ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээлэл

 • 2015-2018

 • 2017-2018

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

2019. Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын төсөв

2019 онд төсвийн ерөнхийлөн захирагч

2017.05.18 – 2019.02.28-нд Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Сайнбуянгийн Амарсайхан,

2019.02.28 – 2020.10.23-нд Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Рэнцэндагвын Дагва 


Нийслэлийн төсвөөс 2019 оны төсвийн жилд зарцуулах төсөв

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал – 6,1 тэрбум төг

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах нийслэл дэх салбар зөвлөл – 6,8 тэрбум


Шилэн дансны мэдээлэл: Хүлээн авагч, ханган нийлүүлэгч тус бүрээр

Хаяг нь – https://www.shilendans.gov.mn/org/4283

Нийслэлийн ИТХ-ын цахим сайтад өөрийн төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалтын дэлгэрэнгүй ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй, ИТХ-ын болон Тэргүүлэгчдийн тогтоол шийдвэрийг нийтэлдэг хэдий ч бүрэн биш байгаагийн зэрэгцээ төсөв, санхүүтэй холбоотой мэдээлэл үндсэндээ алга байна.

Иймд бид нийслэлийн ИТХ-ын Шилэнд дансанд байгаа мэдээллийг боловсруулж төсвийн хөрөнгийг юунд зарцуулж, ямар харилцагч, ханган нийлүүлэгч байгууллага хичнээн төсвийн хөрөнгө авч байгаа дүр зургийг харуулж байна.


Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Харилцагч байгууллага Огноо Зарлага Гүйлгээний утга
ААБО ХХК 2019.04.05 6400000 Гэрээний урьдчилгаа
Абсолют сургалтын төв 2019.12.24 9132000 Сургалтын зардал
Авлигатай тэмцэх газар 2019.11.11 100000000 91-р захирамж санхүүжилт
Агаар мандал орчин ТББ 2019.12.12 7292000 Гэрээний урьдчилгаа
Ай Ти Зон ХХК 2019.12.24 7616600 Компьютерийн төлбөр
Айр-Инфо ХХК 2019.11.14 5342000 107-р захирамж унааны зардал/9077111/
Алсын гэрэл ХХК 2019.04.23 7920000 Гэрээний урьдчилгаа
Амжилтанд тэмүүлсэн ТББ 2019.12.12 7120000 Гэрээний урьдчилгаа
Анхбаяр 2019.04.23 26313700 21-р захирамж томилолтын зардал
Ардчилсан нам 2019.04.01 22000000 Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө
Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ 2019.02.02 6300000 Гэрээний урьдчилгаа
Ардын элч сэтгүүл

Орлого:

2700000

2019.01.31 0 НДЗ гүйлгээ буцаж орж ирэв
Асу медиа видео сайт ХХК 2019.12.05 10000000 Гэрээний төлбөр
АХЕ МЕДИА ХХК 2019.10.17 9300000 Дурсгалын зүйл
АЭ энд ЖААГ ХХК /25-р суваг ТВ/ 2019.04.23 7600000 Гэрээний урьдчилгаа
Аэр маркет ХХК 2019.12.05 19967000 124-р захирамж унааны зардал/9077111/
Аэр маркет ХХК 2019.12.25 59760000 Унааны төлбөр
Аэр маркет ХХК 2019.12.25 8280000 Тийзний үнэ
АэрМаркет Холидэй ХХК 2019.12.09 16800000 125-р захирамж унааны зардал/9077111/
Аэрмаркет ХХК 2019.05.06 23078900 27-р захирамж нислэгийн тийз/9077111/
Аэрмаркет ХХК 2019.05.15 5418000 08-р захирамж унааны зардал/9077111/
Аэрмаркет ХХК 2019.09.17 8401100 72-р захирамж унааны зардал
Аэрмаркет ХХК 2019.10.04 14231600 80-р захирамж унааны зардал
Аэрмаркет ХХК

Орлого: 6200850

2019.12.25 0 Авлага төвлөрүүлэв
Багануур дүүргийн ИТХ 2019.07.24 30000000 63-р захирамж санхүүжилт
Багануур дүүргийн ИТХ 2019.09.11 16500000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Багануур дүүргийн ИТХ 2019.09.26 15000000 63-р захирамж санхүүжилт
Багануур дүүргийн ИТХ 2019.12.16 6500000 121-р захирамж санхүүжилт
Багануур дүүргийн ИТХ 2019.12.19 5000000 145-р захирамж санхүүжилт
Багануур дүүргийн ИТХ 2019.03.22 16500000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Багахангай дүүргийн ИТХ 2019.09.11 16500000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Багахангай дүүргийн ИТХ 2019.12.10 5000000 126-р захирамж санхүүжилт
Багахангай дүүргийн ИТХ 2019.12.20 5000000 145-р захирамж санхүүжилт
Багахангай дүүргийн ИТХ 2019.03.26 16500000 Санхүүжилт
Багахангай дүүргийн ИТХ 2019.11.07 5000000 98-р захирамж санхүүжилт
Баялгийг бүтээгч лидер эмэгтэйчүүдийн холбоо 2019.12.13 6400000 Гэрээний урьдчилгаа
Баянгол дүүргийн ИТХ 2019.09.11 22500000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Баянгол дүүргийн ИТХ 2019.12.19 5000000 145-р захирамж санхүүжилт
Баянгол дүүргийн ИТХ 2019.03.26 22500000 Санхүүжилт
Баянзүрх  дүүргийн ИТХ 2019.10.28 22500000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Баянзүрх  дүүргийн ИТХ 2019.12.19 5000000 145-р захирамж санхүүжилт
Баянзүрх  дүүргийн ИТХ 2019.03.26 22500000 Санхүүжилт
Баярмөнх 2019.11.14 10000000 Урьдчилгаа урамшуулал
Баярсайхан 2019.11.08 10000000 Урьдчилгаа урамшуулал
Бидний оролцоо нөлөөлөл НҮТББ 2019.08.22 12126000 Сургалтын зардал
Бидний оролцоо нөлөөлөл НҮТББ 2019.12.13 7600000 Гэрээний урьдчилгаа
Бизнест хөтлөх харгуй ТББ 2019.02.02 7200000 Гэрээний урьдчилгаа
Битоп ХХК 2019.04.05 7200000 Гэрээний урьдчилгаа
Бүтээлч ирээдүй ТББ 2019.10.11 10000000 Гэрээний төлбөр
Бодь боловсрол ТББ 2019.10.09 10000000 Гэрээний төлбөр
Бугатпресс ХХК 2019.11.01 10000000 Гэрээний төлбөр
Виндзор ХХК 2019.09.25 7845000 Тогтоолын эмхтгэлийн төлбөр
Виндзор ХХК 2019.10.24 10000000 Гэрээний төлбөр
Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар 2019.05.09 10000000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар 2019.05.09 10000000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар 2019.05.09 10000000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Гаалийн зөвлөх зуучлагчдын холбоо НҮТББ 2019.12.12 7920000 Гэрээний урьдчилгаа
Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2019.04.22 20000000 25-р захирамж санхүүжилт
Гаруда медиа аженси ХХК 2019.02.02 7600000 Гэрээний урьдчилгаа
Гаруда медиа аженси ХХК 2019.10.22 10000000 Гэрээний төлбөр
Гүн урлал ХХК 2019.12.12 5000000 Эмхтгэлийн төлбөр
Говийн хараацай ХХК 2019.09.07 6000000 Номны төлбөр
Говь ХК 2019.12.25 8980000 Ноолууран бүт-ний төлбөр
Гоёл трейд ХХК 2019.03.07 16450000 Урьдчилгаа төлбөр
Гоёл трейд ХХК 2019.04.01 7050000 Хүндэт тэмдэгний үлдэгдэл
Гоёл трейд ХХК 2019.10.29 15960000 Медалийн урьдчилгаа
Гоёл трейд ХХК 2019.11.06 6840000 Медалийн үлдэгдэл төлбөр
Гэрэлт нөхөрлөл ТББ 2019.12.12 7600000 Гэрээний урьдчилгаа
Гэрэлт саруул ирээдүй НҮТББ 2019.12.12 7604800 Гэрээний урьдчилгаа
Гэсү ХХК 2019.05.31 5000000 Тайзны заслын төлбөр
Дорнын цацраг ХХК 2019.11.05 10000000 Гэрээний төлбөр
Дэлхий зөвлөгч НҮТББ 2019.11.06 10000000 Гэрээний төлбөр
Өмгөөллийн легал полиси ХХН 2019.12.12 7600000 Гэрээний урьдчилгаа
Өмгөөллийн төгс төлөөлөл легал консалтинг 2019.12.13 7200000 Гэрээний урьдчилгаа
Өмгөөллийн төгс төлөөлөл легал консалтинг

Орлого: 7200000

2019.12.16 0 НДЗ гүйлгээ буцаж орж ирэв
Өмгөөллийн төгс төлөөлөл легал консалтинг 2019.12.18 7200000 НДЗ гүйлгээг буцаав
Өмгөөллийн цэц ундарга 2019.12.13 6000000 Гэрээний урьдчилгаа
Ж.Буяндэлгэр 2019.09.11 12339600 Гэрээний урьдчилгаа
Ж.Буяндэлгэр 2019.09.26 7326880 Гэрээний үлдэгдэл төлбөр
Ж.Буяндэлгэр 2019.10.01 12332600 Гэрээний урьдчилгаа
Ж.Буяндэлгэр 2019.10.16 12000000 Гэрээний урьдчилгаа
Ж.Буяндэлгэр 2019.10.16 7326880 Гэрээний үлдэгдэл төлбөр
Ж.Буяндэлгэр 2019.10.21 12339600 Гэрээний урьдчилгаа
Ж.Буяндэлгэр 2019.11.01 6000000 Гэрээний үлдэгдэл төлбөр
Ж.Буяндэлгэр 2019.11.01 7326880 Гэрээний үлдэгдэл төлбөр
Ж.Дуламсүрэн 2019.12.13 5000000 Б/99-р тушаал нөхөх төлбөр
Жанжны үрс 2019.12.13 7600000 Гэрээний урьдчилгаа
Завхан судлал НҮТББ 2019.11.11 8000000 Гэрээний төлбөр
Замын Цагдаагийн алба 2019.04.08 8640000 23-р захирамж санхүүжилт
ЗХУТөв 2019.12.05 18500000 120-р захирамж санхүүжилт
Ийгл бродкастинг ХХК 2019.04.23 7920000 Гэрээний урьдчилгаа
Иргэдийн оролцоо хөгжлийн гарц ТББ 2019.12.12 7600000 Гэрээний урьдчилгаа
Ирээдүй соёлын хөтөч ТББ 2019.12.12 7600000 Гэрээний урьдчилгаа
Йэс Монголиа 2019.12.24 10000000 142-р захирамж санхүүжилт
Йэс Монголиа залуу үе клуб 2019.12.24 7000000 142-р захирамж санхүүжилт
Йэс Монголиа залуу үе клуб 2019.12.25 10000000 142-р захирамж санхүүжилт
Йэс Монголиа залуу үе клуб 2019.12.25 10000000 142-р захирамж санхүүжилт
Үжин тайж 2019.12.12 7840000 Гэрээний урьдчилгаа
Квант -Эффект ХХК 2019.10.09 10000000 Гэрээний төлбөр
Кинетик Медиа ХХК 2019.04.05 7200000 Гэрээний урьдчилгаа
Классфлоор 2019.03.07 5067240 Барааны үнэ
Конференц тех ХХК 2019.07.30 8010000 Гэрээний урьдчилгаа
Конференц тех ХХК 2019.10.16 18690000 Гэрээний үлдэгдэл төлбөр
Лабел бренд ХХК 2019.10.18 10000000 Гэрээний төлбөр
Макс Ложинг ХХК 2019.10.16 10379520 Зочид буудлын төлбөр
Мандах урлан ХХК 2019.10.23 10000000 Гэрээний төлбөр
Масс Ти Ви ХХК 2019.04.05 7920000 Гэрээний урьдчилгаа
Мөнхзаяа 2019.12.25 15000000 Буцалтгүй тусламж
Могжоохон хүүхдийн уран бүтээлчдийн холбоо 2019.12.12 7200000 Гэрээний урьдчилгаа
Молу ХХК 2019.11.04 6750000 Үйлчилгээний төлбөр
Мон Аэр тур ХХК 2019.01.31 8461700 1-р захирамж унааны зардал/9077111/
Мон Аэр тур ХХК 2019.01.31 8461700 1-р захирамж унааны зардал/9077111/
Монгол Ардын нам 2019.03.11 68000000 Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө
Монгол ньюс ХХК MN-Өнөөдөр 2019.12.19 5445000 Гэрээний төлбөр
Монгол хатадын үнэ цэний төлөөх үндэсний холбоо 2019.12.12 7480000 Гэрээний урьдчилгаа
Монгол японы аз жаргал нийгэмлэг 2019.10.28 10000000 Гэрээний төлбөр
Монголын аудитор эмэгтэйчүүдийн холбоо НҮТББ 2019.12.16 7864000 Гэрээний урьдчилгаа
Монголын баримтат кино гэрэл зураг дуу авианы үндэсний нийгэмлэг 2019.05.27 7400000 Гэрээний урьдчилгаа
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо 2019.06.12 13202000 Сэтгүүлийн төлбөр
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо 2019.07.18 7050000 Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо 2019.08.14 7050000 Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо 2019.10.11 7050000 Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо 2019.12.17 21150000 Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо 2019.12.25 19448000 Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт
Монголын мэтгэлтцээний нэгдсэн танхим ТББ 2019.12.25 9900000 Гэрээний төлбөр хэвлэл
Монголын мэтгэлцээний нэгдсэн нийгэмлэг НҮТББ 2019.02.26 6930000 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/
Монголын Нутгийн Удирдлагын холбоо 2019.10.10 8000000 Гэрээний төлбөр
Монголын Нутгийн Удирдлагын холбоо 2019.11.21 5925000 Сургалтын төлбөр
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо 2019.05.29 7050000 Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт
Монголын эрх чөлөөний дуу хоолой 2019.12.12 7840000 Гэрээний урьдчилгаа
МХНУБМАКАДЕМИ 2019.09.17 8700000 Сургалтын зардал
Мэдээллийн зохицуулалт ТББ 2019.12.17 7200000 Гэрээний урьдчилгаа
Мэдээллийн пи ар агентлаг ХХК 2019.02.26 7200000 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/
Мэргэжлийн тэнцвэрт мэдээлэл НҮТББ 2019.12.17 5600000 Гэрээний урьдчилгаа
Мэргэжлийн ур чадвар хөгжлийн төв ТББ 2019.12.12 7120000 Гэрээний урьдчилгаа
Найрсаг дэлхий НҮТББ 2019.10.16 10000000 Гэрээний төлбөр
Налайх дүүргийн ИТХ 2019.09.11 32500000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Налайх дүүргийн ИТХ 2019.12.19 5000000 145-р захирамж санхүүжилт
Налайх дүүргийн ИТХ 2019.03.26 32500000 Санхүүжилт
Наранчимэг 2019.12.25 5000000 Нэг удаагийн тэтгэмж
НДЗШШТГазар 2019.07.26 50000000 67-р захирамж санхүүжилт
Нийгмийн хүчил төрөгч ТББ 2019.12.12 7600000 Гэрээний урьдчилгаа
Нийгмийн хөгжлийн гарц 2019.02.02 7600000 Гэрээний урьдчилгаа
Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар 2019.12.25 6200850 Актны төлбөр/НИТХ/
Нийслэл масс медиа ХХК 2019.10.09 10000000 Гэрээний төлбөр
Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар 2019.06.21 6220000 А/27-р тушаал сургалтын санхүүжилт
Нийслэлийн Боловсролын газар 2019.08.14 50000000 18-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Боловсролын газар 2019.10.17 30000000 77-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Боловсролын газар 2019.11.18 30000000 105-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Боловсролын газар 2019.11.18 8000000 106-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2019.12.05 29700000 119-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2019.11.01 10000000 79-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Засаг дарын тамгын газар/Нэмэлт санхүүжилт 2019.06.21 7000000 А/42-р тушаалын сургалтын санхүүжилт
Нийслэлийн мэдээллийн төв 2019.10.15 10000000 Гэрээний төлбөр
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 2019.06.12 33058000 32, 47-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Прокурорын газар 2019.05.31 100000000 42-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн сэтгүүлчдийн нэгдсэн холбоо 2019.12.11 9900000 137-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Татварын газар 2019.01.31 43372160 ХАОАТ төлөв /9077111/
Нийслэлийн Татварын газар 2019.01.31 43372160 ХАОАТ төлөв /9077111/
Нийслэлийн Төрийн сан 2019.12.30 25136932 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
Нийслэлийн Төрийн сан 2019.12.30 12761136 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
Нийслэлийн Төрийн сан 2019.12.30 26109825.03 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.01.31 120856978 ОНЦ-н 1-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.01.31 120856978 ОНЦ-н 1-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.02.04 13406400 Урамшилт эргүүлийн 1-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.02.22 116518820 ОНЦ-н 2-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.03.14 13249250 Урамшилт эргүүлийн 1-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.03.14 116179764 ОНЦ-н 1-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.03.26 13240000 Торгууль, шийтгэврийн хуудасны төлбөр
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.04.16 118079102 ОНЦ-н 2-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.04.16 13033125 Урамшилт эргүүлийн 3-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.05.09 113597007 ОНЦ-н 5-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.05.09 13190625 Урамшилт эргүүлийн 4-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.05.21 5171000 43-р захирамж  морьт, нохойт эргүүлийн санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.05.31 9699000 22-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.05.31 50889100 30-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.05.31 10400000 Торгуулийн сүлжээний төлбөр
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.06.12 114768329 ОНЦ-н 6-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.06.12 13072500 Урамшилт эргүүлийн 4-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.06.12 141512000 26-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.06.19 55000000 26-р захирамж, ОНЦ-н нормын хувцасны санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.06.21 11370000 52-р захирамж арга хэмжээний санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.07.03 5800000 А/44-р тушаалын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.07.03 5000000 А/43-р тушаалын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.07.08 13111875 Урамшилт эргүүлийн 6-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.07.08 115428784 ОНЦ-н 7-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.08.16 103003376 ОНЦ-н 8-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.08.16 12678750 Урамшилт эргүүлийн 7-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.09.11 102993197 ОНЦ-н 9-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.09.11 12718125 Урамшилт эргүүлийн 8-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.09.11 87600000 41-р захирамж автомашины төлбөр
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.09.17 11198000 26-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.09.17 32625000 50-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.09.19 112950000 41-р захирамж автомашины төлбөр
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.10.01 9900000 71-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.10.11 12757500 Урамшилт эргүүлийн 9-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.10.11 35644000 29-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.10.11 95006465 ОНЦ-н 10-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.10.11 15000000 87-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.11.13 14833750 Урамшилт эргүүлийн 10-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.11.13 70973335 ОНЦ-н 11-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.11.13 13240000 Торгууль, шийтгэврийн хуудасны төлбөр
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.11.13 796860000 41-р захирамж автомашины төлбөр
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.12.05 49857498 ОНЦ-н 12-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.12.05 32051250 Урамшилт эргүүлийн 11, 12-р сарын санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.12.05 21175000 26-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.12.10 49800000 115-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.12.10 49750000 116-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.12.10 49760000 117-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.12.10 49275000 122-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.12.11 20227290 132-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.12.16 11000000 25-р захирамж санхүүжилт
Нийслэлийн шатрын холбоо 2019.12.04 9575000 123-р захирамж тэмцээний зардал
Нийслэлийн Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар 2019.05.09 50000000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар/нэмэлт санхүүжилт/ 2019.11.18 15000000 51-р захирамж санхүүжилт
Нирун-Эрдэнэ ХХК 2019.11.18 10000000 Гэрээний төлбөр
НИТХ 2019.04.22 26313700 21-р захирамж томилолтын зардал
НИТХ

Орлого:

26313700

2019.04.22 0 21-р захирамж томилолтын зардал
НИТХ 2019.05.15 10263162 10-р захирамж томилолтын зардал
НИТХ 2019.05.16 6900000 А/26-р тушаал зам хоног,томилолтын зардал
НИТХ 2019.06.05 6985000 75-р тогтоол шагнал
НИТХ

Орлого:

5526170

2019.09.16 0 Томилолтын буцаалт
НИТХ 2019.09.17 13892216 72-р захирамж томилолтын зардал
НИТХ 2019.10.04 21337680 84-р захирамж томилолтын зардал
НИТХ 2019.11.18 9460815 108-р захирамж сургалтын зардал
НИТХ 2019.11.29 13244651 110-р сургалтын зардал
НИТХ 2019.11.29 8108970 111-р захирамж сургалтын зардал
НИТХ 2019.12.05 26391938.4 124-р захирамж томилолтын зардал
НИТХ 2019.12.09 10955700 125-р захирамж томилолтын зардал
НИТХ 2019.12.17 5526318 08-р захирамж томилолтын зардал
НИТХ 2019.12.24 5000000 Б/108-р тушаал буц.тус
НИТХ 2019.12.24 7848000 Шагналын үлдэгдэл төо
НИТХ 2019.12.25 42625908 Сургалтын зардал
НИТХ 2019.12.25 10929720 Томилолтын зардал
НИТХ 2019.12.25 13115664 Томилолтын зардал
НМХГазар 2019.04.08 40000000 17-р захирамж санхүүжилт
Ногоон бизнес зөвлөх үйлчилгээ 2019.12.23 7360000 Гэрээний урьдчилгаа
Ногоон стандарт ХХК 2019.10.15 10000000 Гэрээний төлбөр
Ногоон стандарт ХХК

Орлого: 10000000

2019.10.17 0 НДЗ гүйлгээ буцаж орж ирэв
Ногоон стандарт ХХК 2019.10.22 10000000 НДЗ гүйлгээ буцаж орж ирэв
НТГ. Суутган-1 2019.03.29 6762800  /9077111/58900821273
НТГ. Суутган-1 2019.05.15 50134960 /9077111/58900821273
НТГ. Суутган-1 2019.09.25 50141360 /9077111/58900821273
НТГ. Суутган-1 2019.12.03 49027520 /9077111/58900821273
НТЗ-ын Автобааз 2019.03.20 6857300 Тээврийн хөлс
НТЗ-ын Автобааз 2019.03.29 7480835 Тээврийн хөлс
НТЗ-ын Автобааз 2019.04.22 8080220 Тээврийн хөлс
НТЗ-ын Автобааз 2019.05.14 8026220 Тээврийн хөлс
НТЗ-ын Автобааз 2019.06.05 11989050 Тээврийн хөлс
НТЗ-ын Автобааз 2019.07.03 9959990 Тээврийн хөлс
НТЗ-ын Автобааз 2019.09.10 10000000 Тээврийн хөлс
НТЗ-ын Автобааз 2019.09.17 6711860 Тээврийн хөлс
НТЗ-ын Автобааз 2019.10.09 7763160 Тээврийн хөлс
НТЗ-ын Автобааз 2019.11.05 9702950 Тээврийн хөлс
НТЗ-ын Автобааз 2019.12.05 6696613 Тээврийн хөлс
НТЗ-ын Автобааз 2019.12.23 6541430 Тээврийн хөлс
Нутгийн удирдлагын олон улсын сүлжээ ба санаачлага НҮТББ 2019.12.03 10000000 Гэрээний төлбөр
Нүүдэлчин булган сэтгүүл ХМБ 2019.04.05 6300000 Гэрээний урьдчилгаа
Ньюсоник ХХК 2019.12.24 9812000 Компьютерийн төлбөр
Нэкст электроникс ХХК 2019.12.24 8999900 Процессорын төлбөр
Нээлттэй залуус НҮТББ 2019.10.16 10000000 Гэрээний төлбөр
Он энд офф продакшн ХХК 2019.12.13 9482000 Гэрээний төлбөр
Онь тэнгэрийн бичиг ХХК 2019.08.06 16609139 Иргэний танхимын засварын хөлс урьдчилгаа 40%
Онь тэнгэрийн бичиг ХХК 2019.08.16 23165148 Иргэний танхимын засварын хөлс урьдчилгаа 30%
Онь тэнгэрийн бичиг ХХК 2019.08.28 23472984 Иргэний танхимын засвар/буулгалт/ үлдэгдэл  хөлс
Онь тэнгэрийн бичиг ХХК 2019.09.26 31557267 Иргэний танхимын засварын хөлс урьдчилгаа 30%
Онь тэнгэрийн бичиг ХХК 2019.10.16 21152647 Иргэний танхимын засварын хөлс
Оргинал дизайн ХХК 2019.03.06 12840000 Шагналын хэвлэлтийн урьдчилгаа
Оргинал дизайн ХХК 2019.07.05 9510000 Гэрээний төлбөр
Оргинал дизайн ХХК 2019.11.01 9350000 Хүндэт өргөмжлөл, үнэмлэхний  үлдэгдэл
Оргинал дизайн ХХК 2019.12.24 9100000 Хүндэт өргөмжлөл, үнэмлэхний  төлбөр
Очирпринтинг ХХК 2019.12.24 9920000 Ширээний каледарийн төлбөр
Оюуны дэвшлийн гарц ТББ 2019.02.02 7200000 Гэрээний урьдчилгаа
Оюуны шинэ ундрага ТББ 2019.10.23 10000000 Гэрээний төлбөр
Перпект сторм ХХК 2019.10.15 10000000 Гэрээний төлбөр
Пи си молл ХХК 2019.12.24 9933918 Компьютерийн төлбөр
Про медиа нетворк /VTV/ 2019.04.23 7920000 Гэрээний урьдчилгаа
Рэдфильм ХХК 2019.02.26 6930000 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/
Сайн уу мөрөөдөл минь ТББ 2019.12.11 10000000 136-р захирамж заалны төлбөр
Саммит компьютер технологи ХХК 2019.06.06 48107800 Компьютер, принтерийн төлбөр
Саналын хөтөч НҮТББ 2019.12.12 7920000 Гэрээний урьдчилгаа
Сити бест эвэнт ХХК 2019.03.06 6720000 Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл
Сүүн замын эхэн сан 2019.10.10 10000000 Гэрээний төлбөр
Сүхбаатар дүүргийн ИТХ 2019.09.11 22500000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Сүхбаатар дүүргийн ИТХ 2019.12.19 10000000 145-р захирамж санхүүжилт
Содон медиа ХХК 2019.02.02 7200000 Гэрээний урьдчилгаа
Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт 2019.09.11 42500000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт 2019.12.11 30483000 135-р захирамж санхүүжилт
Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт 2019.12.19 40000000 145-р захирамж санхүүжилт
Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт 2019.03.26 42500000 Санхүүжилт
Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт 2019.04.30 35000000 33-р захирамж санхүүжилт
Супервижн медиа групп 2019.04.05 7920000 Гэрээний урьдчилгаа
Сухайт Хайрхан ХХК 2019.11.12 9960000 Иргэний тахимын хурлын сандал
Сүхбаатар дүүргийн ИТХ 2019.05.09 22500000 Санхүүжилт
СХД-ийн Цагдаагийн газар 2019.11.25 15000000 97-р захирамж санхүүжилт
Сэйнт Алфрэд Энтерфрайз клуб ХХК 2019.11.01 9900000 Гэрээний төлбөр
Сэлэнгэпресс ХХК 2019.10.09 10000000 Гэрээний төлбөр
Сэтгүүлч хөтөч НҮТББ 2019.12.12 7920000 Гэрээний урьдчилгаа
Сэцэн монгол мэдээ НҮТББ 2019.02.02 7200000 Гэрээний урьдчилгаа
Таван сая од ХХК 2019.08.21 6500000 Гэрээний төлбөр
Тайдер ХХК 2019.11.19 9700000 Гэрээний төлбөр
Тайдер ХХК 2019.12.24 9800000 Гэрээний төлбөр
Таны зөвлөх сэтгүүлч НҮТББ 2019.12.12 7784000 Гэрээний урьдчилгаа
ТЕГ-ын нийслэл дэх газар 2019.04.24 150000000 16-р захирамж санхүүжилт
ТЕГ-ын нийслэл дэх газар 2019.11.28 50000000 16-р захирамж санхүүжилт
Торгоны зам чөлөөт эдийн засгийн төлөө сан 2019.10.09 10000000 Гэрээний төлбөр
Тугтан гранд ХХК 2019.07.24 5500000 Тоног төхөөрмжийн түрээс
Туушин Зочид буудал ХХК 2019.07.05 11808180 Зочид буудлын төлбөр
Туушин Зочид буудал ХХК 2019.07.18 11808180 Зочид буудлын төлбөр
Тэнгэр трэвел ХХК 2019.12.17 5700000 08-р захирамж унааны зардал/9077111/
Тээврийн прокурорын газар 2019.05.21 30000000 24-р захирамж сургалт суртчилгааны санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.02.01 59498820 ОНЦ-н 1-р улиралын санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.04.16 68243700 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.04.16 59498820 ОНЦ-н 2-р улиралын санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.04.24 27032000 Торгуулийн сүлжээний төлбөр
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.05.22 17280000 ОНЦ-н нормын хувцасны санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.05.27 71243700 5-р сарын урамшуулалт цалин санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.06.18 198900000 14-р захирамж санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.06.18 62390989 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.07.08 70243700 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.08.16 57586198 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.09.11 57613478 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.09.11 59498820 ОНЦ-н 3-р улиралын санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.10.11 61097342 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.10.29 59498820 ОНЦ-н 4-р улиралын санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.11.04 12000000 Ногоон гэрэл цагаан шугам
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.11.05 17202000 101-р захирамж санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.11.13 62089875 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.12.05 64806436 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.12.05 8000000 113-р захирамж санхүүжилт
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.12.11 180000000 127, 128, 129, 130-р захирамж санхүүжилт
Удирдагч сэтгүүл 2019.10.09 10000000 Гэрээний төлбөр
Удирдлагын академи 2019.11.11 6480000 А/83-р тушаал сургалтын төлбөр
Улаанбаатар телевиз 2019.06.12 8910000 Гэрээний урьдчилгаа
Улаанбаатар телевиз 2019.10.08 8910000 Гэрээний урьдчилгаа
Улаанбаатар телевиз 2019.12.19 5400000 Гэрээний урьдчилгаа
Улаанбаатар урагшаа ТББ 2019.12.06 10000000 Гэрээний төлбөр
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.01.23 10300000 Б/90, Б/01-р тушаал буц.тус
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.01.23 10300000 Б/90, Б/01-р тушаал буц.тус
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.01.31 390349440 05-р захирамж
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.01.31 390349440 05-р захирамж
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.03.01 7894740 09-р захирамж томилолтын зардал
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.03.15 60865200 12-р захирамж
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.04.05 16948543 4-сарын урьдчилгаа цалин
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.04.22 5373577 Тэргүүлэгчдийн 1,2, 3-р  сарын цалин
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.04.24 9838800 4-р сарын цалин
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.04.24 5041700 4-р сарын цалин
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.05.06 17128669.5 27-р захирамж томилолтын зардал
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.05.15 360000000 45-р захирамж урьдчилгаа
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.05.15 451204143 45-р захирамж урамшуулал
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.05.16 7368424 08-р захирамж томилолтын зардал
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.07.03 10000000 Урьдчилгаа урамшуулал
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.07.08 9000000 Урамшуулал олгох тухай
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.07.26 9000000 64-р захирамж урамшуулал
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.09.25 91268942 78-р захирамж
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.11.07 18407338 11-р сарын урьдчилгаа цалин
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.12.02 411211776 118-р захирамж
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.12.04 9819000 170-р тогтоол шагнал
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.12.17 10593000 194-р тогтоол шагнал
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.12.24 6350625 2019 оны сүүл хагас жилийн үр дүн
Улаанбаатар хотын банк-2612 2019.12.24 22000000 Буцалтгүй тусламж
Үг ертөнц ХХК 2019.11.19 10000000 Гэрээний төлбөр
Үндэсний уран бичвэрийн холбоо ТББ 2019.04.05 6300000 Гэрээний урьдчилгаа
Хан-Уул дүүргийн ИТХ 2019.10.28 27000000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Хан-Уул дүүргийн ИТХ 2019.12.19 30000000 145-р захирамж санхүүжилт
Хан-Уул дүүргийн ИТХ 2019.03.26 27000000 Санхүүжилт
Хар цагаан мөрөөдөл ТББ 2019.12.12 7200000 Гэрээний урьдчилгаа
Харилцагч байгууллага Огноо Зарлага Гүйлгээний утга

(Шийдвэрийн хуулбар)

Хас гоёл ХХК 2019.11.08 9900000 Хангарди одонгийн төлбөр
Хас Доминат ХХК 2019.05.20 5356000 39-р захирамж хүлээн авалтын зардал
Хасар капитал групп ХХК 2019.12.18 10000000 Гэрээний төлбөр
Хаст бүргэд дизайн ХХК 2019.09.30 10000000 Гэрээний төлбөр
Хаст бүргэд дизайн ХХК 2019.03.28 9000000 Тайлан хэвлэлтийн зардал
Хаст бүргэд дизайн ХХК 2019.11.18 6900000 Тор, хавтасны төлбөр
Хөгжлийн  мэдээ сонин ХМБ 2019.10.15 10000000 Гэрээний төлбөр
Хөгжлийн хөтөч ОЗХ 2019.12.12 7744000 Гэрээний урьдчилгаа
Хүүхдийн аялгууТББ 2019.12.12 7720000 Гэрээний урьдчилгаа
Хүүхэд залуучуудын нээлттэй хаалга төв ТББ 2019.12.13 6800000 Гэрээний урьдчилгаа
Хүүхэд залуучуудын нээлттэй хаалга төв ТББ 2019.12.16 0 НДЗ гүйлгээ буцаж орж ирэв

Орлого: 6800000

Хүүхэд залуучуудын нээлттэй хаалга төв ТББ 2019.12.19 6800000 НДЗ гүйлгээг буцаав
Ховор амьдрал НҮТББ 2019.12.17 6400000 Гэрээний урьдчилгаа
Хос багана сэтгэлзүйн төв НҮТББ 2019.10.15 10000000 Гэрээний төлбөр
Хос багана сэтгэлзүйн төв НҮТББ

 

2019.10.17 0 НДЗ гүйлгээ буцаж орж ирэв

Орлого: 10000000

Хос багана сэтгэлзүйн төв НҮТББ 2019.10.22 10000000 НДЗ гүйлгээ буцаж орж ирэв
Хотын хөгжлийн гарц 2019.12.12 6400000 Гэрээний урьдчилгаа
Хур ирмүүн билэг ХХК 2019.03.12 5180000 Барааны үнэ
Хурц үзэг ХХК 2019.06.13 5600000 Гэрээний урьдчилгаа
Хүний хөгжил хамгааллын номун төв 2019.11.04 10000000 Гэрээний төлбөр
Хэвлэл мэдээллийн хөгжлийг дэмжих төв 2019.10.16 10000000 Гэрээний төлбөр
Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт 2019.02.01 68189955 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт
Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт 2019.02.22 65980533 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт
Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт 2019.03.14 66216459 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт
Цахим орчин  хөгжүүлэгчдийн оролцоог дэмжих төв 2019.11.06 8000000 Гэрээний төлбөр
Цахим сурталчилгаа ТББ 2019.11.05 10000000 Гэрээний төлбөр
Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ 2019.10.22 10000000 Гэрээний төлбөр
Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ 2019.10.23 10000000 Гэрээний төлбөр
Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ 2019.04.05 7200000 Гэрээний урьдчилгаа
Централ салбар байгууллагын хөгжлийн сан 2019.09.19 8000000 76-р захирамж санхүүжилт
Централ салбар байгууллагын хөгжлийн сан 2019.10.02 14000000 76-р захирамж санхүүжилт
Цогц үйлчилгээ ТББ 2019.12.12 7877600 Гэрээний урьдчилгаа
Цогц чадамж хөгжлийн төв ХХК 2019.10.15 10000000 Гэрээний төлбөр
Цолмон мандал шим  ТББ 2019.12.19 9845000 141-р захирамж санхүүжилт
Цэвэр агаар, Ус, Хөрс ТББ 2019.10.17 10000000 Гэрээний төлбөр
Цэсэн боловсролыг дэмжих сан 2019.05.27 7400000 Гэрээний урьдчилгаа
Чиглэх ирээдүй ХХК 2019.10.15 10000000 Гэрээний төлбөр
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ 2019.09.11 22500000 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ 2019.12.19 5000000 145-р захирамж санхүүжилт
Чингэлтэй дүүргийн НДХ 2019.09.25 16086400 НДШ/004475/ хувь хүн/
Чингэлтэй дүүргийн НДХ 2019.09.25 62985500 НДШ/004475/урамшуулал/
Чингэлтэй дүүргийн НДХ 2019.12.03 77295800 НДШ/004475/урамшуулал/
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ 2019.03.26 22500000 Санхүүжилт
Чингэлтэй дүүргийн НДХ 2019.01.31 71648400 НДШ/004475/урамшуулал/
Чингэлтэй дүүргийн НДХ 2019.01.31 71648400 НДШ/004475/урамшуулал/
Чингэлтэй дүүргийн НДХ 2019.03.29 7717500 НДШ/004475/урамшуулал/
Чингэлтэй дүүргийн НДХ 2019.04.24 5502268 НДШ/004475/ хувь хүн/
Чингэлтэй дүүргийн НДХ 2019.04.24 6151926 НДШ/004475/байгуулагаас/
Чингэлтэй дүүргийн НДХ 2019.05.15 79365900 НДШ/004475/урамшуулал/
Шинэ үеийн мэдээлэл НҮТББ 2019.12.06 10000000 Гэрээний төлбөр
Шинэхүннү дизайн 2019.12.18 10000000 Гарын авлагын төлбөр
Шударга ёсны жинлүүр ТББ 2019.12.12 7760000 Гэрээний урьдчилгаа
Эерэг хандлага өндөр бүтээмж 2019.12.12 6800000 Гэрээний урьдчилгаа
Эйр тикет ХХК 2019.11.18 14441700 108-р захирамж унааны зардал/9077111/
Эйр эксперт трейвел ХХК 2019.04.11 14638000 21-р захирамж нислэгийн тийз/9077111/
Эйрмарт ХХК 2019.11.29 15185800 110-р захирамж унааны зардал/9077111/
Эм Ар Би Си ХХК 2019.10.30 18250000 Урилга хөтөлбөр хэвлүүлэх
Эн Ти Ви  Броадкастинг ХХК 2019.11.11 5000000 Гэрээний төлбөр
Эн Эс Юу ХХК 2019.04.05 7200000 Гэрээний урьдчилгаа
Эх нутаг хүн зоноо хамгааллъя ТББ 2019.04.09 6400000 Гэрээний урьдчилгаа
Эх нутаг, хүн зоноо хамгаалья 2019.04.12 6400000 НДЗ гүйлгээг буцаав
Эх нутаг, хүн зоноо хамгаалья 2019.04.16 6400000 НДЗ гүйлгээг буцаав

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (Тухай бүр)

Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч Огноо Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/
16-р захирамж санхүүжилт 2019.04.24 ТЕГ-ын нийслэл дэх газар   150000000
16-р захирамж санхүүжилт 2019.07. ТЕГ-ын нийслэл дэх газар   150000000
16-р захирамж санхүүжилт 2019.08. ТЕГ-ын нийслэл дэх газар   150000000
16-р захирамж санхүүжилт 2019.09. ТЕГ-ын нийслэл дэх газар   150000000
17-р захирамж санхүүжилт 2019.04.08 НМХГазар   40000000
17-р захирамж санхүүжилт 2019.07. НМХГазар   40000000
17-р захирамж санхүүжилт 2019.08. НМХГазар   40000000
17-р захирамж санхүүжилт 2019.09. НМХГазар   40000000
18-р захирамж санхүүжилт 2019.08. Нийслэлийн Боловсролын газар   50000000
18-р захирамж санхүүжилт 2019.08.14 Нийслэлийн Боловсролын газар   80000000
18-р захирамж санхүүжилт 2019.09. Нийслэлийн Боловсролын газар   50000000
1-р захирамж унааны зардал/9077111/ 2019.01.31 Мон Аэр тур ХХК   11442700
1-р захирамж унааны зардал/9077111/ 2019.07. Мон Аэр тур ХХК   11442700
1-р захирамж унааны зардал/9077111/ 2019.08. Мон Аэр тур ХХК   11442700
1-р захирамж унааны зардал/9077111/ 2019.09. Мон Аэр тур ХХК   11442700
21-р захирамж нислэгийн тийз/9077111/ 2019.04.11 Эйр эксперт трейвел ХХК   15601000
21-р захирамж нислэгийн тийз/9077111/ 2019.07. Эйр эксперт трейвел ХХК   15601000
21-р захирамж нислэгийн тийз/9077111/ 2019.08. Эйр эксперт трейвел ХХК   15601000
21-р захирамж нислэгийн тийз/9077111/ 2019.09. Эйр эксперт трейвел ХХК   15601000
23-р захирамж санхүүжилт 2019.04.08 Замын Цагдаагийн алба   8640000
23-р захирамж санхүүжилт 2019.07. Замын Цагдаагийн алба   8640000
23-р захирамж санхүүжилт 2019.08. Замын Цагдаагийн алба   8640000
23-р захирамж санхүүжилт 2019.09. Замын Цагдаагийн алба   8640000
24-р захирамж сургалт суртчилгааны санхүүжилт 2019.05.21 Тээврийн прокурорын газар   30000000
24-р захирамж сургалт суртчилгааны санхүүжилт 2019.07. Тээврийн прокурорын газар   30000000
24-р захирамж сургалт суртчилгааны санхүүжилт 2019.08. Тээврийн прокурорын газар   30000000
24-р захирамж сургалт суртчилгааны санхүүжилт 2019.09. Тээврийн прокурорын газар   30000000
25-р захирамж санхүүжилт 2019.04.22 Гадаадын иргэн, харьяатын газар   20000000
25-р захирамж санхүүжилт 2019.07. Гадаадын иргэн, харьяатын газар   20000000
25-р захирамж санхүүжилт 2019.08. Гадаадын иргэн, харьяатын газар   20000000
25-р захирамж санхүүжилт 2019.09. Гадаадын иргэн, харьяатын газар   20000000
32, 47-р захирамж санхүүжилт 2019.06.12 Нийслэлийн Онцгой байдлын газар   33058000
32, 47-р захирамж санхүүжилт 2019.07. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар   33058000
32, 47-р захирамж санхүүжилт 2019.08. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар   33058000
32, 47-р захирамж санхүүжилт 2019.09. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар   33058000
34-р захирамж дэмжлэг үзүүлэх зардал 2019.07. Ган үзэгтэн сэтгүүлч клуб   6160000
39-р захирамж хүлээн авалтын зардал 2019.05.20 Хас Доминат ХХК   5356000
39-р захирамж хүлээн авалтын зардал 2019.07. Хас Доминат ХХК   5356000
39-р захирамж хүлээн авалтын зардал 2019.08. Хас Доминат ХХК   5356000
39-р захирамж хүлээн авалтын зардал 2019.09. Хас Доминат ХХК   5356000
3-р захирамж унааны зардал 2019.02.15 Аэрмаркет ХХК   61965800
3-р захирамж унааны зардал 2019.07. Аэрмаркет ХХК   39333100
3-р захирамж унааны зардал 2019.08. Аэрмаркет ХХК   39333100
3-р захирамж унааны зардал 2019.09. Аэрмаркет ХХК   47734200
42-р захирамж санхүүжилт 2019.05.31 Нийслэлийн Прокурорын газар   100000000
42-р захирамж санхүүжилт 2019.07. Нийслэлийн Прокурорын газар   100000000
42-р захирамж санхүүжилт 2019.08. Нийслэлийн Прокурорын газар   100000000
42-р захирамж санхүүжилт 2019.09. Нийслэлийн Прокурорын газар   100000000
67-р захирамж санхүүжилт 2019.07. НДЗШШТГазар   50000000
67-р захирамж санхүүжилт 2019.07.26 НДЗШШТГазар   50000000
67-р захирамж санхүүжилт 2019.08. НДЗШШТГазар   50000000
67-р захирамж санхүүжилт 2019.09. НДЗШШТГазар   50000000
76-р захирамж санхүүжилт 2019.09. Централ салбар байгууллагын хөгжлийн сан   8000000
76-р захирамж санхүүжилт 2019.09.19 Централ салбар байгууллагын хөгжлийн сан   8000000
76-р захирамж санхүүжилт 2019.10.02 Централ салбар байгууллагын хөгжлийн сан   14000000
А/13-р тушаал сургалтын зардал 2019.03.26 АХЕ МЕДИА ХХК   23950000
А/13-р тушаал сургалтын зардал 2019.07. АХЕ МЕДИА ХХК   5304000
А/13-р тушаал сургалтын зардал 2019.08. АХЕ МЕДИА ХХК   5304000
А/13-р тушаал сургалтын зардал 2019.09. АХЕ МЕДИА ХХК   8450000
А/27-р тушаал сургалтын санхүүжилт 2019.06.21 Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар   6220000
А/27-р тушаал сургалтын санхүүжилт 2019.07. Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар   6220000
А/27-р тушаал сургалтын санхүүжилт 2019.08. Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар   6220000
А/27-р тушаал сургалтын санхүүжилт 2019.09. Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар   6220000
А/42-р тушаалын сургалтын санхүүжилт 2019.06.21 Нийслэлийн Засаг дарын тамгын газар/Нэмэлт санхүүжилт   7000000
А/42-р тушаалын сургалтын санхүүжилт 2019.07. Нийслэлийн Засаг дарын тамгын газар/Нэмэлт санхүүжилт   7000000
А/42-р тушаалын сургалтын санхүүжилт 2019.08. Нийслэлийн Засаг дарын тамгын газар/Нэмэлт санхүүжилт   7000000
А/42-р тушаалын сургалтын санхүүжилт 2019.09. Нийслэлийн Засаг дарын тамгын газар/Нэмэлт санхүүжилт   7000000
ААБО ХХК 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   6400000
ААБО ХХК 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   8000000
ААБО ХХК 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   8000000
ААБО ХХК 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа   6400000
ААБО ХХК 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   6400000
АА-ны утасны төлбөр/9077111/ 2019.01.23 Монголын Цахилгаан Холбоо  ХК   5019145.38
Абсолют сургалтын төв 2019.12.24 Сургалтын зардал   9132000
Абсолют сургалтын төв 2019.12.24 Сургалтын зардал   9132000
Авлигатай тэмцэх газар 2019.11.11 91-р захирамж санхүүжилт   100000000
Авлигатай тэмцэх газар 2019.11.11 91-р захирамж санхүүжилт   100000000
Агаар мандал орчин ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9115000
Агаар мандал орчин ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9115000
Ай Ти Зон ХХК 2019.05.07 Принтерийн төлбөр   14889440
Ай Ти Зон ХХК 2019.05.07 Принтерийн төлбөр   14889440
Айр-Инфо ХХК 2019.11.14 107-р захирамж унааны зардал/9077111/   5342000
Айр-Инфо ХХК 2019.11.14 107-р захирамж унааны зардал/9077111/   5342000
Алсын гэрэл ХХК 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Алсын гэрэл ХХК 2019.04.23 Гэрээний урьдчилгаа   10700000
Алсын гэрэл ХХК 2019.04.23 Гэрээний урьдчилгаа   10700000
Алсын гэрэл ХХК 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Алсын гэрэл ХХК 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Алтан үр үндэс 2019.05. засварын төлбөр   6939800
Алтан үр үндэс ХХК 2019.03.07 Урьдчилгаа төлбөр   9676300
Алтан үр үндэс ХХК 2019.03.07 Урьдчилгаа төлбөр   9676300
Алтан үр үндэс ХХК 2019.06. Урьдчилгаа төлбөр   6939800
Амжилтанд тэмүүлсэн ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   8900000
Амжилтанд тэмүүлсэн ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   8900000
Андуурсан гүйлгээг буцаав 2019.03.01 Ардын эрхийн элч ТББ   2700000
Ардчилсан нам 2019.04. Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө 22000000 22000000
Ардчилсан нам 2019.04.01 Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө   22000000
Ардчилсан нам 2019.04.01 Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө   22000000
Ардчилсан нам 2019.05. Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө 22000000 22000000
Ардчилсан нам 2019.06. Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө   22000000
Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ 2019.02 Гэрээний урьдчилгаа   6300000
Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ 2019.03 Гэрээний урьдчилгаа   6300000
Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   6300000
Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа   6300000
Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   6300000
Архивын төхөөрөмжийн төлбөр 2019.08. Сухайт Хайрхан ХХК   6640000
Архивын төхөөрөмжийн төлбөр 2019.08.02 Сухайт Хайрхан ХХК   6640000
Архивын төхөөрөмжийн төлбөр 2019.09. Сухайт Хайрхан ХХК   6640000
Асу медиа видео сайт ХХК 2019.12.05 Гэрээний төлбөр   10000000
Асу медиа видео сайт ХХК 2019.12.05 Гэрээний төлбөр   10000000
АХЕ МЕДИА ХХК 2019.03.26 А/13-р тушаал сургалтын зардал   26300000
АХЕ МЕДИА ХХК 2019.03.26 А/13-р тушаал сургалтын зардал   26300000
АХЕ МЕДИА ХХК 2019.04. Сургалтын зардал   5304000
АХЕ МЕДИА ХХК 2019.05. Сургалтын зардал   5304000
АХЕ МЕДИА ХХК 2019.06. А/13-р тушаал сургалтын зардал   5304000
Ашдын түүчээ 2019.03.06 Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл   7380000
Ашдын түүчээ 2019.03.06 Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл   7380000
АЭ энд ЖААГ ХХК /25-р суваг ТВ/ 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7600000
АЭ энд ЖААГ ХХК /25-р суваг ТВ/ 2019.04.23 Гэрээний урьдчилгаа   10500000
АЭ энд ЖААГ ХХК /25-р суваг ТВ/ 2019.04.23 Гэрээний урьдчилгаа   10500000
АЭ энд ЖААГ ХХК /25-р суваг ТВ/ 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа   7600000
АЭ энд ЖААГ ХХК /25-р суваг ТВ/ 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7600000
Аэр маркет ХХК 2019.12.05 124-р захирамж унааны зардал/9077111/   92957000
Аэр маркет ХХК 2019.12.05 124-р захирамж унааны зардал/9077111/   92957000
АэрМаркет Холидэй ХХК 2019.12.09 125-р захирамж унааны зардал/9077111/   16800000
АэрМаркет Холидэй ХХК 2019.12.09 125-р захирамж унааны зардал/9077111/   16800000
Аэрмаркет ХХК 2019.02.15 3-р захирамж унааны зардал   69298700
Аэрмаркет ХХК 2019.02.15 3-р захирамж унааны зардал   69298700
Аэрмаркет ХХК 2019.03 9-р захирамж унааны зардал   7745700
Аэрмаркет ХХК 2019.04. Тийзний төлбөр   7745700
Аэрмаркет ХХК 2019.05. Тийзний төлбөр   37486300
Аэрмаркет ХХК 2019.06. 3-р захирамж унааны зардал   37486300
Бага тугчин 2019.06.13 Гэрээний урьдчилгаа   6500000
Бага тугчин 2019.06.13 Гэрээний урьдчилгаа   6500000
Багануур дүүргийн ИТХ 2019.03 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   16500000
Багануур дүүргийн ИТХ 2019.03.22 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   94000000
Багануур дүүргийн ИТХ 2019.03.22 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   94000000
Багануур дүүргийн ИТХ 2019.04. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   16500000
Багануур дүүргийн ИТХ 2019.05. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   16500000
Багануур дүүргийн ИТХ 2019.06. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   16500000
Багахангай дүүргийн ИТХ 2019.03 Санхүүжилт   16500000
Багахангай дүүргийн ИТХ 2019.03.26 Санхүүжилт   48000000
Багахангай дүүргийн ИТХ 2019.03.26 Санхүүжилт   48000000
Багахангай дүүргийн ИТХ 2019.04. Санхүүжилт   16500000
Багахангай дүүргийн ИТХ 2019.05. Санхүүжилт   16500000
Багахангай дүүргийн ИТХ 2019.06. Санхүүжилт   16500000
Барааны үнэ 2019.01.24 Номин тав Трейд ХХК   19121448
Барааны үнэ 2019.07. Номин тав Трейд ХХК   15245027
Барааны үнэ 2019.08. Номин тав Трейд ХХК   15832420
Барааны үнэ 2019.09. Номин тав Трейд ХХК   16997202
Баялгийг бүтээгч лидер эмэгтэйчүүдийн холбоо 2019.12.13 Гэрээний урьдчилгаа   8000000
Баялгийг бүтээгч лидер эмэгтэйчүүдийн холбоо 2019.12.13 Гэрээний урьдчилгаа   8000000
Баянгол дүүргийн ИТХ 2019.03 Санхүүжилт   22500000
Баянгол дүүргийн ИТХ 2019.03.26 Санхүүжилт   50000000
Баянгол дүүргийн ИТХ 2019.03.26 Санхүүжилт   50000000
Баянгол дүүргийн ИТХ 2019.04. Санхүүжилт   22500000
Баянгол дүүргийн ИТХ 2019.05. Санхүүжилт   22500000
Баянгол дүүргийн ИТХ 2019.06. Санхүүжилт   22500000
Баянзүрх  дүүргийн ИТХ 2019.03 Санхүүжилт   22500000
Баянзүрх  дүүргийн ИТХ 2019.03.26 Санхүүжилт   50000000
Баянзүрх  дүүргийн ИТХ 2019.03.26 Санхүүжилт   50000000
Баянзүрх  дүүргийн ИТХ 2019.04. Санхүүжилт   22500000
Баянзүрх  дүүргийн ИТХ 2019.05. Санхүүжилт   22500000
Баянзүрх  дүүргийн ИТХ 2019.06. Санхүүжилт   22500000
Баярмөнх 2019.11.14 Урьдчилгаа урамшуулал   10000000
Баярмөнх 2019.11.14 Урьдчилгаа урамшуулал   10000000
Баярсайхан 2019.11.08 Урьдчилгаа урамшуулал   10000000
Баярсайхан 2019.11.08 Урьдчилгаа урамшуулал   10000000
Бенекрафт ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   7000000
Бенекрафт ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   7000000
Бидний оролцоо нөлөөлөл НҮТББ 2019.08.22 Сургалтын зардал   21626000
Бидний оролцоо нөлөөлөл НҮТББ 2019.08.22 Сургалтын зардал   21626000
Бизнест хөтлөх харгуй ТББ 2019.02 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Бизнест хөтлөх харгуй ТББ 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Бизнест хөтлөх харгуй ТББ 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Бизнест хөтлөх харгуй ТББ 2019.03 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Бизнест хөтлөх харгуй ТББ 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Бизнест хөтлөх харгуй ТББ 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа 10000000 7200000
Бизнест хөтлөх харгуй ТББ 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Битоп ХХК 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Битоп ХХК 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Битоп ХХК 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Битоп ХХК 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа 10000000 7200000
Битоп ХХК 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Бичиг хэргийн зүйл 2019.01.29 Инфо Компьютер ХХК   8877400
Бичиг хэргийн зүйл 2019.07. Инфо Компьютер ХХК   6270000
Бичиг хэргийн зүйл 2019.08. Инфо Компьютер ХХК   7654000
Бичиг хэргийн зүйл 2019.09. Инфо Компьютер ХХК   8328000
Бодь боловсрол ТББ 2019.10.09 Гэрээний төлбөр   10000000
Бодь боловсрол ТББ 2019.10.09 Гэрээний төлбөр   10000000
Буган-Өлзийт ХХК 2019.03.12 Үйлчилгээний төлбөр   7310000
Буган-Өлзийт ХХК 2019.03.12 Үйлчилгээний төлбөр   7310000
Бугатпресс ХХК 2019.11.01 Гэрээний төлбөр   10000000
Бугатпресс ХХК 2019.11.01 Гэрээний төлбөр   10000000
Буянжархай ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   5500000
Буянжархай ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   5500000
Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар 2019.05. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 10000000 10000000
Бүтээлч ирээдүй ТББ 2019.10.11 Гэрээний төлбөр   10000000
Бүтээлч ирээдүй ТББ 2019.10.11 Гэрээний төлбөр   10000000
Бэлэгний төлбөр 2019.04.16 Дотно тоо ХХК   7000000
Бэлэгний төлбөр 2019.07. Дотно тоо ХХК   5000000
Бэлэгний төлбөр 2019.08. Дотно тоо ХХК   5000000
Бэлэгний төлбөр 2019.09. Дотно тоо ХХК   7000000
Виндзор ХХК 2019.09.25 Тогтоолын эмхтгэлийн төлбөр   17845000
Виндзор ХХК 2019.09.25 Тогтоолын эмхтгэлийн төлбөр   17845000
Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар 2019.05.09 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   10000000
Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар 2019.05.09 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   10000000
Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар 2019.06. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   10000000
Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар 2019.05.09 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   10000000
Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар 2019.05.09 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   10000000
Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар 2019.06. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   10000000
Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар 2019.05.09 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   10000000
Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар 2019.05.09 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   10000000
Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар 2019.06. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   10000000
Гаалийн зөвлөх зуучлагчдын холбоо НҮТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9900000
Гаалийн зөвлөх зуучлагчдын холбоо НҮТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9900000
Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2019.04. 25-р захирамж санхүүжилт 20000000 20000000
Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2019.04.22 25-р захирамж санхүүжилт   20000000
Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2019.04.22 25-р захирамж санхүүжилт   20000000
Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2019.05. 25-р захирамж санхүүжилт 20000000 20000000
Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2019.06. 25-р захирамж санхүүжилт   20000000
Галбилэг ХХК 2019.12.24 Эмхтгэлийн төлбөр   7660000
Галбилэг ХХК 2019.12.24 Эмхтгэлийн төлбөр   7660000
Ган үзэгтэн сэтгүүлч клуб 2019.05.22 34-р захирамж дэмжлэг үзүүлэх зардал   6160000
Ган үзэгтэн сэтгүүлч клуб 2019.05.22 34-р захирамж дэмжлэг үзүүлэх зардал   6160000
Ган үзэгтэн сэтгүүлч клуб 2019.06. 34-р захирамж дэмжлэг үзүүлэх зардал   6160000
Гаруда медиа аженси ХХК 2019.02 Гэрээний урьдчилгаа   7600000
Гаруда медиа аженси ХХК 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   19500000
Гаруда медиа аженси ХХК 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   19500000
Гаруда медиа аженси ХХК 2019.03 Гэрээний урьдчилгаа   7600000
Гаруда медиа аженси ХХК 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7600000
Гаруда медиа аженси ХХК 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа   7600000
Гаруда медиа аженси ХХК 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7600000
Говийн хараацай ХХК 2019.09.07 Номны төлбөр   6000000
Говийн хараацай ХХК 2019.09.07 Номны төлбөр   6000000
Говь ХК 2019.05.14 Бэлэгний төлбөр   14908900
Говь ХК 2019.05.14 Бэлэгний төлбөр   14908900
Гоёл трейд ХХК 2019.03 Урьдчилгаа төлбөр   16450000
Гоёл трейд ХХК 2019.03.07 Урьдчилгаа төлбөр   46300000
Гоёл трейд ХХК 2019.03.07 Урьдчилгаа төлбөр   46300000
Гоёл трейд ХХК 2019.04. Хүндэт тэмдэгний үлдэгдэл 23500000 23500000
Гоёл трейд ХХК 2019.05. Хүндэт тэмдэгний үлдэгдэл 23500000 23500000
Гоёл трейд ХХК 2019.06. Урьдчилгаа төлбөр   23500000
Гүн урлал ХХК 2019.12.12 Эмхтгэлийн төлбөр   5000000
Гүн урлал ХХК 2019.12.12 Эмхтгэлийн төлбөр   5000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.03.22 Багануур дүүргийн ИТХ   80500000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.05.09 Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар   10000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.05.09 Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар   10000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.05.09 Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар   10000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.05.09 Нийслэлийн Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар   50000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.07. Багануур дүүргийн ИТХ   49000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.07. Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар   10000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.07. Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар   10000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.07. Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар   10000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.07. Нийслэлийн Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар   50000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.08. Багануур дүүргийн ИТХ   49000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.08. Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар   10000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.08. Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар   10000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.08. Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар   10000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.08. Нийслэлийн Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар   50000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.09. Багануур дүүргийн ИТХ   80500000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.09. Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар   10000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.09. Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар   10000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.09. Гаалийн ерөнхий газрын харъяа Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар   10000000
ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 2019.09. Нийслэлийн Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар   50000000
Гэрэлт нөхөрлөл ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9500000
Гэрэлт нөхөрлөл ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9500000
Гэрэлт саруул ирээдүй НҮТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9506000
Гэрэлт саруул ирээдүй НҮТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9506000
Гэрээний төлбөр 2019.08. Таван сая од ХХК   6500000
Гэрээний төлбөр 2019.08.21 Таван сая од ХХК   6500000
Гэрээний төлбөр 2019.09. Таван сая од ХХК   6500000
Гэрээний төлбөр 2019.10.09 Бодь боловсрол ТББ   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.09 Нийслэл масс медиа ХХК   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.09 Сэлэнгэпресс ХХК   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.09 Торгоны зам чөлөөт эдийн засгийн төлөө сан   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.09 Удирдагч сэтгүүл   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.10 Монголын Нутгийн Удирдлагын холбоо   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.10 Сүүн замын эхэн сан   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.11 Бүтээлч ирээдүй ТББ   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.15 Нийслэлийн мэдээллийн төв   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.15 Ногоон стандарт ХХК   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.15 Перпект сторм ХХК   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.15 Хөгжлийн  мэдээ сонин ХМБ   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.15 Хос багана сэтгэлзүйн төв НҮТББ   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.15 Цогц чадамж хөгжлийн төв ХХК   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.15 Чиглэх ирээдүй ХХК   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.16 Найрсаг дэлхий НҮТББ   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.16 Нээлттэй залуус НҮТББ   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.16 Хэвлэл мэдээллийн хөгжлийг дэмжих төв   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.17 Цэвэр агаар, Ус, Хөрс ТББ   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.18 Лабел бренд ХХК   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.22 Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.23 Мандах урлан ХХК   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.23 Оюуны шинэ ундрага ТББ   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.23 Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ   10000000
Гэрээний төлбөр 2019.10.28 Монгол японы аз жаргал нийгэмлэг   10000000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.02.02 Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ   6300000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.02.02 Бизнест хөтлөх харгуй ТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.02.02 Гаруда медиа аженси ХХК   19500000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.02.02 Нийгмийн хөгжлийн гарц   9500000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.02.02 Оюуны дэвшлийн гарц ТББ   9000000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.02.02 Содон медиа ХХК   9000000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.02.02 Сэцэн монгол мэдээ НҮТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.05 Өглөөний сонин   6000000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.05 Үндэсний уран бичвэрийн холбоо ТББ   6300000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.05 ААБО ХХК   8000000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.05 Битоп ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.05 Кинетик Медиа ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.05 Масс Ти Ви ХХК   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.05 Нүүдэлчин булган сэтгүүл ХМБ   6300000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.05 Супервижн медиа групп   8920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.05 Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.05 Эн Эс Юу ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.09 Эх нутаг хүн зоноо хамгааллъя ТББ   6400000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.23 АЭ энд ЖААГ ХХК /25-р суваг ТВ/   7600000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.23 Алсын гэрэл ХХК   8720000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.23 Ийгл бродкастинг ХХК   8920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.04.23 Про медиа нетворк /VTV/   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.05.27 Монголын баримтат кино гэрэл зураг дуу авианы үндэсний нийгэмлэг   7400000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.05.27 Цэсэн боловсролыг дэмжих сан   7400000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.06.12 Улаанбаатар телевиз   18810000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.06.13 Бага тугчин   5000000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.06.13 Хурц үзэг ХХК   5600000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. ААБО ХХК   6400000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Алсын гэрэл ХХК   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ   6300000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. АЭ энд ЖААГ ХХК /25-р суваг ТВ/   7600000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Бизнест хөтлөх харгуй ТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Битоп ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Гаруда медиа аженси ХХК   7600000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Ийгл бродкастинг ХХК   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Үндэсний уран бичвэрийн холбоо ТББ   6300000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Кинетик Медиа ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Конференц тех ХХК   8010000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Масс Ти Ви ХХК   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Монголын баримтат кино гэрэл зураг дуу авианы үндэсний нийгэмлэг   7400000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Нийгмийн хөгжлийн гарц   7600000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Нүүдэлчин булган сэтгүүл ХМБ   6300000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Оюуны дэвшлийн гарц ТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Про медиа нетворк /VTV/   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Содон медиа ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Супервижн медиа групп   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Сэцэн монгол мэдээ НҮТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Улаанбаатар телевиз   9900000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Хурц үзэг ХХК   5600000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Цэсэн боловсролыг дэмжих сан   7400000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07. Эн Эс Юу ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.07.30 Конференц тех ХХК   26700000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. ААБО ХХК   8000000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Алсын гэрэл ХХК   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ   6300000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. АЭ энд ЖААГ ХХК /25-р суваг ТВ/   7600000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Бизнест хөтлөх харгуй ТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Битоп ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Ган үзэгтэн сэтгүүлч клуб   6160000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Гаруда медиа аженси ХХК   9500000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Ийгл бродкастинг ХХК   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Кинетик Медиа ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Конференц тех ХХК   8010000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Масс Ти Ви ХХК   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Монголын баримтат кино гэрэл зураг дуу авианы үндэсний нийгэмлэг   7400000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Нийгмийн хөгжлийн гарц   9500000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Нүүдэлчин булган сэтгүүл ХМБ   6300000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Оюуны дэвшлийн гарц ТББ   9000000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Про медиа нетворк /VTV/   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Содон медиа ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Суваг Ти Ви Найм ХХК   4000000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Супервижн медиа групп   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Сэцэн монгол мэдээ НҮТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Улаанбаатар телевиз   9900000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Үндэсний уран бичвэрийн холбоо ТББ   6300000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Хурц үзэг ХХК   5600000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Цэсэн боловсролыг дэмжих сан   7400000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Эн Эс Юу ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.08. Эх нутаг хүн зоноо хамгааллъя ТББ   6400000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. ААБО ХХК   8000000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Алсын гэрэл ХХК   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ   6300000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. АЭ энд ЖААГ ХХК /25-р суваг ТВ/   7600000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Бизнест хөтлөх харгуй ТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Битоп ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Ган үзэгтэн сэтгүүлч клуб   6160000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Гаруда медиа аженси ХХК   9500000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Ж.Буяндэлгэр   19666480
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Ийгл бродкастинг ХХК   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Үндэсний уран бичвэрийн холбоо ТББ   6300000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Кинетик Медиа ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Конференц тех ХХК   8010000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Масс Ти Ви ХХК   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Монголын баримтат кино гэрэл зураг дуу авианы үндэсний нийгэмлэг   7400000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Нийгмийн хөгжлийн гарц   9500000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Нүүдэлчин булган сэтгүүл ХМБ   6300000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Оюуны дэвшлийн гарц ТББ   9000000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Про медиа нетворк /VTV/   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Содон медиа ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Супервижн медиа групп   7920000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Сэцэн монгол мэдээ НҮТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Улаанбаатар телевиз   9900000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Хурц үзэг ХХК   5600000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Цэсэн боловсролыг дэмжих сан   7400000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Эн Эс Юу ХХК   7200000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09. Эх нутаг хүн зоноо хамгааллъя ТББ   12800000
Гэрээний урьдчилгаа 2019.09.11 Ж.Буяндэлгэр   63665560
Гэрээний урьдчилгаа 2019.10.18 Кван-Эффект ХХК   13200000
Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл 2019.03.06 Ашдын түүчээ   7380000
Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл 2019.03.06 Инээмсэглэсэн ирээдүй ТББ   7000000
Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл 2019.03.06 Сити бест эвэнт ХХК   9600000
Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл 2019.07. Ашдын түүчээ   7380000
Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл 2019.07. Сити бест эвэнт ХХК   9600000
Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл 2019.07. Спейшл-инфо ХХК   6300000
Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл 2019.08. Ашдын түүчээ   7380000
Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл 2019.08. Сити бест эвэнт ХХК   9600000
Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл 2019.08. Спейшл-инфо ХХК   6300000
Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл 2019.09. Ашдын түүчээ   7380000
Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл 2019.09. Сити бест эвэнт ХХК   9600000
Гэсү ХХК 2019.05. Тайзны төлбөр 5000000 5000000
Гэсү ХХК 2019.05.31 Тайзны заслын төлбөр   5000000
Гэсү ХХК 2019.05.31 Тайзны заслын төлбөр   5000000
Гэсү ХХК 2019.06. Тайзны заслын төлбөр   5000000
Дорнын цацраг ХХК 2019.11.05 Гэрээний төлбөр   10000000
Дорнын цацраг ХХК 2019.11.05 Гэрээний төлбөр   10000000
Дотно тоо ХХК 2019.04.16 Бэлэгний төлбөр   7000000
Дотно тоо ХХК 2019.04.16 Бэлэгний төлбөр   7000000
Дотно тоо ХХК 2019.05. Бараан төлбөр 5000000 5000000
Дотно тоо ХХК 2019.06. Бэлэгний төлбөр   5000000
Дэлхий зөвлөгч НҮТББ 2019.11.06 Гэрээний төлбөр   10000000
Дэлхий зөвлөгч НҮТББ 2019.11.06 Гэрээний төлбөр   10000000
Ж.Буяндэлгэр 2019.09.11 Гэрээний урьдчилгаа   76992440
Ж.Буяндэлгэр 2019.09.11 Гэрээний урьдчилгаа   76992440
Жамух интернэйшнл ХХК 2019.06.25 Гэрээний урьдчилгаа   5000000
Жамух интернэйшнл ХХК 2019.06.25 Гэрээний урьдчилгаа   5000000
Жанжны үрс 2019.12.13 Гэрээний урьдчилгаа   9500000
Жанжны үрс 2019.12.13 Гэрээний урьдчилгаа   9500000
Завхан судлал НҮТББ 2019.11.11 Гэрээний төлбөр   10000000
Завхан судлал НҮТББ 2019.11.11 Гэрээний төлбөр   10000000
Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт 2019.02.01 Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт   200386947
Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт 2019.07. Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт   200386947
Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт 2019.08. Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт   200386947
Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт 2019.09. Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт   200386947
Замын Цагдаагийн алба 2019.04. 23-р захирамж санхүүжилт   8640000
Замын Цагдаагийн алба 2019.04.08 23-р захирамж санхүүжилт   8640000
Замын Цагдаагийн алба 2019.04.08 23-р захирамж санхүүжилт   8640000
Замын Цагдаагийн алба 2019.05. 23-р захирамж санхүүжилт   8640000
Замын Цагдаагийн алба 2019.06. 23-р захирамж санхүүжилт   8640000
Зочид буудлын төлбөр 2019.07. Туушин Зочид буудал ХХК   25447305
Зочид буудлын төлбөр 2019.07.05 Туушин Зочид буудал ХХК   25447305
Зочид буудлын төлбөр 2019.08. Туушин Зочид буудал ХХК   25447305
Зочид буудлын төлбөр 2019.09. Туушин Зочид буудал ХХК   25447305
Зочид буудлын төлбөр 2019.10.16 Макс Ложинг ХХК   12609638
ЗХУТөв 2019.12.05 120-р захирамж санхүүжилт   18500000
ЗХУТөв 2019.12.05 120-р захирамж санхүүжилт   18500000
Ийгл бродкастинг ХХК 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Ийгл бродкастинг ХХК 2019.04.23 Гэрээний урьдчилгаа   10900000
Ийгл бродкастинг ХХК 2019.04.23 Гэрээний урьдчилгаа   10900000
Ийгл бродкастинг ХХК 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Ийгл бродкастинг ХХК 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Интерекс дизайн ХХК 2019.03.04 Үйлчилгээний төлбөр   6475000
Интерекс дизайн ХХК 2019.03.04 Үйлчилгээний төлбөр   6475000
Интернэтийн төлбөр/9077111/ 2019.02.01 Эйч Эн Ай ХХК   9075000
Интернэтийн төлбөр/9077111/ 2019.07. Эйч Эн Ай ХХК   5445000
Интернэтийн төлбөр/9077111/ 2019.08. Эйч Эн Ай ХХК   5445000
Интернэтийн төлбөр/9077111/ 2019.09. Эйч Эн Ай ХХК   6655000
Инфо Компьютер ХХК 2019.03.20 Принтерийн хорны төлбөр   12751200
Инфо Компьютер ХХК 2019.03.20 Принтерийн хорны төлбөр   12751200
Инфо Компьютер ХХК 2019.06. Бичиг хэргийн зүйл   5760000
Инээмсэглэсэн ирээдүй ТББ 2019.03.06 Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл   7000000
Инээмсэглэсэн ирээдүй ТББ 2019.03.06 Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл   7000000
Иргэдийн оролцоо хөгжлийн гарц ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9500000
Иргэдийн оролцоо хөгжлийн гарц ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9500000
Иргэний танхимын засварын хөлс урьдчилгаа 40% 2019.08. Онь тэнгэрийн бичиг ХХК   63247271
Иргэний танхимын засварын хөлс урьдчилгаа 40% 2019.08.06 Онь тэнгэрийн бичиг ХХК   115957185
Иргэний танхимын засварын хөлс урьдчилгаа 40% 2019.09. Онь тэнгэрийн бичиг ХХК   94804538
Ирээдүй соёлын хөтөч ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9500000
Ирээдүй соёлын хөтөч ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9500000
Итүргэн НҮТББ 2019.12.17 Гэрээний урьдчилгаа   5000000
Итүргэн НҮТББ 2019.12.17 Гэрээний урьдчилгаа   5000000
Йэс Монголиа 2019.12.24 142-р захирамж санхүүжилт   10000000
Йэс Монголиа 2019.12.24 142-р захирамж санхүүжилт   10000000
Йэс Монголиа залуу үе клуб 2019.12.24 142-р захирамж санхүүжилт   27000000
Йэс Монголиа залуу үе клуб 2019.12.24 142-р захирамж санхүүжилт   27000000
Квант -Эффект ХХК 2019.10.09 Гэрээний төлбөр   14000000
Квант -Эффект ХХК 2019.10.09 Гэрээний төлбөр   14000000
Кинетик Медиа ХХК 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Кинетик Медиа ХХК 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Кинетик Медиа ХХК 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Кинетик Медиа ХХК 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа 9000000 7200000
Кинетик Медиа ХХК 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Классфлоор 2019.03 Бараа хангамжийн төлбөр   5067240
Классфлоор 2019.03.07 Хивсний төлбөр   5478740
Классфлоор 2019.03.07 Хивсний төлбөр   5478740
Классфлоор 2019.04. Хивсний төлбөр   5067240
Классфлоор 2019.05. Хивсний төлбөр 5067240 5067240
Классфлоор 2019.06. Хивсний төлбөр   5067240
Компьютер, принтерийн төлбөр 2019.06.06 Саммит компьютер технологи ХХК   48107800
Компьютер, принтерийн төлбөр 2019.07. Саммит компьютер технологи ХХК   48107800
Компьютер, принтерийн төлбөр 2019.08. Саммит компьютер технологи ХХК   48107800
Компьютер, принтерийн төлбөр 2019.09. Саммит компьютер технологи ХХК   48107800
Конференц тех ХХК 2019.07.30 Гэрээний урьдчилгаа   26700000
Конференц тех ХХК 2019.07.30 Гэрээний урьдчилгаа   26700000
Лабел бренд ХХК 2019.10.18 Гэрээний төлбөр   10000000
Лабел бренд ХХК 2019.10.18 Гэрээний төлбөр   10000000
Макс Ложинг ХХК 2019.10.16 Зочид буудлын төлбөр   12609638
Макс Ложинг ХХК 2019.10.16 Зочид буудлын төлбөр   12609638
Мандах урлан ХХК 2019.10.23 Гэрээний төлбөр   10000000
Мандах урлан ХХК 2019.10.23 Гэрээний төлбөр   10000000
Масс Ти Ви ХХК 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   9900000
Масс Ти Ви ХХК 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   9900000
Масс Ти Ви ХХК 2019.05. Гэрээний төлбөр   7920000
Масс Ти Ви ХХК 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Могжоохон хүүхдийн уран бүтээлчдийн холбоо 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Могжоохон хүүхдийн уран бүтээлчдийн холбоо 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Молу ХХК 2019.10.24 Үйлчилгээний төлбөр   15050000
Молу ХХК 2019.10.24 Үйлчилгээний төлбөр   15050000
Мон Аэр тур ХХК 2019.01. Тийзний төлбөр   8461700
Мон Аэр тур ХХК 2019.01.31 1-р захирамж унааны зардал/9077111/   11442700
Мон Аэр тур ХХК 2019.01.31 1-р захирамж унааны зардал/9077111/   11442700
Мон Аэр тур ХХК 2019.02 1-р захирамж унааны зардал/9077111/   8461700
Мон Аэр тур ХХК 2019.03 1-р захирамж унааны зардал/9077111/   8461700
Мон Аэр тур ХХК 2019.04. 1-р захирамж унааны зардал/9077111/   8461700
Мон Аэр тур ХХК 2019.05. 1-р захирамж унааны зардал/9077111/   8461700
Мон Аэр тур ХХК 2019.06. 1-р захирамж унааны зардал/9077111/   11442700
Монгол Ардын нам 2019.03 Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө   68000000
Монгол Ардын нам 2019.03.11 Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө   68000000
Монгол Ардын нам 2019.03.11 Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө   68000000
Монгол Ардын нам 2019.04. Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө 68000000 68000000
Монгол Ардын нам 2019.05. Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө 68000000 68000000
Монгол Ардын нам 2019.06. Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө   68000000
Монгол ньюс ХХК MN-Өнөөдөр 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   10900000
Монгол ньюс ХХК MN-Өнөөдөр 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   10900000
Монгол хатадын үнэ цэний төлөөх үндэсний холбоо 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9350000
Монгол хатадын үнэ цэний төлөөх үндэсний холбоо 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9350000
Монгол японы аз жаргал нийгэмлэг 2019.10.28 Гэрээний төлбөр   10000000
Монгол японы аз жаргал нийгэмлэг 2019.10.28 Гэрээний төлбөр   10000000
Монголиан Ньюс Чаннел ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   5400000
Монголиан Ньюс Чаннел ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   5400000
Монголын аудитор эмэгтэйчүүдийн холбоо НҮТББ 2019.12.16 Гэрээний урьдчилгаа   9830000
Монголын аудитор эмэгтэйчүүдийн холбоо НҮТББ 2019.12.16 Гэрээний урьдчилгаа   9830000
Монголын баримтат кино гэрэл зураг дуу авианы үндэсний нийгмэлэг 2019.05. Гэрээний төлбөр   7400000
Монголын баримтат кино гэрэл зураг дуу авианы үндэсний нийгэмлэг 2019.05.27 Гэрээний урьдчилгаа   7400000
Монголын баримтат кино гэрэл зураг дуу авианы үндэсний нийгэмлэг 2019.05.27 Гэрээний урьдчилгаа   7400000
Монголын баримтат кино гэрэл зураг дуу авианы үндэсний нийгэмлэг 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7400000
Монголын мэдээ сонин 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   5200000
Монголын мэдээ сонин 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   5200000
Монголын мэтгэлтцээний нэгдсэн танхим ТББ 2019.12.25 Гэрээний төлбөр хэвлэл   19800000
Монголын мэтгэлтцээний нэгдсэн танхим ТББ 2019.12.25 Гэрээний төлбөр хэвлэл   19800000
Монголын мэтгэлцээний нэгдсэн нийгэмлэг НҮТББ 2019.02 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   6930000
Монголын мэтгэлцээний нэгдсэн нийгэмлэг НҮТББ 2019.06. Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   6930000
Монголын мэтгэлцээний нэгдсэн нийгэмлэг ТББ 2019.05. Гэрээний төлбөр 9900000 9900000
Монголын Нутгийн Удирдлагын холбоо 2019.10.10 Гэрээний төлбөр   15925000
Монголын Нутгийн Удирдлагын холбоо 2019.10.10 Гэрээний төлбөр   15925000
Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо 2019.05. Санхүүжилт   7050000
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо 2019.05.29 Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт   82000000
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо 2019.05.29 Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт   82000000
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо 2019.06. Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт   7050000
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо 2019.06. Сэтгүүлийн төлбөр   13202000
Монголын эрх чөлөөний дуу хоолой 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9800000
Монголын эрх чөлөөний дуу хоолой 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9800000
М-Си-Эс  Кока Кола ХХК 2019.01.31 Цэвэр усны төлбөр   5860800
М-Си-Эс  Кока Кола ХХК 2019.01.31 Цэвэр усны төлбөр   5860800
МХНУБМАКАДЕМИ 2019.09.17 Сургалтын зардал   8700000
МХНУБМАКАДЕМИ 2019.09.17 Сургалтын зардал   8700000
Мэдээллийн зохицуулалт ТББ 2019.12.17 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Мэдээллийн зохицуулалт ТББ 2019.12.17 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Мэдээллийн пи ар агентлаг ХХК 2019.02 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   7200000
Мэдээллийн пи ар агентлаг ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   9000000
Мэдээллийн пи ар агентлаг ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   9000000
Мэдээллийн пи ар агентлаг ХХК 2019.03 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   7200000
Мэдээллийн пи ар агентлаг ХХК 2019.04. Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   7200000
Мэдээллийн пи ар агентлаг ХХК 2019.05. Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 9000000 7200000
Мэдээллийн пи ар агентлаг ХХК 2019.06. Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   7200000
Мэйвэлл ХХК 2019.10.16 Гэрээний урьдчилгаа   9240000
Мэйвэлл ХХК 2019.10.16 Гэрээний урьдчилгаа   9240000
Мэргэжлийн тэнцвэрт мэдээлэл НҮТББ 2019.10.22 Гэрээний урьдчилгаа   14000000
Мэргэжлийн тэнцвэрт мэдээлэл НҮТББ 2019.10.22 Гэрээний урьдчилгаа   14000000
Мэргэжлийн ур чадвар хөгжлийн төв ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   8900000
Мэргэжлийн ур чадвар хөгжлийн төв ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   8900000
Найрсаг дэлхий НҮТББ 2019.10.16 Гэрээний төлбөр   10000000
Найрсаг дэлхий НҮТББ 2019.10.16 Гэрээний төлбөр   10000000
Налайх дүүргийн ИТХ 2019.03 Санхүүжилт   32500000
Налайх дүүргийн ИТХ 2019.03.26 Санхүүжилт   70000000
Налайх дүүргийн ИТХ 2019.03.26 Санхүүжилт   70000000
Налайх дүүргийн ИТХ 2019.04. Санхүүжилт   32500000
Налайх дүүргийн ИТХ 2019.05. Санхүүжилт   32500000
Налайх дүүргийн ИТХ 2019.06. Санхүүжилт   32500000
Нангиа лэнд 2019.05. Үйлчилгээний төлбөр   5440739
Нангиа лэнд ХХК 2019.03.04 Үйлчилгээний төлбөр   9190478
Нангиа лэнд ХХК 2019.03.04 Үйлчилгээний төлбөр   9190478
Нангиа лэнд ХХК 2019.06. Үйлчилгээний төлбөр   5440739
НДЗ гүйлгээг буцаав 2019.07. Эх нутаг, хүн зоноо хамгаалья   12800000
НДЗШШТГазар 2019.07.26 67-р захирамж санхүүжилт   50000000
НДЗШШТГазар 2019.07.26 67-р захирамж санхүүжилт   50000000
Нийгмийн хөгжлийн гарц 2019.02 Гэрээний урьдчилгаа   7600000
Нийгмийн хөгжлийн гарц 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   9500000
Нийгмийн хөгжлийн гарц 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   9500000
Нийгмийн хөгжлийн гарц 2019.03 Гэрээний урьдчилгаа   7600000
Нийгмийн хөгжлийн гарц 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7600000
Нийгмийн хөгжлийн гарц 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа   7600000
Нийгмийн хөгжлийн гарц 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7600000
Нийгмийн хүчил төрөгч ТББ 2019.10.28 Баннерийн төлбөр   11700000
Нийгмийн хүчил төрөгч ТББ 2019.10.28 Баннерийн төлбөр   11700000
Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар 2019.12.25 Актны төлбөр/НИТХ/   7832850
Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар 2019.12.25 Актны төлбөр/НИТХ/   7832850
Нийслэл масс медиа ХХК 2019.10.09 Гэрээний төлбөр   10000000
Нийслэл масс медиа ХХК 2019.10.09 Гэрээний төлбөр   10000000
Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар 2019.06. А/27-р тушаал сургалтын санхүүжилт   6220000
Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар 2019.06.21 А/27-р тушаал сургалтын санхүүжилт   6220000
Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар 2019.06.21 А/27-р тушаал сургалтын санхүүжилт   6220000
Нийслэлийн Боловсролын газар 2019.08.14 18-р захирамж санхүүжилт   118000000
Нийслэлийн Боловсролын газар 2019.08.14 18-р захирамж санхүүжилт   118000000
Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2019.12.05 119-р захирамж санхүүжилт   39700000
Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2019.12.05 119-р захирамж санхүүжилт   39700000
Нийслэлийн Засаг дарын тамгын газар/Нэмэлт санхүүжилт 2019.06. А/42-р тушаалын сургалтын санхүүжилт   7000000
Нийслэлийн Засаг дарын тамгын газар/Нэмэлт санхүүжилт 2019.06.21 А/42-р тушаалын сургалтын санхүүжилт   7000000
Нийслэлийн Засаг дарын тамгын газар/Нэмэлт санхүүжилт 2019.06.21 А/42-р тушаалын сургалтын санхүүжилт   7000000
Нийслэлийн мэдээллийн төв 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Нийслэлийн мэдээллийн төв 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 2019.06. 32, 47-р захирамж санхүүжилт   33058000
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 2019.06.12 32, 47-р захирамж санхүүжилт   33058000
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 2019.06.12 32, 47-р захирамж санхүүжилт   33058000
Нийслэлийн прокурорын газар 2019.05. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 100000000 100000000
Нийслэлийн Прокурорын газар 2019.05.31 42-р захирамж санхүүжилт   100000000
Нийслэлийн Прокурорын газар 2019.05.31 42-р захирамж санхүүжилт   100000000
Нийслэлийн Прокурорын газар 2019.06. 42-р захирамж санхүүжилт   100000000
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар 2019.12.03 176-р тогтоол шагнал   4000000
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар 2019.12.03 176-р тогтоол шагнал   4000000
Нийслэлийн сэтгүүлчдийн нэгдсэн холбоо 2019.12.11 137-р захирамж санхүүжилт   9900000
Нийслэлийн сэтгүүлчдийн нэгдсэн холбоо 2019.12.11 137-р захирамж санхүүжилт   9900000
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.01. ОНЦ-ийн санхүүжилт   120856978
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.01.31 ОНЦ-н 1-р сарын санхүүжилт   3075451195
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.01.31 ОНЦ-н 1-р сарын санхүүжилт   3075451195
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.02 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   250782198
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.03 Санхүүжилт   393451212
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.04. ОНЦ-н 1-р сарын санхүүжилт   524563439
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.05. ОНЦ-н 1-р сарын санхүүжилт   727510171
Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/ 2019.06. ОНЦ-н 1-р сарын санхүүжилт   1063233000
Нийслэлийн шатрын холбоо 2019.12.04 123-р захирамж тэмцээний зардал   9575000
Нийслэлийн шатрын холбоо 2019.12.04 123-р захирамж тэмцээний зардал   9575000
Нийслэлийн Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар 2019.05.09 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   50000000
Нийслэлийн Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар 2019.05.09 ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   50000000
Нийслэлийн Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар 2019.06. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   50000000
Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар/нэмэлт санхүүжилт/ 2019.11.18 51-р захирамж санхүүжилт   15000000
Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар/нэмэлт санхүүжилт/ 2019.11.18 51-р захирамж санхүүжилт   15000000
Нийтлэг үйлчилгээний газар 2019.01.29 Үйлчилгээний төлбөр   64705900
Нийтлэг үйлчилгээний газар 2019.01.29 Үйлчилгээний төлбөр   64705900
Нийтлэг үйлчилгээний газар 2019.02 Үйлчилгээний төлбөр 5850000
Нийтлэг үйлчилгээний газар 2019.03 Үйлчилгээний төлбөр   9325000
Нийтлэг үйлчилгээний газар 2019.04. Үйлчилгээний төлбөр   14630000
Нийтлэг үйлчилгээний газар 2019.05. Үйлчилгээний төлбөр   19326900
Нийтлэг үйлчилгээний газар 2019.06. Үйлчилгээний төлбөр   28918900
Нирун-Эрдэнэ ХХК 2019.11.18 Гэрээний төлбөр   10000000
Нирун-Эрдэнэ ХХК 2019.11.18 Гэрээний төлбөр   10000000
НМХГазар 2019.04. 17-р захирамж санхүүжилт   40000000
НМХГазар 2019.04.08 17-р захирамж санхүүжилт   40000000
НМХГазар 2019.04.08 17-р захирамж санхүүжилт   40000000
НМХГазар 2019.05. 17-р захирамж санхүүжилт 40000000 40000000
НМХГазар 2019.06. 17-р захирамж санхүүжилт   40000000
Ногоон бизнес зөвлөх үйлчилгээ 2019.12.23 Гэрээний урьдчилгаа   9200000
Ногоон бизнес зөвлөх үйлчилгээ 2019.12.23 Гэрээний урьдчилгаа   9200000
Ногоон стандарт ХХК 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Ногоон стандарт ХХК 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Номин тав Трейд ХХК 2019.01.24 Барааны үнэ   21211289
Номин тав Трейд ХХК 2019.01.24 Барааны үнэ   21211289
Номин тав Трейд ХХК 2019.03 Бараа хангамжийн зүйл   5756776
Номин тав Трейд ХХК 2019.04. Барааны үнэ   7281670
Номин тав Трейд ХХК 2019.05. Барааны үнэ   12492262
Номин тав Трейд ХХК 2019.06. Барааны үнэ   14879871
Номны төлбөр 2019.09. Говийн хараацай ХХК   6000000
Номны төлбөр 2019.09.07 Говийн хараацай ХХК   6000000
НТЗ-ын Автобааз 2019.01.29 Тээврийн хөлс   113692018
НТЗ-ын Автобааз 2019.01.29 Тээврийн хөлс   113692018
НТЗ-ын Автобааз 2019.03 Тээврийн хөлс   17933545
НТЗ-ын Автобааз 2019.04. Тээврийн хөлс   26013765
НТЗ-ын Автобааз 2019.05. Тээврийн хөлс   34039985
НТЗ-ын Автобааз 2019.06. Тээврийн хөлс   46029035
Нутгийн удирдлагын олон улсын сүлжээ ба санаачлага НҮТББ 2019.12.03 Гэрээний төлбөр   10000000
Нутгийн удирдлагын олон улсын сүлжээ ба санаачлага НҮТББ 2019.12.03 Гэрээний төлбөр   10000000
Нүүдэлчин булган сэтгүүл 2019.05. Гэрээний төлбөр   6300000
Нүүдэлчин булган сэтгүүл ХМБ 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   6300000
Нүүдэлчин булган сэтгүүл ХМБ 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Нүүдэлчин булган сэтгүүл ХМБ 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Нүүдэлчин булган сэтгүүл ХМБ 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа   6300000
Нүүдэлчин булган сэтгүүл ХМБ 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   6300000
НШШГГ 2019.05. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 50000000 50000000
Ньюс Аженси ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   9000000
Ньюс Аженси ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   9000000
Ньюсоник ХХК 2019.10.10 Антивирусны төлбөр   11147840
Ньюсоник ХХК 2019.10.10 Антивирусны төлбөр   11147840
Нэкст электроникс ХХК 2019.12.24 Процессорын төлбөр   8999900
Нэкст электроникс ХХК 2019.12.24 Процессорын төлбөр   8999900
Нээлттэй залуус НҮТББ 2019.10.16 Гэрээний төлбөр   10000000
Нээлттэй залуус НҮТББ 2019.10.16 Гэрээний төлбөр   10000000
Он энд офф продакшн ХХК 2019.08.02 58-р захирамж заалны түрээс   13482000
Он энд офф продакшн ХХК 2019.08.02 58-р захирамж заалны түрээс   13482000
ОНЦ-н 1-р сарын санхүүжилт 2019.01.31 Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/   1846648072
ОНЦ-н 1-р сарын санхүүжилт 2019.07. Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/   1202573659
ОНЦ-н 1-р сарын санхүүжилт 2019.08. Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/   1318255785
ОНЦ-н 1-р сарын санхүүжилт 2019.09. Нийслэлийн Цагдаагийн газар/нэмэлт/   1678340107
ОНЦ-н 1-р улиралын санхүүжилт 2019.02.01 Тээврийн цагдаагийн алба   929626387
ОНЦ-н 1-р улиралын санхүүжилт 2019.07. Тээврийн цагдаагийн алба   634331729
ОНЦ-н 1-р улиралын санхүүжилт 2019.08. Тээврийн цагдаагийн алба   691917927
ОНЦ-н 1-р улиралын санхүүжилт 2019.09. Тээврийн цагдаагийн алба   809030225
Онь тэнгэрийн бичиг ХХК 2019.08.06 Иргэний танхимын засварын хөлс урьдчилгаа 40%   115957185
Онь тэнгэрийн бичиг ХХК 2019.08.06 Иргэний танхимын засварын хөлс урьдчилгаа 40%   115957185
Оргинал дизайн ХХК 2019.03 Шагналын хэвлэлтийн урьдчилгаа   12840000
Оргинал дизайн ХХК 2019.03.06 Шагналын хэвлэлтийн урьдчилгаа   41157000
Оргинал дизайн ХХК 2019.03.06 Шагналын хэвлэлтийн урьдчилгаа   41157000
Оргинал дизайн ХХК 2019.04. Шагналын хэвлэлтийн урьдчилгаа   12840000
Оргинал дизайн ХХК 2019.05. Шагналын хэвлэлтийн урьдчилгаа   12840000
Оргинал дизайн ХХК 2019.06. Шагналын хэвлэлтийн урьдчилгаа   12840000
Отгонбаяр 2019.12.24 Б/108-р тушаал буц.тус   5000000
Отгонбаяр 2019.12.24 Б/108-р тушаал буц.тус   5000000
Очирпринтинг ХХК 2019.11.14 Танилцуулгын төлбөр   14320000
Очирпринтинг ХХК 2019.11.14 Танилцуулгын төлбөр   14320000
Оюуны дэвшлийн гарц ТББ 2019.02 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Оюуны дэвшлийн гарц ТББ 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Оюуны дэвшлийн гарц ТББ 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Оюуны дэвшлийн гарц ТББ 2019.03 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Оюуны дэвшлийн гарц ТББ 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Оюуны дэвшлийн гарц ТББ 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа 9000000 7200000
Оюуны дэвшлийн гарц ТББ 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Оюуны шинэ ундрага ТББ 2019.10.23 Гэрээний төлбөр   10000000
Оюуны шинэ ундрага ТББ 2019.10.23 Гэрээний төлбөр   10000000
Өглөөний сонин 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   6000000
Өглөөний сонин 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   6000000
Өдрийн мэдээ ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   8100000
Өдрийн мэдээ ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   8100000
Өлгүүрийн үнэ 2019.07. Хур ирмүүн билэг ХХК   5510000
Өлгүүрийн үнэ 2019.09. Хур ирмүүн билэг ХХК   5510000
Өмгөөллийн легал полиси ХХН 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9500000
Өмгөөллийн легал полиси ХХН 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9500000
Өмгөөллийн төгс төлөөлөл легал консалтинг 2019.12.23 Гэрээний үлдэгдэл төлбөр   9000000
Өмгөөллийн төгс төлөөлөл легал консалтинг 2019.12.23 Гэрээний үлдэгдэл төлбөр   9000000
Өмгөөллийн цэц ундарга 2019.12.13 Гэрээний урьдчилгаа   7500000
Өмгөөллийн цэц ундарга 2019.12.13 Гэрээний урьдчилгаа   7500000
Перпект сторм ХХК 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Перпект сторм ХХК 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Пи си молл ХХК 2019.12.24 Компьютерийн төлбөр   9933918
Пи си молл ХХК 2019.12.24 Компьютерийн төлбөр   9933918
Про медиа нетворк /VTV/ 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Про медиа нетворк /VTV/ 2019.04.23 Гэрээний урьдчилгаа   9900000
Про медиа нетворк /VTV/ 2019.04.23 Гэрээний урьдчилгаа   9900000
Про медиа нетворк /VTV/ 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Про медиа нетворк /VTV/ 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Рэдфильм ХХК 2019.02 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   6930000
Рэдфильм ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   9900000
Рэдфильм ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   9900000
Рэдфильм ХХК 2019.03 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   6930000
Рэдфильм ХХК 2019.04. Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   6930000
Рэдфильм ХХК 2019.05. Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   6930000
Рэдфильм ХХК 2019.06. Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   6930000
Сайн уу мөрөөдөл минь ТББ 2019.12.11 136-р захирамж заалны төлбөр   10000000
Сайн уу мөрөөдөл минь ТББ 2019.12.11 136-р захирамж заалны төлбөр   10000000
Саммит компьютер технологи ХХК 2019.06. Компьютер, принтерийн төлбөр   48107800
Саммит компьютер технологи ХХК 2019.06.06 Компьютер, принтерийн төлбөр   48107800
Саммит компьютер технологи ХХК 2019.06.06 Компьютер, принтерийн төлбөр   48107800
Саналын хөтөч НҮТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9900000
Саналын хөтөч НҮТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9900000
Санхүүжилт 2019.03.26 Багахангай дүүргийн ИТХ   33000000
Санхүүжилт 2019.03.26 Баянгол дүүргийн ИТХ   45000000
Санхүүжилт 2019.03.26 Баянзүрх  дүүргийн ИТХ   45000000
Санхүүжилт 2019.03.26 Налайх дүүргийн ИТХ   65000000
Санхүүжилт 2019.03.26 Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт   120000000
Санхүүжилт 2019.03.26 Хан-Уул дүүргийн ИТХ   54000000
Санхүүжилт 2019.03.26 Чингэлтэй дүүргийн ИТХ   45000000
Санхүүжилт 2019.05.09 Сүхбаатар дүүргийн ИТХ   45000000
Санхүүжилт 2019.07. Багахангай дүүргийн ИТХ   16500000
Санхүүжилт 2019.07. Баянгол дүүргийн ИТХ   22500000
Санхүүжилт 2019.07. Баянзүрх  дүүргийн ИТХ   22500000
Санхүүжилт 2019.07. Налайх дүүргийн ИТХ   32500000
Санхүүжилт 2019.07. Сүхбаатар дүүргийн ИТХ   22500000
Санхүүжилт 2019.07. Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт   77500000
Санхүүжилт 2019.07. Хан-Уул дүүргийн ИТХ   27000000
Санхүүжилт 2019.08. Багахангай дүүргийн ИТХ   16500000
Санхүүжилт 2019.08. Баянгол дүүргийн ИТХ   22500000
Санхүүжилт 2019.08. Баянзүрх  дүүргийн ИТХ   22500000
Санхүүжилт 2019.08. Налайх дүүргийн ИТХ   32500000
Санхүүжилт 2019.08. Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт   77500000
Санхүүжилт 2019.08. Сүхбаатар дүүргийн ИТХ   22500000
Санхүүжилт 2019.08. Хан-Уул дүүргийн ИТХ   27000000
Санхүүжилт 2019.08. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ   22500000
Санхүүжилт 2019.09. Багахангай дүүргийн ИТХ   33000000
Санхүүжилт 2019.09. Баянгол дүүргийн ИТХ   45000000
Санхүүжилт 2019.09. Баянзүрх  дүүргийн ИТХ   22500000
Санхүүжилт 2019.09. Налайх дүүргийн ИТХ   65000000
Санхүүжилт 2019.09. Сүхбаатар дүүргийн ИТХ   45000000
Санхүүжилт 2019.09. Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт   120000000
Санхүүжилт 2019.09. Хан-Уул дүүргийн ИТХ   27000000
Санхүүжилт 2019.09. Чингэлтэй дүүргийн ИТХ   45000000
СБД-ийн ИТХ 2019.05. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт   22400000
Сити бест эвэнт ХХК 2019.03 Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл   6720000
Сити бест эвэнт ХХК 2019.03.06 Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл   9600000
Сити бест эвэнт ХХК 2019.03.06 Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл   9600000
Сити бест эвэнт ХХК 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл   6720000
Сити бест эвэнт ХХК 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл   6720000
Сити бест эвэнт ХХК 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл   6720000
Содон медиа ХХК 2019.02 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Содон медиа ХХК 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Содон медиа ХХК 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Содон медиа ХХК 2019.03 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Содон медиа ХХК 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Содон медиа ХХК 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа 9000000 7200000
Содон медиа ХХК 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Соёлын дархлаа ТББ 2019.12.17 Гэрээний урьдчилгаа   6000000
Соёлын дархлаа ТББ 2019.12.17 Гэрээний урьдчилгаа   6000000
Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт 2019.03 Санхүүжилт   42500000
Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт 2019.03.26 Санхүүжилт   190483000
Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт 2019.03.26 Санхүүжилт   190483000
Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт 2019.04. Санхүүжилт   77500000
Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт 2019.05. Санхүүжилт   77500000
Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт 2019.06. Санхүүжилт   42500000
Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ нэмэлт санхүүжилт 2019.06. 33-р захирамж санхүүжилт   35000000
Спейшл-инфо ХХК 2019.03.01 Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл   7000000
Спейшл-инфо ХХК 2019.03.01 Гэрээний урьдчилгаа хэвлэл   7000000
Супервижн медиа групп 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Супервижн медиа групп 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   10900000
Супервижн медиа групп 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   10900000
Супервижн медиа групп 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Супервижн медиа групп 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7920000
Сургалтын зардал 2019.08. Бидний оролцоо нөлөөлөл НҮТББ   12126000
Сургалтын зардал 2019.08.22 Бидний оролцоо нөлөөлөл НҮТББ   12126000
Сургалтын зардал 2019.09. Бидний оролцоо нөлөөлөл НҮТББ   12126000
Сургалтын зардал 2019.09. МХНУБМАКАДЕМИ   8700000
Сургалтын зардал 2019.09.17 МХНУБМАКАДЕМИ   8700000
Сухайт Хайрхан ХХК 2019.08.02 Архивын төхөөрөмжийн төлбөр   16600000
Сухайт Хайрхан ХХК 2019.08.02 Архивын төхөөрөмжийн төлбөр   16600000
Сүүн замын эхэн сан 2019.10.10 Гэрээний төлбөр   10000000
Сүүн замын эхэн сан 2019.10.10 Гэрээний төлбөр   10000000
Сүхбаатар дүүргийн ИТХ 2019.05.09 Санхүүжилт   55000000
Сүхбаатар дүүргийн ИТХ 2019.05.09 Санхүүжилт   55000000
Сүхбаатар дүүргийн ИТХ 2019.06. Санхүүжилт   22500000
СХД-ийн Цагдаагийн газар 2019.11.25 97-р захирамж санхүүжилт   15000000
СХД-ийн Цагдаагийн газар 2019.11.25 97-р захирамж санхүүжилт   15000000
Сэйнт Алфрэд Энтерфрайз клуб ХХК 2019.10.03 Гэрээний төлбөр   14450000
Сэйнт Алфрэд Энтерфрайз клуб ХХК 2019.10.03 Гэрээний төлбөр   14450000
Сэлэнгэпресс ХХК 2019.10.09 Гэрээний төлбөр   10000000
Сэлэнгэпресс ХХК 2019.10.09 Гэрээний төлбөр   10000000
Сэтгүүлийн төлбөр 2019.07. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо   20252000
Сэтгүүлч хөтөч НҮТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9900000
Сэтгүүлч хөтөч НҮТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9900000
Сэцэн монгол мэдээ НҮТББ 2019.02 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Сэцэн монгол мэдээ НҮТББ 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Сэцэн монгол мэдээ НҮТББ 2019.02.02 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Сэцэн монгол мэдээ НҮТББ 2019.03 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Сэцэн монгол мэдээ НҮТББ 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Сэцэн монгол мэдээ НҮТББ 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа 9000000 7200000
Сэцэн монгол мэдээ НҮТББ 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Таван сая од ХХК 2019.08.21 Гэрээний төлбөр   6500000
Таван сая од ХХК 2019.08.21 Гэрээний төлбөр   6500000
Тавилгын төлбөр 2019.03.12 Хур ирмүүн билэг ХХК   5510000
Тавилгын төлбөр 2019.08. Хур ирмүүн билэг ХХК   5510000
Тайдер ХХК 2019.11.19 Гэрээний төлбөр   19500000
Тайдер ХХК 2019.11.19 Гэрээний төлбөр   19500000
Тайзны заслын төлбөр 2019.05.31 Гэсү ХХК   5000000
Тайзны заслын төлбөр 2019.07. Гэсү ХХК   5000000
Тайзны заслын төлбөр 2019.08. Гэсү ХХК   5000000
Тайзны заслын төлбөр 2019.09. Гэсү ХХК   5000000
Тайлан хэвлэлтийн зардал 2019.03.28 Хаст бүргэд дизайн ХХК   9000000
Тайлан хэвлэлтийн зардал 2019.07. Хаст бүргэд дизайн ХХК   10705000
Тайлан хэвлэлтийн зардал 2019.08. Хаст бүргэд дизайн ХХК   10705000
Тайлан хэвлэлтийн зардал 2019.09. Хаст бүргэд дизайн ХХК   20705000
Таны зөвлөх сэтгүүлч НҮТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9730000
Таны зөвлөх сэтгүүлч НҮТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9730000
ТЕГ-ын нийслэл дэх газар 2019.04. 16-р захирамж санхүүжилт   150000000
ТЕГ-ын нийслэл дэх газар 2019.04.24 16-р захирамж санхүүжилт   200000000
ТЕГ-ын нийслэл дэх газар 2019.04.24 16-р захирамж санхүүжилт   200000000
ТЕГ-ын нийслэл дэх газар 2019.05. 16-р захирамж санхүүжилт   150000000
ТЕГ-ын нийслэл дэх газар 2019.06. 16-р захирамж санхүүжилт   150000000
Тогтоолын эмхтгэлийн төлбөр 2019.09. Виндзор ХХК   7845000
Тогтоолын эмхтгэлийн төлбөр 2019.09.25 Виндзор ХХК   17845000
Том амжилт ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   7000000
Том амжилт ХХК 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   7000000
Тоног төхөөрмжийн түрээс 2019.07. Тугтан гранд ХХК   5500000
Тоног төхөөрмжийн түрээс 2019.07.24 Тугтан гранд ХХК   5500000
Тоног төхөөрмжийн түрээс 2019.08. Тугтан гранд ХХК   5500000
Тоног төхөөрмжийн түрээс 2019.09. Тугтан гранд ХХК   5500000
Торгоны зам чөлөөт эдийн засгийн төлөө сан 2019.10.09 Гэрээний төлбөр   10000000
Торгоны зам чөлөөт эдийн засгийн төлөө сан 2019.10.09 Гэрээний төлбөр   10000000
Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө 2019.03.11 Монгол Ардын нам   68000000
Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө 2019.04.01 Ардчилсан нам   22000000
Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө 2019.07. Ардчилсан нам   22000000
Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө 2019.07. Монгол Ардын нам   68000000
Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө 2019.08. Ардчилсан нам   22000000
Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө 2019.08. Монгол Ардын нам   68000000
Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө 2019.09. Ардчилсан нам   22000000
Төлөөлөгчийн суудлын мөнгө 2019.09. Монгол Ардын нам   68000000
Тугтан гранд ХХК 2019.07.24 Тоног төхөөрмжийн түрээс   5500000
Тугтан гранд ХХК 2019.07.24 Тоног төхөөрмжийн түрээс   5500000
Туушин Зочид буудал ХХК 2019.07.05 Зочид буудлын төлбөр   25447305
Туушин Зочид буудал ХХК 2019.07.05 Зочид буудлын төлбөр   25447305
Тэнгэр трэвел ХХК 2019.12.17 08-р захирамж унааны зардал/9077111/   5700000
Тэнгэр трэвел ХХК 2019.12.17 08-р захирамж унааны зардал/9077111/   5700000
Тээврийн прокурорын газар 2019.05. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 30000000 30000000
Тээврийн прокурорын газар 2019.05.21 24-р захирамж сургалт суртчилгааны санхүүжилт   30000000
Тээврийн прокурорын газар 2019.05.21 24-р захирамж сургалт суртчилгааны санхүүжилт   30000000
Тээврийн прокурорын газар 2019.06. 24-р захирамж сургалт суртчилгааны санхүүжилт   30000000
Тээврийн хөлс 2019.01.29 НТЗ-ын Автобааз   90751025
Тээврийн хөлс 2019.07. НТЗ-ын Автобааз   57389025
Тээврийн хөлс 2019.08. НТЗ-ын Автобааз   57389025
Тээврийн хөлс 2019.09. НТЗ-ын Автобааз   80405865
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.02 ОНЦ-н 1-р улиралын санхүүжилт   59498820
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.02.01 ОНЦ-н 1-р улиралын санхүүжилт   1273724698
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.02.01 ОНЦ-н 1-р улиралын санхүүжилт   1273724698
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.03 ОНЦ-н 1-р улиралын санхүүжилт   59498820
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.04. ОНЦ-н 1-р улиралын санхүүжилт   214273340
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.05. ОНЦ-н 1-р улиралын санхүүжилт   302797040
Тээврийн цагдаагийн алба 2019.06. ОНЦ-н 1-р улиралын санхүүжилт   564088029
УБ хотын гаалийн газар 2019.05. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 10000000 10000000
Удирдагч сэтгүүл 2019.10.09 Гэрээний төлбөр   10000000
Удирдагч сэтгүүл 2019.10.09 Гэрээний төлбөр   10000000
Удирдлагын академи 2019.11.11 А/83-р тушаал сургалтын төлбөр   6480000
Удирдлагын академи 2019.11.11 А/83-р тушаал сургалтын төлбөр   6480000
Улаанбаатар зочид буудал 2019.10.16 Зочид буудлын төлбөр   3600000
Улаанбаатар зочид буудал 2019.10.16 Зочид буудлын төлбөр   3600000
Улаанбаатар телевиз 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   8910000
Улаанбаатар телевиз 2019.06.12 Гэрээний урьдчилгаа   26200000
Улаанбаатар телевиз 2019.06.12 Гэрээний урьдчилгаа   26200000
Улаанбаатар урагшаа ТББ 2019.12.06 Гэрээний төлбөр   10000000
Улаанбаатар урагшаа ТББ 2019.12.06 Гэрээний төлбөр   10000000
Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар 2019.05. ГХУСАЗЗ-ийн санхүүжилт 10000000 10000000
Урилга хөтөлбөр хэвлүүлэх 2019.10.30 Эм Ар Би Си ХХК   18250000
Урилга, эмхтгэлийн төлбөр 2019.04.04 Хаст бүргэд дизайн ХХК   11705000
Урьдчилгаа төлбөр 2019.03.07 Алтан үр үндэс ХХК   8107700
Урьдчилгаа төлбөр 2019.03.07 Гоёл трейд ХХК   39460000
Урьдчилгаа төлбөр 2019.07. Алтан үр үндэс ХХК   6939800
Урьдчилгаа төлбөр 2019.07. Гоёл трейд ХХК   23500000
Урьдчилгаа төлбөр 2019.08. Алтан үр үндэс ХХК   6939800
Урьдчилгаа төлбөр 2019.08. Гоёл трейд ХХК   23500000
Урьдчилгаа төлбөр 2019.09. Алтан үр үндэс ХХК   6939800
Урьдчилгаа төлбөр 2019.09. Гоёл трейд ХХК   23500000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.02.26 Өдрийн мэдээ ХХК   8100000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.02.26 Үндэсний шуудан сонин   5400000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.02.26 Бенекрафт ХХК   6400000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.02.26 Буянжархай ХХК   5100000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.02.26 Монгол ньюс ХХК MN-Өнөөдөр   5455000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.02.26 Монголиан Ньюс Чаннел ХХК   5400000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.02.26 Монголын мэтгэлцээний нэгдсэн нийгэмлэг НҮТББ   9900000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.02.26 Мэдээллийн пи ар агентлаг ХХК   9000000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.02.26 Ньюс Аженси ХХК   8200000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.02.26 Рэдфильм ХХК   9900000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.02.26 Том амжилт ХХК   6300000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.07. Бенекрафт ХХК   5400000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.07. Өдрийн мэдээ ХХК   8100000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.07. Үндэсний шуудан сонин   5400000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.07. Монголиан Ньюс Чаннел ХХК   5400000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.07. Монголын мэтгэлцээний нэгдсэн нийгэмлэг НҮТББ   9900000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.07. Мэдээллийн пи ар агентлаг ХХК   9000000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.07. Ньюс Аженси ХХК   7200000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.07. Рэдфильм ХХК   6930000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.07. Санал асуулгын үндэсний төв НҮТББ   6615000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.07. Том амжилт ХХК   6300000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.08. Бенекрафт ХХК   8100000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.08. Монголиан Ньюс Чаннел ХХК   5400000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.08. Монголын мэтгэлцээний нэгдсэн нийгэмлэг НҮТББ   9900000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.08. Мэдээллийн пи ар агентлаг ХХК   9000000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.08. Ньюс Аженси ХХК   7200000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.08. Өдрийн мэдээ ХХК   8100000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.08. Рэдфильм ХХК   6930000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.08. Том амжилт ХХК   6300000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.08. Үндэсний шуудан сонин   5400000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.09. Бенекрафт ХХК   5400000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.09. Өдрийн мэдээ ХХК   8100000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.09. Үндэсний шуудан сонин   5400000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.09. Монголиан Ньюс Чаннел ХХК   5400000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.09. Монголын мэтгэлцээний нэгдсэн нийгэмлэг НҮТББ   9900000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.09. Мэдээллийн пи ар агентлаг ХХК   9000000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.09. Ньюс Аженси ХХК   7200000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.09. Рэдфильм ХХК   6930000
Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/ 2019.09. Том амжилт ХХК   6300000
Үг ертөнц ХХК 2019.11.19 Гэрээний төлбөр   10000000
Үг ертөнц ХХК 2019.11.19 Гэрээний төлбөр   10000000
Үжин тайж 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   7840000
Үжин тайж 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   7840000
Үйлчилгээний төлбөр 2019.01.29 Нийтлэг үйлчилгээний газар   47678900
Үйлчилгээний төлбөр 2019.03.04 Интерекс дизайн ХХК   6475000
Үйлчилгээний төлбөр 2019.03.04 Нангиа лэнд ХХК   7763628
Үйлчилгээний төлбөр 2019.03.12 Буган-Өлзийт ХХК   7310000
Үйлчилгээний төлбөр 2019.07. Буган-Өлзийт ХХК   7310000
Үйлчилгээний төлбөр 2019.07. Нангиа лэнд ХХК   5906039
Үйлчилгээний төлбөр 2019.07. Нийтлэг үйлчилгээний газар   37298900
Үйлчилгээний төлбөр 2019.08. Буган-Өлзийт ХХК   7310000
Үйлчилгээний төлбөр 2019.08. Нангиа лэнд ХХК   5906039
Үйлчилгээний төлбөр 2019.08. Нийтлэг үйлчилгээний газар   37298900
Үйлчилгээний төлбөр 2019.09. Буган-Өлзийт ХХК   7310000
Үйлчилгээний төлбөр 2019.09. Нангиа лэнд ХХК   5906039
Үйлчилгээний төлбөр 2019.09. Нийтлэг үйлчилгээний газар   45443900
Үйлчилгээний төлбөр 2019.10.18 Номадс хоспиталити ХХК   1569056
Үйлчилгээний төлбөр 2019.10.24 Молу ХХК   4800000
Үндэсний уран бичвэрийн холбоо 2019.05. Гэрээний төлбөр   6300000
Үндэсний уран бичвэрийн холбоо ТББ 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   6300000
Үндэсний уран бичвэрийн холбоо ТББ 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   6300000
Үндэсний уран бичвэрийн холбоо ТББ 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   6300000
Үндэсний уран бичвэрийн холбоо ТББ 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа   6300000
Үндэсний уран бичвэрийн холбоо ТББ 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   6300000
Үндэсний шуудан сонин 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   6000000
Үндэсний шуудан сонин 2019.02.26 Урьдчилгаа төлбөр/Хэвлэл/   6000000
Үсэг хоршоо 2019.02.01 Анонс, хүндэт тэмдэгний гэрчилгээ   5327400
Үсэг хоршоо 2019.02.01 Анонс, хүндэт тэмдэгний гэрчилгээ   5327400
Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт 2019.05.29 Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо   41402000
Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт 2019.07. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо   7050000
Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт 2019.08. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо   34352000
Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны  санхүүжилт 2019.09. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо   34352000
Хан-Уул дүүргийн ИТХ 2019.03 Санхүүжилт   27000000
Хан-Уул дүүргийн ИТХ 2019.03.26 Санхүүжилт   84000000
Хан-Уул дүүргийн ИТХ 2019.03.26 Санхүүжилт   84000000
Хан-Уул дүүргийн ИТХ 2019.04. Санхүүжилт   27000000
Хан-Уул дүүргийн ИТХ 2019.05. Санхүүжилт   27000000
Хан-Уул дүүргийн ИТХ 2019.06. Санхүүжилт   27000000
Хар цагаан мөрөөдөл ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Хар цагаан мөрөөдөл ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9000000
Хас гоёл ХХК 2019.05.06 Бэлэгний төлбөр   13748110
Хас гоёл ХХК 2019.05.06 Бэлэгний төлбөр   13748110
Хас доминат 2019.05. Үйлчилгээний төлбөр 5356000 5356000
Хас Доминат ХХК 2019.05.20 39-р захирамж хүлээн авалтын зардал   5356000
Хас Доминат ХХК 2019.05.20 39-р захирамж хүлээн авалтын зардал   5356000
Хас Доминат ХХК 2019.06. 39-р захирамж хүлээн авалтын зардал   5356000
Хасар капитал групп ХХК 2019.12.18 Гэрээний төлбөр   10000000
Хасар капитал групп ХХК 2019.12.18 Гэрээний төлбөр   10000000
Хаст бүргэд дизайн ХХК 2019.03 Тайлан хэвлэлтийн зардал   9000000
Хаст бүргэд дизайн ХХК 2019.03.28 Тайлан хэвлэлтийн зардал   28551400
Хаст бүргэд дизайн ХХК 2019.03.28 Тайлан хэвлэлтийн зардал   28551400
Хаст бүргэд дизайн ХХК 2019.04. Тайлан хэвлэлтийн зардал   10522000
Хаст бүргэд дизайн ХХК 2019.05. Тайлан хэвлэлтийн зардал   10522000
Хаст бүргэд дизайн ХХК 2019.06. Тайлан хэвлэлтийн зардал   9000000
Хивсний төлбөр 2019.03.07 Классфлоор   5478740
Хивсний төлбөр 2019.07. Классфлоор   5478740
Хивсний төлбөр 2019.08. Классфлоор   5478740
Хивсний төлбөр 2019.09. Классфлоор   5478740
Ховор амьдрал НҮТББ 2019.12.17 Гэрээний урьдчилгаа   8000000
Ховор амьдрал НҮТББ 2019.12.17 Гэрээний урьдчилгаа   8000000
Хос багана сэтгэлзүйн төв НҮТББ 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Хос багана сэтгэлзүйн төв НҮТББ 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Хотын хөгжлийн гарц 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   8000000
Хотын хөгжлийн гарц 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   8000000
Хөгжлийн  мэдээ сонин ХМБ 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Хөгжлийн  мэдээ сонин ХМБ 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Хөгжлийн хөтөч ОЗХ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9680000
Хөгжлийн хөтөч ОЗХ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9680000
Хур ирмүүн билэг ХХК 2019.03 Тавилгын төлбөр   5510000
Хур ирмүүн билэг ХХК 2019.03.07 Өлгүүрийн үнэ   5510000
Хур ирмүүн билэг ХХК 2019.03.07 Өлгүүрийн үнэ   5510000
Хур ирмүүн билэг ХХК 2019.04. Өлгүүрийн үнэ   5510000
Хур ирмүүн билэг ХХК 2019.05. Өлгүүрийн үнэ   5510000
Хур ирмүүн билэг ХХК 2019.06. Өлгүүрийн үнэ   5510000
Хурц үзэг ХХК 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   5600000
Хурц үзэг ХХК 2019.06.13 Гэрээний урьдчилгаа   7000000
Хурц үзэг ХХК 2019.06.13 Гэрээний урьдчилгаа   7000000
Хүний хөгжил хамгааллын номун төв 2019.11.04 Гэрээний төлбөр   10000000
Хүний хөгжил хамгааллын номун төв 2019.11.04 Гэрээний төлбөр   10000000
Хүүхдийн аялгууТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9650000
Хүүхдийн аялгууТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9650000
Хүүхэд залуучуудын нээлттэй хаалга төв ТББ 2019.12.13 Гэрээний урьдчилгаа   8500000
Хүүхэд залуучуудын нээлттэй хаалга төв ТББ 2019.12.13 Гэрээний урьдчилгаа   8500000
Хэвлэл мэдээллийн хөгжлийг дэмжих төв 2019.10.16 Гэрээний төлбөр   10000000
Хэвлэл мэдээллийн хөгжлийг дэмжих төв 2019.10.16 Гэрээний төлбөр   10000000
Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт 2019.02 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт   134170488
Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт 2019.02.01 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт   200386947
Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт 2019.02.01 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт   200386947
Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт 2019.03 Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт   200386947
Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт 2019.04. Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт   200386947
Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт 2019.05. Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт   200386947
Цагдаагийн ерөнхий газрын Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт 2019.06. Замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрээт хэлтсийн санхүүжилт   200386947
Цахим орчин  хөгжүүлэгчдийн оролцоог дэмжих төв 2019.11.06 Гэрээний төлбөр   10000000
Цахим орчин  хөгжүүлэгчдийн оролцоог дэмжих төв 2019.11.06 Гэрээний төлбөр   10000000
Цахим сурталчилгаа ТББ 2019.11.05 Гэрээний төлбөр   10000000
Цахим сурталчилгаа ТББ 2019.11.05 Гэрээний төлбөр   10000000
Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   27200000
Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   27200000
Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа 9000000 7200000
Цахим сэтгүүл зүйн мэдээ НҮТББ 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Централ салбар байгууллагын хөгжлийн сан 2019.09.19 76-р захирамж санхүүжилт   22000000
Централ салбар байгууллагын хөгжлийн сан 2019.09.19 76-р захирамж санхүүжилт   22000000
Цогц үйлчилгээ ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9847000
Цогц үйлчилгээ ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9847000
Цогц чадамж хөгжлийн төв ХХК 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Цогц чадамж хөгжлийн төв ХХК 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Цолмон мандал шим  ТББ 2019.12.19 141-р захирамж санхүүжилт   9845000
Цолмон мандал шим  ТББ 2019.12.19 141-р захирамж санхүүжилт   9845000
Цэвэр агаар, Ус, Хөрс ТББ 2019.10.17 Гэрээний төлбөр   10000000
Цэвэр агаар, Ус, Хөрс ТББ 2019.10.17 Гэрээний төлбөр   10000000
Цэсэн 2019.05. Гэрээний төлбөр   7400000
Цэсэн боловсролыг дэмжих сан 2019.05.27 Гэрээний урьдчилгаа   7400000
Цэсэн боловсролыг дэмжих сан 2019.05.27 Гэрээний урьдчилгаа   7400000
Цэсэн боловсролыг дэмжих сан 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7400000
Чиглэх ирээдүй ХХК 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Чиглэх ирээдүй ХХК 2019.10.15 Гэрээний төлбөр   10000000
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ 2019.03 Санхүүжилт   22500000
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ 2019.03.26 Санхүүжилт   50000000
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ 2019.03.26 Санхүүжилт   50000000
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ 2019.05. Санхүүжилт   22500000
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ 2019.06. Санхүүжилт   22500000
Шагналын хэвлэлтийн урьдчилгаа 2019.03.06 Оргинал дизайн ХХК   22350000
Шагналын хэвлэлтийн урьдчилгаа 2019.07. Оргинал дизайн ХХК   22350000
Шагналын хэвлэлтийн урьдчилгаа 2019.08. Оргинал дизайн ХХК   22350000
Шагналын хэвлэлтийн урьдчилгаа 2019.09. Оргинал дизайн ХХК   22350000
Шинэ үеийн мэдээлэл НҮТББ 2019.12.06 Гэрээний төлбөр   10000000
Шинэ үеийн мэдээлэл НҮТББ 2019.12.06 Гэрээний төлбөр   10000000
Шинэхүннү дизайн 2019.12.18 Гарын авлагын төлбөр   10000000
Шинэхүннү дизайн 2019.12.18 Гарын авлагын төлбөр   10000000
Шударга ёсны жинлүүр ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9700000
Шударга ёсны жинлүүр ТББ 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   9700000
Эерэг хандлага өндөр бүтээмж 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   8500000
Эерэг хандлага өндөр бүтээмж 2019.12.12 Гэрээний урьдчилгаа   8500000
Эйр тикет ХХК 2019.09.17 72-р захирамж унааны зардал   19430400
Эйр тикет ХХК 2019.09.17 72-р захирамж унааны зардал   19430400
Эйр эксперт трейвел ХХК 2019.04. 21-р захирамж нислэгийн тийз/9077111/   15601000
Эйр эксперт трейвел ХХК 2019.04.11 21-р захирамж нислэгийн тийз/9077111/   18921000
Эйр эксперт трейвел ХХК 2019.04.11 21-р захирамж нислэгийн тийз/9077111/   18921000
Эйр эксперт трейвел ХХК 2019.05. 21-р захирамж нислэгийн тийз/9077111/   15601000
Эйр эксперт трейвел ХХК 2019.06. 21-р захирамж нислэгийн тийз/9077111/   15601000
Эйрмарт ХХК 2019.11.29 110-р захирамж унааны зардал/9077111/   17740800
Эйрмарт ХХК 2019.11.29 110-р захирамж унааны зардал/9077111/   17740800
Эйч Эн Ай ХХК 2019.02.01 Интернэтийн төлбөр/9077111/   11495000
Эйч Эн Ай ХХК 2019.02.01 Интернэтийн төлбөр/9077111/   11495000
Эм Ар Би Си ХХК 2019.10.30 Урилга хөтөлбөр хэвлүүлэх   18250000
Эм Ар Би Си ХХК 2019.10.30 Урилга хөтөлбөр хэвлүүлэх   18250000
Эн Ти Ви  Броадкастинг ХХК 2019.11.11 Гэрээний төлбөр   8500000
Эн Ти Ви  Броадкастинг ХХК 2019.11.11 Гэрээний төлбөр   8500000
Эн Эс Юу ХХК 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Эн Эс Юу ХХК 2019.04.05 Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Эн Эс Юу ХХК 2019.05. Гэрээний төлбөр   7200000
Эн Эс Юу ХХК 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   7200000
Эх нутаг хүн зоноо хамгааллъя ТББ 2019.04. Гэрээний урьдчилгаа   6400000
Эх нутаг хүн зоноо хамгааллъя ТББ 2019.04.09 Гэрээний урьдчилгаа   6400000
Эх нутаг хүн зоноо хамгааллъя ТББ 2019.04.09 Гэрээний урьдчилгаа   6400000
Эх нутаг хүн зоноо хамгааллъя ТББ 2019.05. Гэрээний урьдчилгаа   6400000
Эх нутаг хүн зоноо хамгааллъя ТББ 2019.06. Гэрээний урьдчилгаа   19200000

 


Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
Хурлын дарга 2019/01/10 01 Гадаад албан томилолтоор явуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/01/10 02 Ажил зохион байгуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/01/14 03 Гадаад албан томилолтоор ажиллуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/01/14 04 Зардал гаргах тухай  
Хурлын дарга 2019/01/31 05 Урамшуулал олгох тухай  
Хурлын дарга 2019/01/31 06 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/01/11 А/01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/01/28 А/02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/01/28 А/03 Зочид хүлээн авах тухай  
Хурлын дарга 2019/02/12 07 Гадаад албан томилолтын зардал нөхөн олгох тухай  
Хурлын дарга 2019/02/13 08 Гадаад албан томилолтоор явуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/02/13 09 Гадаад албан томилолтоор явуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/02/13 10 Гадаад албан томилолтоор явуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/02/27 11 Зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/02/01 А/05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/02/19 А/06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/02/19 А/07 Зочид хүлээн авах тухай  
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/03/04 А/08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/03/04 А/09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/03/11 А/10 Зардал гаргах тухай  
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/03/11 А/11 Зардал гаргах тухай  
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/03/11 А/12 Зардал гаргах тухай  
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/03/19 А/13 Сургалт зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/03/21 А/14 Зардал гаргах тухай  
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/03/28 А/15 Зардал гаргах тухай  
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/03/28 А/16 Удирдамж баталж, шалгалт зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/03/28 А/17 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/15 13 Урамшууллын хэмжээнд өөрчлөлт орох тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/18 14 Эрх шилжүүлэх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/18 15 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/18 16 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/18 17 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/18 15 Эрх шилжүүлэх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/20 19 ГХУС зардал хуваарилах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/28 20 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/28 21 Гадаад албан томилолтоор ажиллуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/28 22 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/28 23 Эмхтгэл хэвлүүлэх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/28 24 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/28 25 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/03/18 26 Эрх шилжүүлэх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/04/04 28 гадаад албан томилолтоор ажиллуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/04/23 29 Эрх шилжүүлэх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/04/23 30 Эрх шилжүүлэх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/04/23 31 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/04/23 32 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/04/23 33 Эрх шилжүүлэх тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/04/02 А/18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/04/03 А/19 Хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/04/03 А/20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/04/04 А/21 зочид хүлээн авах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/04/03 А/22 Хөрөнгө бүртгэх тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/04/17 А/23 Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/04/17 А/24 Сургалт зохион байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/04/24 А/25 Урамшуулал олгох тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/05/08 А/26 Нэгдсэн сургалтын үйл ажиллагаанд зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/05/09 А/27    
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/05/20 А/28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/05/28 А/29 Зочид хүлээн авах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/08 35 Комисс байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/08 36 Спорт хамтлагийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/08 38 Гадаад албан томилолтоор ажиллуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/08 39 Зочид хүлээн авах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/09 40    
НИТХ-ын дарга 2019/05/13 41 Эрх шилжүүлэх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/13 42 Эрх шилжүүлэх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/13 43 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/14 44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/14 45 Урамшуулах олгох тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/27 46 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/30 47 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/30 48 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/30 49 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/30 50 Эрх шилжүүлэх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/30 51 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/30 52 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/30 53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/05/31 54 Гадаад албан томилолтоор ажиллуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/05 А/31 Зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/05 А/32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/06 А/33 Удирдамж баталж, шалгалт зохион байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/12 А/34 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/12 А/35 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/12 А/36 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/12 А/37 Зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/12 А/38 Байгуулагын дэргэдэх “Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс” ыг шинэчлэн байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/13 А/39 Гадаад албан томилолтоор ажиллуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/14 А/40 Томилолтын зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/14 А/41    
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/20 А/42 Сургалт зохион байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/20 А/43 Тодорхой төрлийн ГХУС тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/20 А/44 Тодорхой төрлийн ГХУС тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/06/21 А/45 Гадаад албан томилолтоор ажиллуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/06/05 55 Арга хэмжээ зохион  байгуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/06/05 56 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/06/05 57 Зардал гаргах тухай  
Хурлын дарга 2019/06/18 58 Гадаад зочин төлөөлөгч хүлээн авах тухай  
Хурлын дарга 2019/06/20 59 Төсвийн шууд захирагчийн 2019 оны хагас жилийн ажлыг дүгнэх тухай  
Хурлын дарга 2019/06/26 60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/06/26 61 Арга хэмжээ зохион  байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/07/03 А/46 Зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/07/10 А/47 Зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/07/10 А/48 Тооллогын комисс байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/07/10 А/49 Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах  
НИТХ–ын дарга 2019/07/04 62 Урамшуулал олгох тухай  
НИТХ–ын дарга 2019/07/17 63 Эрх шилжүүлэх тухай  
НИТХ–ын дарга 2019/07/17 64 Урамшуулал олгох тухай  
НИТХ–ын дарга 2019/07/17 65 орон тооны бус көвлөхөөр томилох тухай  
НИТХ–ын дарга 2019/07/22 66 Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай  
НИТХ–ын дарга 2019/07/22 67 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ–ын дарга 2019/07/24 68 Гадаад албан томилолтоор ажиллуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/08/02 А/51 Япон Улсын зочид, төлөөлөгчид хүлээн авах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/08/06 А/52 Гадаад албан томилолтын зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/08/06 А/53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/08/19 А/54 Зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/08/19 А/55 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/08/22 69 Туршлага солилцох уулзалт-сургалт зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/08/29 70 Хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээний зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/05 А/57 Зардал гаргах тухай 2600000
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/05 А/58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/05 А/59 Сургалт зохион байгуулах тухай 4426000
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/10 А/60 Урамшуулал олгох тухай 3600000
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/10 А/61 Ёслол хүндэтгэлийн гэрэгэ бүтээх тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/10 А/62 Байгууллагын дэргэдэх “Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс” шинэчлэн байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/12 А/63 Зардал гаргах тухай 800000
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/0915 А/64 Зардал гаргах тухай 2330000
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/17 А/65 Ажлын хэсэг байгуулах хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/17 А/66 Ажлын дэд хэсгийн бүрэлдэхүүн , төлөвлөгөө батлах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/17 А/67    
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/17 А/68    
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/19 А/69 Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай 6213000
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/19 А/70 Ёслол хүндэтгэлийн гэрэгэ бүтээх тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/23 А/71 Ажлын хэсэг байгуулах хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/09/23 А/72 Архивын галын аюулгүй байдлын дүрэм батлах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/09/04 71 Эрх шилжүүлэх тухай 9900000
НИТХ-ын дарга 2019/09/09 72 Гадаад албан айлчал хийх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/09/09 73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/09/16 74 Сургалтзохион байгуулах тухай 8700000
НИТХ-ын дарга 2019/09/16 75 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/09/17 76 Ажил зохион байгуулах тухай 22000000
НИТХ-ын дарга 2019/09/17 77 Ажил зохион байгуулах тухай 30000000
НИТХ-ын дарга 2019/09/25 79 Ажил зохион байгуулах тухай 10000000
НИТХ-ын дарга 2019/09/25 80 Гадаад албан томилолтоор явуулах тухай 22000000
НИТХ-ын дарга 2019/09/25 81 Ёслолын үйл ажиллагаанд оролцох тухай 17612800
НИТХ-ын дарга 2019/09/30 82 Ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулах тухай 450000000
НИТХ-ын дарга 2019/09/30 83 Тамга, тэмдэг түших болон хэвлэмэл хуудас хариуцах ажилтан томилох тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/10/02 А/73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/10/02 А/74 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/10/8 А/76 Үйл ажиллагааны зардал олгох тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/10/04 А/75 Гэрээ байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/10/10 А/77 Ёслол хүндэтгэлийн гэрэгэ бүтээх тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/10/15 А/78 Удирдамж баталж шалгалт зохион байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/10/15 А/79 Архивын дүрэм батлах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/10/23 А/80 Зочид хүлээн авах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/10/23 А/82 Дүрэмт хувцас хийлгэх тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/10/ А/80    
НИТХ-ын дарга 2019/10/02 84 Гадаад албан айлчлал хийх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/02 85 Гадаад албан айлчлалын бүрэлдэхүүнд оруулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/08 86 Гадаад албан томилолтоор ажилуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/08 87 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/08 88 Гадаад зочин, төлөөлөгч хүлээн авах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/08 89 Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/14 90 Ажлын хэсэг байгуулж, зардлын асуудлыг шийдвэрлэх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/14 91 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/15 92 Зочид хүлээн авах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/15 93 Иргэнийг урамшуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/16 94 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/16 95 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/22 96 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/22 97 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/24 98 Ажил зохион байгуулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/28 99 Гадаад албан айлчлал хийх тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/28 100 Олон нийтийн хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагааны зардал гаргах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/28 101 Сургалтанд хамруулах тухай  
НИТХ-ын дарга 2019/10/28 102 Ахмадын зөвлөл байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/11/01 А/83 Мэргэшүүлэх багц сургалтанд хамруулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/11/11 А/84 Буцалтггүй тусламж олгох тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/11/12 А/85 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэдлэхүүнд өөрялөлт оруулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/11/12 А/86 Зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/11/18 А/87 Сургалт зохион байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/11/18 А/84 Буцалтггүй тусламж олгох тухай  
Хурлын дарга 2019/11/07 103 Зөвлөгөөнд оролцуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/11/12 104 Гадаад томилолтоор ажиллуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/11/12 105 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/11/12 106 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/11/12 107 Гадаад томилолтоор ажиллуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/11/15 108 Сургалтанд хамруулах тухай  
Хурлын дарга 2019/11/15 109 Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/11/18 110 БНТУ-д сургалтанд хамруулах тухай  
Хурлын дарга 2019/11/18 111 БНСУ-д сургалтанд хамруулах тухай  
Хурлын дарга 2019/11/22 112 Гадаад айлчлал хийх тухай  
Хурлын дарга 2019/11/25 113 Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/11/29 114 Гадаад томилолтоор ажиллуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/11/29 115 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/11/29 116 Эрх шилжүүлэх тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/12/05 А/88 Гадаад албан томилолтын зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/12/13 А/89 Урамшуулал олгох тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/12/13 А/90 Гарын авлага эмхтэгл хэвлүүлэх тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/12/17 А/91 Зардал гаргах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/12/17 А/92 Сургалтанд хамруулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/12/17 А/93 Зочид хүлээн авах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/12/24 А/94 Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай  
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 2019/11/24 А/95 Хөрөнгө бүртгэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/02 117 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/02 118 Урамшуулал олгох тухай  
Хурлын дарга 2019/12/02 119 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/02 120 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/03 121 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/03 122 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/03 123 Шатрын тэмцээний үйл ажиллагааны зардал гаргах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/03 124 Гадаад албан айлчлал хийх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/03 125 Гадаад томилолтоор явуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/03 126 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/05 127 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/05 128 Эмхтгэл хэвлүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/05 129 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/05 130 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/05 131 Үйл ажиллагааны зардал олгох тухай  
Хурлын дарга 2019/12/06 132 Сургалтанд хамруулах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/06 133 ГХУС чиглэлээр ТББ хамтран ажиллах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/06 134 Гадаад томилолтоор явуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/06 135 Эрх шилжүүлэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/09 136 Зардал гаргах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/09 137 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/10 138 Урамшуулал олгох тухай  
Хурлын дарга 2019/12/12 139 Нэвтрүүлэг шторк бэлтгэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/13 140 Алба хаагчдыг урамшуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/13 141 Хамтран ажиллах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/13 142 Аян зохион байгуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/14 143 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/16 144 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/17 145 ГХУС санхүүжилтийг нэмэлтээр олгох тухай  
Хурлын дарга 2019/12/23 146 Ажил дүгнэх тухай  
Хурлын дарга 2019/12/23 146 Зочид хүлээн авах тухай  
Хурлын дарга 2019/12/25 146 Хангарди одон нөхөн олгох тухай  
Хурлын дарга 2019/12/25 149 НБББББ батлах тухай  

 

 
%d bloggers like this: