х-ний зардал
Прогрид системс ХХК 2020,08,28 18714300 Вирусын программын төлбөр
С.Зориг 2020,05,04 6000000 НЗД-ын А/599-р захирамжаар буцалтгүй тусламжинд олгов
Сан сийлэн ХХК 2020,06,11 20000000 НЗД-ын А/396-р захирамжаар гэрээт ажлын үлдэгдэл
Сангийн яам-Нийслэлийн төрийн сан 2020,02,18 137950000 НЗД-ын А/184-р захирамжаар буцалтгүй дэмжлэг
Сангийн яам-Нийслэлийн төрийн сан 2020,05,19 6000000 НЗД-ын А/597-р захирамжаар “Дэлхийн эрүүл хотууд” холбооны гишүүнчлэлийн хураамж
Сангийн яам-Нийслэлийн төрийн сан 2020,05,20 11208000 НЗД-ын А/596-р захирамжаар “Дэлхийн өвлийн хотуудын дарга нарын холбоо”-ны 2020 оны гишүүнчлэлийн хураамж
Сангийн яам-Нийслэлийн төрийн сан 2020,05,20 7762500 НЗД-ын А/595-р захирамжаар “ЕвроАзийн холбоо”-ны 2020 оны гишүүнчлэлийн хураамж
Т.Хүрэлчимэг 2020,04,02 139435000 НЗД-ын А/434-р захирамжаар шүүхийн шийдвэрээр нөхөн төлбөр олгов
Талст урлан ХХК 2020,02,04 19575000 Барааны үнэ
Тесоконстракшн ХХК 2020,10,06 1865147350 НЗД-ын А/195-р захирамжаар гэрээт ажлын зардал
ТТЕМ ХХК 2020,05,28 9992400 НЗДТГ-ын даргын А/59-р тушаалаар барааны үнэ
Тусч хүү сервис ХХК 2020,03,19 6930000 НЗДТГ-ын даргын А/24-р тушаалаар гэрээт ажлын зардал
Туул 2020,03,17 6899610 НЗД-ын А/182-р захирамжаар нөхөн олговор
Түвшинжаргал 2020,03,17 11774609 НЗД-ын А/182-р захирамжаар нөхөн олговор
Тэнгэр трэвел ХХК 2020,03,23 Зардлын буцаалт

57000000

УБ.ХХААГазар 2020,03,10 Санхүүжилтийн буцаалт

7280000

Улаанбаатар лифт НӨҮГ 2020,09,17 85331730 НЗД-ын А/789-р захирамжаар лифтний засварын ажлын  зардал
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба /нэмэлт санхүүжилт/ 2020,07,09 85734000 НЗД-ын А/789-р захирамжаар а/х-ний санхүүжилт
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба /нэмэлт санхүүжилт/ 2020,06,25 15810000 НЗД-ын А/591-р захирамжаар а/х-ний зардал
Унофрэско ХХК 2020,06,16 11000000 НЗД-ын А/650-р захирамжаар гэрээт ажлын үлдэгдэл
Унофрэско ХХК 2020,05,19 44000000 НЗД-ын А/650-р захирамжаар а/х-ний зардал
ҮИБНЗБХороо 2020,07,06 1000000000 НЗД-ын А/839-р захирамжаар бэлтгэл ажлын санхүүжилт
ҮИБНЗБХороо 2020,06,23 1000000000 Санхүүжилт олгов
ҮИБНЗБХороо 2020,06,30 1000000000 Санхүүжилт олгов
Хелиантус ХХК 2020,02,20 14500000 НЗДТГ-ын даргын А/11-р тушаалаар гэрээт ажлын зардал
Херо венус ХХК 2020,09,15 21346050 НЗДТГ-ын даргын А/99-р тушаалаар гэрээт ажлын зардал
Херо винус ХХК 2020,09,17 21346050 НЗД-ын А/99-р тушаалаар гэрээт ажлын зардал
Хөдрөгийн хутагт ХХК 2020,01,31 5222910 Гэрээт ажлын урьдчилгаа санхүүжилт
ХСОАБХЗ газар 2020,06,19 15000000 НЗД-ын А/95-р захирамжаар а/х-ний  зардал
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв  ТББ 2020,07,17 8896080 НЗД-ын А/198-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв ТББ 2020,07,31 8896080 НЗД-ын А/198-р захирамжаар гэрээт ажлын 2 дахь санхүүжилт
Ц.Буянбадрах 2020,02,19 6334131 БНХАУ-д суугаа байнгын төлөөлөгчийн 1,2-р сарын бусад зардал
Цамбагарав хэвлэл ХХК 2020,07,17 15952000 НЗД-ын А/222-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
Цахим туслагч ХХК 2020,03,19 6500000 НЗДТГ-ын даргын А/24-р тушаалаар гэрээт ажлын зардал
ЦЕГ-ын Тээврийн цагдаагийн алба 2020,09,25 17000000 НЗД-ын А/951-р захирамжаар а/х-ний зардал
Чанцал 2020,03,17 8231063 НЗД-ын А/182-р захирамжаар нөхөн олговор
ЧАЭТ трейд ХХК 2020,02,18 13721400 Барааны үнэ
Эвсэг хас сан ТББ 2020,08,31 12000000 НЗД-ын А/701-р захирамжаар гэрээт ажлын зардал
Эгэл Монгол жудаг холбоо НҮТББ 2020,06,10 16000000 НЗД-ын А/701-р захирамжаар урьдчилгаа
Эерэг бодол НҮТББ 2020,06,10 8000000 НЗД-ын А/700-р захирамжаар урьдчилгаа
Эерэг бодол НҮТББ 2020,08,31 8000000 НЗД-ын А/700-р захирамжаар гэрээт ажлын зардал
Эерэг өөрчлөлтийн түүчээ НҮТББ 2020,09,15 5000000 НЗД-ын А/700-р захирамжаар 2 дахь санхүүжилт
Эйр Тикет ХХК

 

2020,03,04 НЗДТГ-ын даргын А/208-р тушаалын буцаалт

13812000

ЭйрТикет ХХК

 

2020,02,28 Урьдчилж гарсан зардал буцааж тушаав

9873000

ЭйрТикет ХХК

 

2020,02,28 Урьдчилж гарсан зардал буцааж тушаав

17494400

Эйч Эн Ай ХХК 2020,02,18 13068000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 2-р сарын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХК 2020,05,20 13068000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 4-р сарын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХК 2020,03,25 13068000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 3-р сарын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХК 2020,01,28 13068000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХК 2020,05,27 6121500 НЗДТГ-ын даргын А/58-р тушаалаар шалгалтын зардал
Эйч Эн Ай ХХК 2020,06,30 5960000 НЗДТГ-ын даргын А/75-р тушаалаар а/х-ний зардал
Энхтайван 2020,03,17 11678547 НЗД-ын А/182-р захирамжаар нөхөн олговор
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар 2020,07,09 242601350 Тайпей дахь төлөөлөгчийн газрын 3-р улирлын санхүүжилт
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар 2020,02,17 286795325 Тайпей дахь төлөөлөгчийн газрын 1-р улирлын санхүүжилт
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар 2020,10,12 230000000 Тайпэй дахь төлөөлөгчийн газрын 4-р улирлын санхүүжилт
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар 2020,04,22 233204675 Тайпей дахь төлөөлөгчийн газрын 2-р улирлын урсгал санхүүжилт
Юнител ХХК 2020,03,12 15320000 НЗД-ын А/11-р захирамжаар а/х-ний зардалд олгов

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг

Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/
Аясгалан үр трейд ХХК 2020.04. Барааны үнэ 5293000
Б.Билгүүн 2020.04. Гэрээт ажлын зардал 15390000
Б.Билгүүн

Чөлөөт уран бүтээлч-Н.Баатаржав

2020.05. Бэлэг дурсгалын “Хангарди” 11120000
Баганат өргөө ХХК

Оффис төв, БЗД-ийн 6-р хороо, 13-р хороолол/13373/

2020.07. Орон сууц 1984580000 1885351000
Би Би девелопмент ХХК 2020.01. Үйлчилгээний төлбөр 6414336
Бит пресс ХХК 2020.05. Гарын авлага хэвлүүлсэн 9750000
Ди Би Эм лизинг ХХК 2020.03. Түрээсийн төлбөр 15617151.69
Ди Эйч Ти ХХК 2020.02. ННҮТ-ийн түрээсийн төлбөр 16896000
Ди Эйч Ти ХХК 2020.03. ННҮТ-ийн үрээсийн төлбөр 26621678
Ди Эйч Ти ХХК 2020.04. ННҮТ-ийн түрээс, ашиглалтын зардал 35596862.9
Драгон холдинг ХХК

Драгон төв

2020.01. ННҮТ-ийн түрээсийн төлбөр 31160000
Драгон холдинг ХХК 2020.02. ННҮТ-ийн түрээсийн төлбөр 69381284.75
Драгон холдинг ХХК 2020.03. ННҮТ-ийн үрээсийн төлбөр 103191076.89
Драгон холдинг ХХК

Драгон  төв

2020.04. ННҮТ-ийн түрээс, ашиглалтын зардал 137115720.67
Дүнжингарав ХХК 2020.02. ННҮТ-ийн түрээсийн төлбөр 69380182
Дүнжингарав ХХК 2020.03. ННҮТ-ийн түрээсийн төлбөр 134436705
Дүнжингарав ХХК

Дүнжингарав худалдааны төв

2020.04. ННҮТ-ийн түрээс, ашиглалтын зардал 196817834
Жи мобайл ХХК 2020.03. Шуудан холбооны зардал 271820
Мишээл мега молл ХХК

Мишээл худалдааны төв

2020.01. ННҮТ-ийн түрээсийн төлбөр 26720000
Мишээл мега молл ХХК 2020.02. ННҮТ-ийн түрээсийн төлбөр 58877058.4
Мишээл Мега молл ХХК 2020.03. ННҮТ-ийн үрээсийн төлбөр 88100670.6
Мишээл мега молл ХХК

Мишээл худалдааны төвтөв

2020.04. ННҮТ-ийн түрээс, ашиглалтын зардал 117301003.4
Мобиком корпораци ХХК 2020.03. Шуудан холбооны зардал 17579721.61
Мобиком ХХК 2020.04. Шуудан холбооны зардал 17579721.61
Монголын цахилгаан холбоо ХК 2020.03. Шуудан холбооны зардал 6623721.33
Монголын цахилгаан холбоо ХК 2020.04. Шуудан холбооны зардал 8967775.81
Моннидер ХХК

7 буудал дахь Оргил худалдааны төв

2020.01. ННҮТ-ийн түрээсийн төлбөр 5014500
Моннидер ХХК 2020.02. ННҮТ-ийн түрээсийн төлбөр 10632332
Моннидер ХХК 2020.03. ННҮТ-ийн үрээсийн төлбөр 13641032
Моннидер ХХК

Оргил худалдааны төв

2020.04. ННҮТ-ийн түрээс, ашиглалтын зардал 17652632.2
Нанопланет ХХК 2020.03. Хаалганы үнэ 15800000
НЕПКО ХХК 2020.03. Барааны үнэ 15486000
Нийслэлийн Ахмадын хороо 2020.02. НЗД-ын А/159-р захирамжийн санхүүжилт 17000000
Нийслэлийн ЗАА 2020.03. НЗД-ын захирамжийн санхүүжилт 546124535
Нийслэлийн Нийгмийн хамгааллын усгай төв 2020.03. НЗД-ын захирамжийн санхүүжилт 8150000
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 2020.03. НЗД-ын захирамжийн санхүүжилт 58876394
Нийслэлийн онцгой комисс 2020.02. НЗД-ын захирамжийн санхүүжилт 855478186
Нийслэлийн Онцгой комисс 2020.03. НЗД-ын захирамжийн санхүүжилт 855478186
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар 2020.03. НЗД-ын захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2020.02. Тээврийн зардал 38980190
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2020.03. Тээврийн зардал 83779020
Нийслэлийн Халамж үйлчилгээний газар 2020.03. НЗД-ын захирамжийн санхүүжилт 55917000
Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар 2020.02. НЗД-ын захирамжийн санхүүжилт 19000000
Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээни алба 2020.03. Эзэнгүй цогцос оршуулах зардал 29940000
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 2020.03. НЗД-ын захирамжийн санхүүжилт
Сангийн яам-Нийслэлийн төрийн сан 2020.02. НЗД-ын А/184-р захирамжийн санхүүжилт 137950000
Талст Урлан ХХК 2020.02. Барааны үнэ 19575000
Талст Урлан ХХК 2020.04. Барааны үнэ 20785000
ТТЕМ ХХК

Ханбүрэгдэй дэлгүүр

2020.05. Хүүхдийн баярын бэлэг /330 багц/ 9992400
Ханбүргэдэй ХХК

Баянгол дүүрэг

2020.09. Бараа 38576080 38576080
Хас гоёл ХХК 2020.04. Барааны үнэ 5605000
Хелиантус ХХК 2020.02. Гэрээт ажлын зардал 14500000
Хөдрөгийн хутагат ХХК 2020.01. Засварын ажлын зардал 5222910
ЧАЭТ трейд ХХК 2020.02. Барааны үнэ 13721400
Эй Эн Ай ХХК 2020.01. Интернетийн төлбөр 13068000
Эйч Эн Ай ХХК 2020.02. Интернетийн төлбөр 26136000
Эйч Эн Ай ХХК 2020.03. Интернейтийн төлбөр 41817500
Эйч Эн Ай ХХК 2020.04. Шуудан холбооны зардал 41817500
Эйч Эн Ай ХХК 2020.05. Төхөөрөмж 6121500
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар 2020.02. Тайпей дахь төлөөлөгчийн газрын зардал 286795325
Юнител ХХК 2020.03. Шуудан холбооны зардал 15623352.25
Юнител ХХК 2020.04. Шуудан холбооны зардал 16089406.78

 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

2020 ОНЫ 1-Р САР – “Мэдээлэл байхгүй болно”

2020 ОНЫ 2-Р САР – “Мэдээлэл байхгүй болно”

2020 ОНЫ 3-Р САР – “Мэдээлэл байхгүй болно”

2020 ОНЫ 4-Р САР – “Мэдээлэл байхгүй болно”

2020 ОНЫ 5-Р САР – “Мэдээлэл байхгүй болно”

2020 ОНЫ 6-Р САР – “Мэдээлэл байхгүй болно”

2020 ОНЫ 7-Р САР – “Мэдээлэл байхгүй болно”

2020 ОНЫ 8-Р САР – “Мэдээлэл байхгүй болно”

2020 ОНЫ 9-Р САР – “Мэдээлэл байхгүй болно”

2020 ОНЫ 10-Р САР – “Мэдээлэл байхгүй болно”

2020 ОНЫ 11-Р САР – “Мэдээлэл байхгүй болно”

2020 ОНЫ 12-Р САР – “Мэдээлэл байхгүй болно”

 
%d bloggers like this: