ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээлэл

 • 2015-2018

 • 2017-2018

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

2018. Нийслэлийн Засаг даргын төсөв

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

2016.07.06 – 2018.12.10-нд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сундуйн Батболд 

2018.12.10 – 2019.02.26-нд Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлыг бууруулах асуудал хариуцсан орлогч Жанцангийн Батбаясгалан


Нийслэлийн төсвөөс 2018 оны төсвийн жилд зарцуулах төсөв

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны зардал – 9 тэрбум төг


Хэвлэл мэдээллийн зардал – 450 сая төг.


Төсвийн нөөц хөрөнгө – 6,8 тэрбум төг.


Аз жаргалтай хотын индекс тооцон сайжруулах үе шаттай арга хэмжээний зардал – 1 тэрбум төг.


Зүүн хойт Азийн бизнес, аялал жуулчлал, соёл, санхүүгийн төв болох арга хэмжээний зардал – 3 тэрбум төг.


Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх, орон байраар хангах зардал – 200 сая төг.


Төрийн бус байгууллагуудаар ажил, үйлчилгээ гэрээлэн гүйцэтгүүлэх зардал – 500 сая төг.


Нарийн мэргэжлээр гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудад боловсон хүчин бэлтгэх зардал – 200 сая төг


Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр – 10 тэрбум төг


Авлигийн эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр – 60 сая төг


Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын чанарыг индексжүүлэн сайжруулах арга хэмжээний зардал – 300 сая төг


Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажлыг оноогоор үр дүнгээр тооцон сайжруулах арга хэмжээний зардал – 300 сая төгрөг


“Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр – 80 сая төгрөг


“Боловсрол – 2020” дэд хөтөлбөр – 200 сая төгрөг


Нийтийн тээврийн үйлчилгээний нэмэлт зардал – 57,9 тэрбум төгрөг


Шилэн дансны мэдээлэл: Хүлээн авагч, ханган нийлүүлэгч тус бүрээр

Хаяг нь – https://shilendans.gov.mn/org/4284

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын ulaanbaatar.mn сайтын “Шилэн данс” цэсэнд “Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэл”, “Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл”, “Иргэдийн төсөв”, мөн “Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар” (Шилэн дансан нэгдсэн систем дэх НЗДТГ-ын хуудас) гэсэн дэд цэснүүдэд нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн сар сарын нэгдсэн дүн, тухайн жилийн батлагдсан төсөв болон нэмэлт төсөв оруулсан тогтоол, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө зэрэг мэдээллийг оруулжээ.

Мөн “Тогтоол, захирамж” цэсэнд байршуулж байгаа Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн А захирамжууд нь төсвийн хөрөнгө мөнгө зарцуулахад хамаарах юм. Гэхдээ түүнийг Шилэн дансны мэдээлэлтэй тулгаж, Шилэн дансанд Нийслэлийн засаг даргын дугаар захирамжийн дагуу гэсэн тайлбарласныг дугаараар нь тулгаж үзье гэхэд байхгүй алгассан нь хамгийн анхаарал татсан төсвийн зарцуулалтын шийдвэрийг Ulaanbaatar.mn ба Шилэн дансны цахим систем хоёрын дунд завсардуулан үлдээж байна.

Иймд бид нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Шилэнд дансанд байгаа мэдээллийг боловсруулж төсвийн хөрөнгийг юунд зарцуулж, ямар харилцагч, ханган нийлүүлэгч байгууллага хичнээн төсвийн хөрөнгө авч байгаа дүр зургийг харуулж байна.


Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Харилцагч байгууллага Огноо Зарлага Гүйлгээний утга
А.Нарантуяа 2018,12,24 7354958 НЗД-ын А/1221-р захирамжаар  шүүхийн шийдвэр
А.Эрдэнэбат 2018,02,08 5549716 БНХАУ-ын Эрээн хотод ажиллаж  байгаа төлөөлөгчийн 1,2-р сарын бусад зардал
Агваан инженеринг ХХК 2018,12,06 14000000 НЗД-ын А/1044-р захирамжаар а/х-ний зардал
Аз хур ХХК 2018,12,24 14180000 Хэвлүүлсэн зүйлийн үнэ
Ай Ти Зон ХХК 2018,12,06 9850000 Барааны үнэ
Айдентити ХХК 2018,10,31 5605000 НЗД-ын А/883-р захирамжаар а/х-ний зардал
Албан журмын даатгагчдын холбоо ТББ 2018,11,15 2060000000 Санхүүжилт
Албан журмын даатгагчдын холбоо ТББ 2018,12,17 497297200 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санхүүжилт олгов
Алтан үр үндэс ХХК 2018,03,16 5781000 Гэрээт ажлын зардал
Аэрмаркет ХХК 2018,06,27 6400000 НЗД-ын А/585-р захирамжаар билетийн үнэ
Б.Халиун

Орлого:

8129700

2018,03,16   НЗД-ын А/148-р захирамжийн үлдэгдэл буцааж тушаав
Б.Халиун

Орлого: 6451175

2018,11,27   НЗД-ын А/1065-р захирамжийн санхүүжилт буцааж тушаав
Б.Энхбат 2018,02,08 11099432 БНСУ-ын Сөүл хотод ажиллаж байгаа төлөөлөгчийн 1,2-р сарын бусад зардал
Б.Энхбат 2018,03,06 5505924 БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 3-р сарын зардал
Б.Энхбат 2018,04,06 5502635 БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 4-р сарын зардал
Б.Энхбат 2018,05,08 5525980 БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 5-р сарын зардал
Б.Энхбат 2018,06,07 5542885 БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 6-р сарын  зардал
Б.Энхбат 2018,07,06 5664632 БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 7-р сарын зардал
Б.Энхбат 2018,08,07 5663773 БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 8-р сарын бусад зардал
Б.Энхбат 2018,09,07 5688889 БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 9-р сарын бусад зардал
Б.Энхбат 2018,10,08 5134300 БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгийн төлөөлөгчийн 10-р сарын зардал
Б.Энхбат 2018,11,07 5901570 БНСУ-ын Сөүл хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 11-р сарын бусад зардал
Б.Энхбат 2018,12,07 6058637 БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 12-р сарын бусад зардал
Багануур дүүргийн ЗДТГазар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,12,05 9000000 НЗД-ын А/1126-р захирамжаар Цэргийн дүйцүүлэх мөнгөн төлбөр
Багахангай дүүргийн сонгуулийн хороо 2018,09,27 10715000 НЗД-ын А/864-р захирамжаар санхүүжилт
БГД-ийн ЗДТГазар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,12,05 73000000 НЗД-ын А/1126-р захирамжаар Цэргийн дүйцүүлэх мөнгөн төлбөр
БЗД-ийн ЗДТГазар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,12,05 100059000 НЗД-ын А/1126-р захирамжаар Цэргийн дүйцүүлэх мөнгөн төлбөр
Билгүүн засаг ХХК 2018,01,25 6663000 2018 оны гадаад хэвлэл захиалгын үнэ
Блюскай Эйжиа ХХК 2018,05,18 8305421 НЗДТГ-ын даргын А/60-р тушаалаар зочны зардал
Буриад соёл, өв уламжлалыг хөгжүүлэх сан ТББ 2018,06,11 10000000 НЗД-ын А/488-р захирамжаар а/х-ний зардал
Виндзор ХХК 2018,05,28 5104000 НЗД-ын А/449-р захирамжаар Хүүхдийн баярын арга хэмжээний бэлтгэл ажлын зардал
Г.Чимгээ 2018,12,24 11480761 НЗД-ын А/1221-р захирамжаар  шүүхийн шийдвэр
Гамма фото студи 2018,10,12 11200000 НЗД-ын А/966-р захирамжаар үзэсгэлэнгийн зардал
Голомт банк

Орлого:

18120000

2018,05,11   Спорт заалны түрээсийн төлбөр /1 жил/
Гүрэн дээд сургууль 2018,07,05 25000000 НЗД-ын А/669-р захирамжаар Э.Тэмүүлэнгийн сургалтын төлбөр
Гэрэлтүүлэг чимэглэл ХХК 2018,12,21 27568035 НЗД-ын А/1203-р захирамжаар а/х-ний санхүүжилт
Ди Би Эм лизинг ХХК 2018,07,05 5373541.89 6-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Би Эм лизинг ХХК 2018,07,30 5357391.19 7-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Би Эм лизинг ХХК 2018,08,23 5351826.67 8-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Би Эм лизинг ХХК 2018,09,12 5351826.67 9-р сарын түрээсийн төлбөр
Ди Би Эм лизинг ХХК 2018,10,11 5351826.67 Түрээсийн төлбөр
Ди Би Эм лизинг ХХК 2018,11,19 5351826.67 Түрээсинй төлбөр
Ди Би Эм лизинг ХХК 2018,12,13 5351826.67 Түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2018,01,25 33500713 ННҮТ-ийн Драгон салбарын түрээсийн төлбөр, гэрэл, цахилгаан, цэвэр бохир ус, халаалтын 1-р сарын төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2018,02,08 31160000 ННҮТ-ийн Драгон салбарын 2-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2018,03,13 31160000 ННҮТ-ийн Драгон салбарын 3-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2018,04,13 30619176.12 ННҮТ-ийн Драгон салбарын 4-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2018,05,10 31160000 ННҮТ-ийн Драгон салбарын 5-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2018,06,11 31160000 ННҮТ-ийн Драгон салбарын 6-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2018,07,06 31160000 ННҮТ-ийн Драгон салбарын 7-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2018,08,10 31160000 ННҮТ-ийн Драгон дахь салбарын 8-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2018,09,12 31160000 ННҮТ-ийн Драгон дахь салбарын 9-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2018,10,10 31160000 ННҮТ-ийн Драгон дахь салбарын 10-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2018,11,12 31160000 ННҮТ-ийн Драгон дахь салбарын 11-р сарын түрээсийн төлбөр
Драгон холдинг ХХК 2018,12,13 31160000 ННҮТ-ийн Драгон дахь салбарын 12-р сарын байрны түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,01,19 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 1-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,01,25 7494363 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын халаалт, цахилгааны төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,02,08 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав  салбарын 2-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,03,06 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 3-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,04,09 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 4-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,05,07 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 5-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,06,08 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 6-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,07,05 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 7-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,08,08 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 8-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,09,10 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав дахь салбарын 9-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,10,08 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав дахь салбарын 10-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,11,07 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав дахь салбарын 11-р сарын түрээсийн төлбөр
Дүнжингарав ХХК 2018,12,10 56845600 ННҮТ-ийн Дүнжингарав дахь салбарын 12-р сарын байрны түрээсийн төлбөр
Жавхлант Гэрэлт Од ХХК 2018,09,19 5810000 НЗДТГ-ын даргын А/128-р тушаалаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
Жэй Ти Эйч ХХК 2018,09,07 8932000 Вирусын программын төлбөр /1жил/
Зөв амьдрах ухаан ТББ 2018,08,16 109350000 НЗД-ын А/725-р захирамжаар дэмжлэг үзүүлэх
Зөв амьдрах ухаан ТББ 2018,12,17 12150000 НЗД-ын А/725-р захирамжаар дэмжлэг үзүүлэх
И.Батбаяр 2018,12,24 10147878 НЗД-ын А/1221-р захирамжаар  шүүхийн шийдвэр
Иргэн Г.Наранбаатар 2018,10,11 10876428 НЗД-ын А/608-р захирамжаар шүүхийн шийдвэрээр нөхөн олговор
Касс 2018,12,06 10028998 НЗД-ын А/1068-р захирамжаар гадаад албан томилолтын зардалд олгов
М.Мөнхцэцэг 2018,02,09 7419010 ОХУ-ын Москва хотод ажиллаж байгаа төлөөлөгчийн 1,2-р сарын бусад зардал
М.Мөнхцэцэг 2018,03,06 7181640 ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 3-р сарын зардал
М.Мөнхцэцэг 2018,05,08 7207800 ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 5-р сарын зардал
М.Мөнхцэцэг 2018,06,07 7229850 ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 6-р сарын зардал
М.Мөнхцэцэг 2018,07,06 7388520 ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 7-р сарын зардал
М.Мөнхцэцэг 2018,08,07 7387530 ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 8-р сарын бусад зардал
М.Мөнхцэцэг 2018,09,07 7420290 ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 9-р сарын бусад зардал
М.Мөнхцэцэг 2018,10,08 11552175 ОХУ-ын Москва хот дахь байнгийн төлөөлөгчийн 10-р сарын зардал
М.Мөнхцэцэг 2018,11,07 7697700 ОХУ-ын Москва хот дахь байнгын төлөөлөгчийн 11-р сарын бусад зардал
М.Мөнхцэцэг 2018,12,07 7902570 ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 12-р сарын бусад зардал
Мишээл мега молл ХХК 2018,01,25 27771611 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын түрээсийн төлбөр, гэрэл, цахилгаан, цэвэр бохир усны 1-р сарын төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2018,02,07 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 2-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2018,03,13 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 3-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2018,04,09 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 4-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2018,05,07 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 5-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2018,06,08 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 6-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2018,07,05 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 7-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2018,08,08 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл дэх салбарын 8-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2018,09,10 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл дэх салбарын 9-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2018,10,08 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл дэх салбарын 10-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2018,11,07 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл дэх салбарын 11-р сарын түрээсийн төлбөр
Мишээл мега молл ХХК 2018,12,10 26720000 ННҮТ-ийн Мишээл дэх салбарын 12-р сарын байрны түрээсийн төлбөр
ММНБИ 2018,06,11 11400000 НЗД-ын А/486-р захирамжаар гадаад албан томилолтын зардал
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ 2018,01,26 10000000 НЗД-ын А/72-р захирамжаар тусгай дугаарын төлбөр
Монголын балетийн хөгжил сан 2018,12,12 3000000 НЗД-ын А/1171-р захирамжийн гэрээт ажлын  санхүүжилт
Монголын Улаан загалмай нийгэмлэг 2018,06,26 20000000 НЗД-ын А/545-р захирамжаар санхүүжилт
Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэг 2018,05,28 5000000 НЗД-ын А/400-р захирамжаар урьдчилгаа санхүүжилт
Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэг 2018,12,10 5000000 НЗД-ын А/400-р захирамжаар гэрээт ажлын төлбөр
Монголын хотуудын холбоо 2018,04,09 5000000 2018 оны гишүүнчлэлийн татвар
Монголын хуульчдын холбоо 2018,10,10 18101600 НЗД-ын А/329-р захирамж, НЗДТГ-ын даргын А/139-р тушаалаар гэрээт ажлын зардал
Монголын хүүхдийн ордон 2018,10,31 16100000 НЗД-ын А/981-р захирамжийн санхүүжилт
Моннидер 2018,11,12 5014499.69 ННҮТ-ийн Оргил дахь салбарын 11-р сарын түрээсийн төлбөр
МОННИДЕР ХХК 2018,01,25 5380277 ННҮТ-ийн Оргил салбарын түрээсийн төлбөр, гэрэл, цахилгааны 1-р сарын төлбөр
Моннидер ХХК 2018,02,13 5014500 ННҮТ-ийн Оргил салбарын 2-р сарын түрээсийн төлбөр
Моннидер ХХК 2018,03,13 5014500 ННҮТ-ийн Оргил салбарын 3-р сарын түрээсийн төлбөр
Моннидер ХХК 2018,04,09 5555323.88 ННҮТ-ийн Оргил салбарын 4-р сарын түрээсийн төлбөр
Моннидер ХХК 2018,05,09 5014500 ННҮТ-ийн Оргил салбарын 5-р сарын түрээсийн төлбөр
Моннидер ХХК 2018,06,08 5014499.94 ННҮТ-ийн Оргил салбарын 6-р сарын түрээсийн төлбөр
МОННИДЕР ХХК 2018,07,18 5014500 ННҮТ-ийн Оргил салбарын 7-р сарын  түрээсийн төлбөр
Моннидер ХХК 2018,08,10 5014500 ННҮТ-ийн Оргил дох салбарын 8-р сарын түрээсийн төлбөр
Моннидер ХХК 2018,09,12 5371941.56 ННҮТ-ийн Оргил дахь салбарын 9-р сарын түрээсийн төлбөр
Моннидер ХХК 2018,12,10 5014500 ННҮТ-ийн Оргил дох салбарын 12-р сарын байрны түрээсийн төлбөр
Мөнхийн үсэг ХХК 2018,03,16 7920000 НЗД-ын А/72-р захирамжаар дэвтрийн үнэ
Мөнхийн үсэг ХХК 2018,12,03 8032000 НЗД-ын А/982-р захирамжаар гэрээт ажлын  зардал
Мөнхчулуун Мөнхцэцэг 2018,04,06 7177350 ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 4-р сарын зардал
МҮОНРТелевиз 2018,12,21 10000000 НЗд-ын А/48-р захирамжаар гэрээт ажлын үлдэгдэл санхүүжилт
Налайх дүүргийн ЗДТГазар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,12,05 11200000 НЗД-ын А/1126-р захирамжаар Цэргийн дүйцүүлэх мөнгөн төлбөр
Нандин Вэй ХХК 2018,10,11 7531500 НЗД-ын А/957-р захирамжаар билетийн үнэ
НЕПКО ХХК 2018,03,15 5200000 НЗД-ын А/166-р захирамжаар номны үнэ
НЗДТГ 2018,06,11 14850000 НЗД-ын А/528-р захирамжаар сургалтын а/х-ний зардал
Нийгмийн хамгааллын тусгай төв 2018,12,03 16270000 НЗД-ын А/1044-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийгмийн хамгааллын тусгай төв 2018,12,03 15360000 НЗД-ын А/1117-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Авто замын газар 2018,05,28 33036961 НЗД-ын А/450-р захирамжаар урьдчилгаа санхүүжилт
Нийслэлийн авто замын газар 2018,09,27 119048160 НЗД-ын А/880-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2018,10,08 189147312 НЗД-ын А/709-р захирамжаар гэрээт ажлын санхүүжилт
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2018,10,10 258332157 НЗД-ын А/709-р захирамжаар гэрээт ажлын санхүүжилт
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2018,10,11 460000000 НЗД-ын А/958-р захирамжаар санхүүжилт
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2018,10,18 51370883 НЗД-ын А/450-р захирамжаар үлдэгдэл санхүүжилт
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2018,11,27 51173948 НЗД-ын А/709-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар 2018,06,27 12827750 НЗД-ын А/580-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Ахмадын хороо 2018,02,08 11275000 НЗД-ын А/108-р захирамжаар сар шинийн баярын арга хэмжээний зардал
Нийслэлийн Ахмадын хороо 2018,09,19 37210000 ОУ-ын Ахмадын өдрийн а/х-ний санхүүжилт
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2018,02,23 10900000 НЗД-ын А/152-р захирамжаар “Бүргэдийн баяр” -ын арга хэмжээний зардал
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2018,03,23 12932000 НЗД-ын А/179-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2018,03,28 35819356 НЗД-ын А/234-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2018,05,16 59606900 НЗД-ын А/346-р захирамжаар урьдчилгаа санхүүжилт
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2018,05,23 16973700 НЗД-ын А/452-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 2018,10,10 5153250 НЗД-ын А/883-р захирамжаар ойн а/х-ний зардал
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,02,02 55846500 НЗД-ын А/42-р захирамжаар арга хэмжээний зардал
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар /Нэмэлт санхүүжилт/ 2018,04,23 32531782 НЗД-ын А/337-р захирамжаар санхүүжилт
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,09,05 23280000 НЗД-ын А/810-р захирамжаар санхүүжилт
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,09,10 13325000 НЗД-ын А/506-р захирамжаар а/х-ний зардалд олгов
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,09,10 7642920 НЗД-ын А/830-р захирамжаар а/х-ний зардалд олгов
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,09,12 52932166 НЗД-ын А/784-р захирамжаар ОУ-ын үзэсгэлэнд оролцох зардал
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,10,04 9057950 НЗД-ын А/906-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,10,08 59606900 НЗД-ын А/346-р захирамжаар үлдэгдэл  санхүүжилт
Нийслэлийн Байгаль орчны газар 2018,06,08 25354050 НЗД-ын А/462-р захирамжаар урьдчилгаа 60%
Нийслэлийн Байгаль орчны газар /Нэмэлт санхүүжилт/ 2018,04,13 14228000 НЗД-ын А/280-р захирамжаар Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх а/х-ний зардал
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар 2018,02,21 10233200 НЗД-ын А/23-р захирамжаар “Цасны баяр” -ын арга хэмжээний зардал
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар 2018,05,10 167800000 НЗД-ын А/373-р захирамжаар “УБ Марафон-2018” тэмцээний санхүүжилт
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар /Нэмэлт санхүүжилт/ 2018,04,27 55080000 НЗД-ын А/373-р захирамжаар тэмцээний санхүүжилт
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын хороо 2018,10,08 50140000 НЗД-ын А/883-р захирамжаар а/х-ний  зардал
Нийслэлийн Боловсролын газар 2018,03,15 47718000 НЗД-ын А/190-р захирамжаар санхүүжилт
Нийслэлийн Боловсролын газар 2018,10,10 10620000 НЗД-ын А/883-р захирамжаар ойн а/х-ний зардал
Нийслэлийн Боловсролын газар 2018,12,07 54733000 НЗД-ын А/1129, 1133-р захирамжаар санхүүжилт
Нийслэлийн Боловсролын газар /Нэмэлт санхүүжилт/ 2018,04,25 9920000 НЗД-ын А/349-р захирамжаар санхүүжилт
Нийслэлийн Боловсролын газар /Нэмэлт санхүүжилт/ 2018,04,27 60000000 НЗД-ын А/311-р захирамжаар санхүүжилт
Нийслэлийн БТСГазар 2018,05,23 6406000 НЗД-ын А/449-р захирамжаар Хүүхдийн баярын арга хэмжээний бэлтгэл ажлын зардал
Нийслэлийн газрын алба 2018,10,19 103914000 НЗД-ын А/994-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Газрын алба 2018,12,04 122420891 НЗД-ын А/1135-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн гэр хорооллын дэд бүтцийн газар 2018,03,28 22810500 НЗД-ын А/246-р захирамжаар санхүүжилт
Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар 2018,04,13 328200450 НЗД-ын А/312-321-р захирамжаар санхүүжилт /10 иргэн/
Нийслэлийн гэр хорооллын дэд бүтцийн газар 2018,07,24 24600000 НЗД-ын А/575-р захирамжаар орон сууцны урьдчилгаа төлбөр
Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар 2018,10,12 409566630 НЗД-ын А/927-938-р захирамжаар 12 иргэнд орон сууцны урьдчилгаа 30% олгов
Нийслэлийн гэр хорооллын дэд бүтцийн газар 2018,11,16 284004300 НЗД-ын А/1045-1053-р захирамжаар 9 иргэнд о/с-ны дэмжлэг
Нийслэлийн гэр хорооллын дэд бүтцийн газар 2018,12,17 373129777 НЗД-ын А/1187-1197-р захирамжаар 11 иргэнд орон сууцны дэмжлэг олгов
Нийслэлийн гэр хорооллын дэд бүтэцийн газар 2018,05,25 375771600 НЗД-ын А/466-476-р захирамжаар 11 иргэнд орон сууцны дэмжлэг
Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар 2018,12,19 97806180 НЗД-ын А/1181-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 2018,06,06 9272000 НЗД-ын А/516-р захирамжаар бэлтгэл ажлын зардал
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 2018,12,07 300000000 НЗД-ын А/1023-р захирамжаар санхүүжилт
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 2018,12,14 74903658 НЗД-ын А/1185-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 2018,12,19 188000000 НЗД-ын А/1149-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба 2018,12,20 37000880 НЗД-ын А/1172-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба /Нэмэлт санхүүжилт/ 2018,04,13 70261640 НЗД-ын А/266-р захирамжаар Мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлын зардал
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,10,08 9200000 НЗД-ын А/883-р захирамжаар а/х-ний  зардал
Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар 2018,12,19 6870000 НЗДТГ-ын даргын А/182-р тушаалаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар 2018,12,24 65147540 НЗД-ын А/1124-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 2018,06,11 24239700 НЗД-ын А/52-р захирамжаар болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх зардал
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар /Нэмэлт санхүүжилт/ 2018,08,16 28729400 НЗД-ын А/720-р захирамжаар малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны зардал
Нийслэлийн Онцгой комисс 2018,02,07 38180000 НЗД-ын А/106-р захирамжаар гамшигаас хамгаалах арга хэмжээний зардал
Нийслэлийн Онцгой комисс 2018,04,23 29129646 НЗД-ын А/348-р захирамжаар вакцинжуулалтын зардал
Нийслэлийн онцгой комисс 2018,05,14 25242291 НЗД-ын А/406-р захирамжаар СХД-ийн шүлхий өвчинтэй тэмцэх, ариутгал халдваргүйжүүлэх  ажлын зардал
Нийслэлийн Онцгой комисс 2018,08,29 18717280 НЗД-ын А/740-р захирамжаар ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлын зардал
Нийслэлийн Онцгой комисс 2018,08,30 66471500 НЗД-ын А/775-р захирамжаар Үерийн гамшигийн үед ажиллах бүрэлдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тусгай зориулалтын хувцас хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах зардал
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 2018,03,26 31710111 Түрээсийн орлогын 60% төвлөрүүлэв
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 2018,05,23 87000000 НЗД-ын А/453-р захирамжаар санхүүжилт
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 2018,05,30 36169993.4 Түрээсийн орлогын 60%-ийг төвлөрүүлэв.
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 2018,08,02 6678902.4 7-р сарын түрээсийн орлогын 60% төсөвт төвлөрүүлэв
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 2018,08,30 5015491.2 8-р сарын түрээсийн орлогын 60%-ийн орлого төвлөрүүлэв
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 2018,09,27 18402710.4 Түрээсийн орлогын 60% төвлөрүүлэв
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 2018,10,31 15500318 Түрээсийн орлогын 60% төвлөрүүлэв
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 2018,11,23 10006921.8 Түрээсийн орлогын 60% төвлөрүүлэв
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 2018,12,21 16408298.4 Түрээсийн орлогын 60% төвлөрүүлэв
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар 2018,03,28 39559000 НЗД-ын А/240-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар 2018,11,16 13800000 НЗд-ын А/388-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар 2018,12,18 107100650 НЗД-ын А/1203-р захирамжаар а/х-ний санхүүжилт
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,09,10 57100000 НЗД-ын А/821-р захирамжаар а/х-ний урьдчилгаа 80%
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,10,15 9420000 НЗД-ын А/969-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,10,15 83256690 НЗД-ын А/970-р захирамжаар ОУ-ын кино наадмын зардал
Нийслэлийн Соёлын төв өргөө 2018,12,07 120000000 НЗД-ын А/1087-р захирамжаар санхүүжилт
Нийслэлийн Татварын газар 2018,05,10 21695500 НЗД-ын А/397-р захирамжаар “Татвар төлөгчдийн өдөр”-ийн а/х-ний зардал
Нийслэлийн татварын газар 2018,10,31 10900000 ХАОАТ
Нийслэлийн Татварын газар 2018,12,12 21695500 НЗД-ын А/397-р захирамжийн үлдэгдэл санхүүжилт
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2018,02,05 6708048 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2018,02,27 22196678 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2018,04,27 14930400 Тээврийн зардал
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз 2018,05,17 11730495 Тээврийн зардал
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз 2018,06,11 14930400 Тээврийн зардал
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз 2018,07,05 20803643 Тээврийн зардал
Нийслэлийн Төр Захиргааны авто бааз 2018,08,29 10034348 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2018,09,10 6176000 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2018,09,17 14930400 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2018,10,08 23832828 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз 2018,10,08 8000000 НЗД-ын А/883-р захирамжаар тээврийн зардал
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз 2018,12,10 24677253 Тээврийн зардал
Нийслэлийн Төр Захиргааны авто базз 2018,08,08 5754473 Тээврийн зардал
Нийслэлийн төрийн сан 2018,02,07   2-р сарын санхүүжилт-Ажил олгогчоос нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардлын санхүүжилт
Нийслэлийн Тээврийн газар 2018,10,10 27720000 НЗД-ын А/883-р захирамжаар ойн а/х-ний зардал
Нийслэлийн Тээврийн газар 2018,12,24 10000000 НЗД-ын А/1098-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Үйлдвэр инновацийн газар 2018,06,21 9980000 НЗД-ын А/560-р захирамжаар чуулга уулзалтын зардал
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2018,05,23 205652360 НЗД-ын А/266-р захирамжаар мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэхэд бэлтгэл ажлын зардал
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2018,06,08 309098706 НЗД-ын А/266-р захирамжаар гэрээт ажлын зардал
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2018,08,23 72902757 НЗД-ын А/266-р захирамжаар Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээний зардал
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2018,08,29 87287161 НЗД-ын А/266-р захирамжаар Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээний зардал
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2018,11,27 121107394 НЗД-ын А/266-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 2018,11,27 2415016428 НЗД-ын А/188-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2018,12,14 78288011 НЗД-ын А/837-р захирамжаар БГД-ийн 3-р хорооны бохирын коллекторын засвар шинэчлэлтийн ажлын санхүүжилт
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2018,12,19 60402668 НЗД-ын А/837-р захирамжаар БХД-ийн 1-р хороонд халаалтын зуух суурилуулсан ажлын зардал
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2018,12,19 500000000 НЗД-ын А/902-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2018,12,20 584983572 НЗД-ын А/188-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2018,12,21 500000000 НЗД-ын А/698-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 2018,12,21 26179240 НЗД-ын А/266-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,04,27 16932000 НЗД-ын А/361-р захирамжаар санхүүжилт
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,05,18 20000000 НЗД-ын А/362-р захирамжаар урьдчилгаа санхүүжилт
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,05,23 20500000 НЗД-ын А/449-р захирамжаар Хүүхдийн баярын арга хэмжээний бэлтгэл ажлын зардал
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,06,11 20000000 НЗД-ын А/362-р захирамжаар 2 дахь санхүүжилт
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,06,21 25000000 НЗД-ын А/534-р захирамжаар “Хүүхдийн зуслангийн эрхийн бичиг” урьдчилгаа 50%
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,07,20 25000000 НЗД-ын А/534-р захирамжаар зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийг хотын ногоон бүс дэх зусланд амруулах “Хүүхдийн зуслангийн эрхийн бичиг” үлдэгдэл санхүүжилт
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,07,20 7550000 НЗД-ын А/481-р захирамжаар хотын ногоон бүс дэх хүүхдийн зуслангийн үзлэг шалгалтын зардал
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,10,08 5650000 НЗД-ын А/883-р захирамжаар а/х-ний  зардал
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,10,08 20000000 НЗД-ын А/362-р захирамжаар үлдэгдэл санхүүжилт
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,11,06 11000000 НЗД-ын А/1016-р захирамжаар “Хараа хяналтгүй хүүхдийн илрүүлэлт” арга хэмжээний зардал
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,11,15 20000000 НЗД-ын А/362-р захирамжийн санхүүжилт
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,12,14 12745000 НЗД-ын А/1180-р захирамжаар “Шилдэг хүүхэд”, “Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй байгууллага” шалгаруулах а/х-ний санхүүжилт
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар 2018,12,19 13000000 НЗД-ын А/1179-р захирамжаар “Хүүхдийн шинэ жил”-ийн баярын а/х-ний зардлын санхүүжилт
Нийслэлийн Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг 2018,08,07 5000000 НЗД-ын А/400-р захирамжаар гэрээт ажлын үлдэгдэл 50% санхүүжилт
Нийслэлийн Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг 2018,07,20 5000000 НЗД-ын А/400-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
Нийслэлийн Цагдаагийн газар 2018,12,13 101892505 НЗД-ын А/1183-р захирамжаар а/х-ний санхүүжилт
Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 2018,10,11 5593806 НЗД-ын А/608-р захирамж,  шүүхийн шийдвэрээр Т.Эрдэнэчимэгт нөхөн олговор
Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 2018,12,24 26971363 НЗД-ын А/1221-р захирамжаар С.Байгальмаа, Б.Амгалан, А.Батжаргал нарын шүүхийн шийдвэр
Нийслэлийн Шүүхийн шинжилгээний алба 2018,06,08 30169000 Эзэнгүй цогцос оршуулах зардал
Нийслэлийн Шүүхийн шинжилгээний газар 2018,10,04 61226000 Эзэнгүй цогцос оршуулах зардал
Нийслэлийн Шүүхийн шинжилгээний газар 2018,12,19 43239000 Эзэнгүй цогцос оршуулах зардал
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 2018,06,12 13116000 НЗД-ын А/501-р захирамжаар зөвлөлнөөний зардал
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 2018,10,12 18460000 НЗД-ын А/339-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 2018,10,12 16930000 НЗД-ын А/877-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 2018,11,19 13575000 НЗД-ын А/1043-р захирамжаар а/х-ний санхүүжилт
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 2018,11,29 14359750 НЗД-ын А/1113-р захирамжаар а/х-ний зардал
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 2018,12,17 200000000 НЗД-ын А/1174-р захирамжаар а/х-ний санхүүжилт
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 2018,12,17 12081000 НЗД-ын А/1206, 1207, 1204-р захирамжаар а/х-ний санхүүжилт
Нийтлэг үйлчилгээний газар 2018,10,08 5983600 НЗД-ын А/883-р захирамжаар үйлчилгээний зардал
Нийтлэг Үйляилгээний газар 2018,05,03 6000000 НЗД-ын А/338-р захирамжаар форумын зардал
Никель Ганба ХХК 2018,10,05 10000000 НЗд-ын А/875-р захирамжаар дэмжлэг
ОУ-ын хүүхдийн Найрамдал зуслан 2018,12,19 39375000 НЗД-ын А/1179-р захирамжаар “Хүүхдийн шинэ жил”-ийн баярын а/х-ний зардал
Сангийн яам-Нийслэлийн төрийн сан 2018,10,04 7525000 НЗД-ын А/911-р захирамжаар 2018 оны гишүүнчлэлийн хураамж
Сангийн яам-Нийслэлийн төрийн сан 2018,10,05 16962000 НЗД-ын А/146-р захирамжаар “CITYNET” 2016, 2017 оны гишүүнчлэлийн хураамж
Сангийн яам-Нийслэлийн төрийн сан 2018,10,05 5140000 НЗД-ын А/294-р захирамжаар “Дэлхийн өвлийн хотын дарга нарын холбоо”-ны 2018 оны гишүүнчлэлийн хураамж
Сант сургууль

Орлого: 8850000

2018,10,10   Спорт заалны түрээсийн төлбөр
Саунд ов Монголиа ХХК 2018,02,02 7775000 НЗД-ын А/72-р захирамжаар гэрээт ажлын үлдэгдэл
СБД-ийн ЗДТГазар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,12,05 27000000 НЗД-ын А/1126-р захирамжаар Цэргийн дүйцүүлэх мөнгөн төлбөр
Соёлын төв өргөө 2018,10,19 20000000 НЗД-ын А/986-р захирамжаара/х-ний зардал
Сүүнхүнгий ХХК 2018,10,04 5250000 НЗДТГ-ын даргын А/142-р тушаалаар                          “Эрүүл мэндийн нэгдсэн сан” үүсгэх ажлын зардал
СХД-ийн ЗДТГазар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,12,19 59200000 НЗД-ын А/1126-р захирамжаар Цэргийн дүйцүүлэх мөнгөн төлбөр
Сэтгэл зүйн сургалт, хөдөлгөөнт дасгалын төв НҮТББ 2018,12,12 10000000 НЗД-ын А/1064-р захирамжийн урьдчилгаа санхүүжилт
Таван Богд менежмент ХХК 2018,12,12 6975000 Барааны үнэ
ТЗАҮЦогцолбор 2018,01,26 14560000 НЗД-ын А/72-р захирамжаар Хөрөнгө оруулагчдын чуулганы зардал
Топ цонх шил ХХК 2018,12,20 8571500 НЗДТГ-ын даргын А/188-р тушаалаар гэрээт ажлын зардал
Туушин зочид буудал ХХК 2018,05,10 13736250 НЗД-ын А/396-р захирамжаар Зөвлөлгөөний зардал
Туушин зочид буудал ХХК 2018,12,06 5775000 НЗДТГ-ын даргын А/160-р тушаалаар а/х-ний зардалд олгов
Тэнгэрлэг Эх орон ХХК 2018,09,05 7500000 Гэрээт ажлын зардал
Тээврийн цагдаагийн газар 2018,10,02 82080000 НЗД-ын А/880-р захирамжаар а/х-ний зардал
Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газар 2018,10,02 119048160 НЗД-ын А/880-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газар 2018,10,05 79365440 НЗД-ын А/880-р захирамжаар гэрээт ажлын зардал
Улаанбаатар телевиз 2018,09,05 10000000 Гэрээт ажлын зардал
Улаанбаатар телевиз ХХК 2018,10,15 5000000 НЗД-ын А/883-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
Улаанбаатар чуулга 2018,10,19 16000000 НЗД-ын А/883-р захирамжаар а/х-ний зардал
ҮИБНЗБХороо 2018,07,05 500000000 ЗГ-ын 155-р тогтоолоор ҮИБНЗБайгуулах санхүүжилт
Үсэг хоршоо 2018,12,20 5500000 Хэвлүүлсэн зүйлийн үнэ
Х.Чинбат 2018,12,24 12505940 НЗД-ын А/1221-р захирамжаар  шүүхийн шийдвэр
Хас гоёл ХХК 2018,06,08 6384000 Гэрээт ажлын зардал
ХУД-ийн ЗДТГазар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,12,05 39100000 НЗД-ын А/1126-р захирамжаар Цэргийн дүйцүүлэх мөнгөн төлбөр
Хууль тогтоомж бодлого судалгааны төв ТББ 2018,05,23 5000000 НЗД-ын А/400-р захирамжаар гэрээт ажлын урьдчилгаа
Ч.Алтансүх 2018,12,24 5063797 НЗД-ын А/1221-р захирамжаар  шүүхийн шийдвэр
ЧД-ийн ЗДТГазар /нэмэлт санхүүжилт/ 2018,12,05 39500000 НЗД-ын А/1126-р захирамжаар Цэргийн дүйцүүлэх мөнгөн төлбөр
Чингис Хаан цогцолбор ХХК 2018,07,23 30691500 НЗД-ын А/669-р захирмжаар Олон улсын “Сурагч солилцооны хөтөлбөр-2018” үйл ажиллагааны хүрээнд 3 улсын 3 хотын 42 хүүхдийн байр, хоолны зардал
Чингис Хаан цогцолбор ХХК 2018,12,12 7126800 Үйлчилгээний төлбөр
Ш.Цэрэннадмид 2018,12,24 17071210 НЗД-ын А/1221-р захирамжаар  шүүхийн шийдвэр
Эйр Тикет ХХК 2018,01,25 6110600 НЗД-ын А/21-р захирамжаар билетийн үнэ
Эйр Тикет ХХК 2018,04,23 10363450 НЗД-ын А/336-р захирамжаар билетийн үнэ
Эйр Тикет ХХК 2018,05,10 9724400 НЗД-ын А/399-р захирамжаар билетийн үнэ
Эйр Тикет ХХК 2018,05,18 6875300 НЗД-ын А/394-р захирамжаар билетийн үнэ
Эйр Тикет ХХК 2018,10,08 6249600 НЗД-ын А/846-р захирамжаар билетийн үнэ
Эйр Тикет ХХК 2018,10,12 12435200 НЗД-ын А/949-р захирамжаар билетийн үнэ
Эйр Тикет ХХК 2018,12,12 30567400 НЗД-ын А/1172-р захирамжаар билетийн үнэ
Эйч Эн Ай ХХК 2018,01,25 12100000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 1-р сарын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХК 2018,03,16 24200000 ННҮТ-ийн 4 салбар, ТГ-ын 2,3-р сарын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХК 2018,04,09 13200000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 4-р сарын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХК 2018,05,18 12100000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 5-р сарын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХК 2018,06,12 12100000 ННҮТ-ийн 4  төв, НЗДТГ-ын 6-р сарын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХК 2018,08,02 12100000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 7-р сарын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХК 2018,09,14 24200000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 8,9-р сарын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХК 2018,10,11 13068000 ННҮ-ийн 4 төв, НЗДТГ-ын 10-р сарын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХк 2018,11,23 13068000 ННҮТ-ийн 4 төв, НЗДТГын 11-р сарын интернетийн төлбөр
Эйч Эн Ай ХХК 2018,12,10 13068000 НЗДТГ, ННҮТ-ийн 4 төв, сургалтын төвийн интернетийн төлбөр
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар 2018,02,09 172500000 Тайпей дахь төлөөлөгчийн газрын 1-р улирлын санхүүжилт
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар 2018,04,13 155000000 Тайпей дахь төлөөлөгчийн газрын 2-р улирлын санхүүжилт
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар 2018,07,09 155000000 Тайпэй дахь төлөөлөгчийн газрын 3-р улирлын санхүүжилт
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар 2018,11,16 155000000 Тайпэй дахь төлөөлөгчийн газрын 4-р улирлын санхүүжилт
Юнайтед Бродкастинг корпорэйшн ХХК 2018,12,21 5000000 НЗд-ын А/48-р захирамжаар гэрээт ажлын үлдэгдэл санхүүжилт

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (Тухай бүр)

Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч

 

Нэр, Хаяг Огноо Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/
А.Эрдэнэбат БНХАУ-ын Эрээн хот 2018.02. БНХАУ-ын Эрээн хот дахь төлөөлөгчийн 1,2-р сарын зардал   5549716
А.Эрдэнэбат БНХАУ-ын Эрээн хот 2018.03. БНХАУ-ын Эрээн хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   8302678
А.Эрдэнэбат БНХАУ-ын Эрээн хот 2018.04 БНХАУ-ын Эрээн хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   11053996
А.Эрдэнэбат БНХАУ-ын Эрээн хот 2018.05. БНХАУ-ын Эрээн хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   11053996
А.Эрдэнэбат БНХАУ-ын Эрээн хот 2018.06. БНХАУ-ын Эрээн хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   16588428
А.Эрдэнэбат БНХАУ-ын Эрээн хот 2018.07. БНХАУ-ын Эрээн хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   19420694
А.Эрдэнэбат БНХАУ-ын Эрээн хот 2018.08. БНХАУ-ын Эрээн хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   19420694
А.Эрдэнэбат БНХАУ-ын Эрээн хот 2018.09. БНХАУ-ын Эрээн хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   25097025
А.Эрдэнэбат БНХАУ-ын Эрээн хот 2018.10. БНХАУ-ын Эрээн хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   28049247
А.Эрдэнэбат БНХАУ-ын Эрээн хот 2018.11. БНХАУ-ын Эрээн хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   28049247
А.Эрдэнэбат БНХАУ-ын Эрээн хот 2018.12. БНХАУ-ын Эрээн хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   34029350
Ай Ти Зон ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.08. Барааны үнэ   52215800
Ай Ти Зон ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.09. Барааны үнэ   52950400
Ай Ти Зон ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.10. Барааны үнэ   52950400
Ай Ти Зон ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.11. Барааны үнэ   52950400
Ай Ти Зон ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.12. Барааны үнэ   129874930
Алтан үр үндэс ХХК   2018.03. Гэрээт ажлын зардал   5781000
Алтан үр үндэс ХХК   2018.04 Гэрээт ажлын зардал   5781000
Алтан үр үндэс ХХК   2018.05. Гэрээт ажлын зардал   5781000
Алтан үр үндэс ХХК   2018.06. Гэрээт ажлын зардал   5781000
Алтан үр үндэс ХХК   2018.07. Гэрээт ажлын зардал   14669700
Алтан үр үндэс ХХК   2018.08. Гэрээт ажлын зардал   14669700
Алтан үр үндэс ХХК   2018.09. Гэрээт ажлын зардал   14669700
Алтан үр үндэс ХХК   2018.10. Гэрээт ажлын зардал   15279700
Алтан үр үндэс ХХК   2018.11. Гэрээт ажлын зардал   15279700
Алтан үр үндэс ХХК   2018.12. Гэрээт ажлын зардал   15733700
АПУ трейдинг ХХК ХУДүүрэг 2018.10. Барааны үнэ   8228070
АПУ трейдинг ХХК ХУДүүрэг 2018.11. Барааны үнэ   8228070
АПУ трейдинг ХХК ХУДүүрэг 2018.12. Барааны үнэ   11050070
Б.Энхбат БНСУ-ын Сөүл хот 2018.02. БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 1,2-р сарын зардал   11099432
Б.Энхбат БНСУ-ын Сөүл хот 2018.03. БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   16605356
Б.Энхбат БНСУ-ын Сөүл хот 2018.04 БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   22107991
Б.Энхбат БНСУ-ын Сөүл хот 2018.05. БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   27633971
Б.Энхбат БНСУ-ын Сөүл хот 2018.06. БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   33176856
Б.Энхбат БНСУ-ын Сөүл хот 2018.07. БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   38841488
Б.Энхбат БНСУ-ын Сөүл хот 2018.08. БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   38841488
Б.Энхбат БНСУ-ын Сөүл хот 2018.09. БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   50194150
Б.Энхбат БНСУ-ын Сөүл хот 2018.10. БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   55328450
Б.Энхбат БНСУ-ын Сөүл хот 2018.11. БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   55328450
Б.Энхбат БНСУ-ын Сөүл хот 2018.12. БНСУ-ын Сөүл хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   67288657
Багахангай дүүргийн сонгуулийн хороо Багахангай дүүрэг 2018.09. НЗД-ын А/864-р захирамжаар нөхөн сонгуулийн зардал   10715000
Багахангай дүүргийн сонгуулийн хороо Багахангай дүүрэг 2018.10. НЗД-ын А/864-р захирамжаар нөхөн сонгуулийн зардал   10715000
Багахангай дүүргийн сонгуулийн хороо Багахангай дүүрэг 2018.11. НЗД-ын А/864-р захирамжаар нөхөн сонгуулийн зардал   10715000
Багахангай дүүргийн сонгуулийн хороо Багахангай дүүрэг 2018.12. НЗД-ын А/864-р захирамжаар нөхөн сонгуулийн зардал   90591650
Билгүүн засаг ХХК 99051421 2018.01. Гадаад хэвлэл 6663000 6663000
Билгүүн засаг ХХК 99051421 2018.02. Гадаад хэвлэл 6663000 6663000
Билгүүн засаг ХХК 99051421 2018.03. Гадаад хэвлэл 6663000 6663000
Билгүүн засаг ХХК 99051421 2018.04 Гадаад хэвлэл 6663000 6663000
Билгүүн засаг ХХК 99051421 2018.05. Гадаад хэвлэл 6663000 6663000
Билгүүн засаг ХХК 99051421 2018.06. Гадаад хэвлэл 6663000 6663000
Билгүүн засаг ХХК 99051421 2018.07. Гадаад, дотоод  хэвлэл захиалга   10102208
Билгүүн засаг ХХК 99051421 2018.08. Гадаад, дотоод  хэвлэл захиалга   10102208
Билгүүн засаг ХХК   2018.08. Шуудан хүргэлтийн төлбөр   10102208
Билгүүн засаг ХХК 99051421 2018.09. Гадаад, дотоод  хэвлэл захиалга   10102208
Билгүүн засаг ХХК   2018.09. Шуудан хүргэлтийн төлбөр   10565088
Билгүүн засаг ХХК 99051421 2018.10. Гадаад, дотоод  хэвлэл захиалга   11420608
Билгүүн засаг ХХК   2018.10. Шуудан хүргэлтийн төлбөр   10565088
Билгүүн засаг ХХК 99051421 2018.11. Гадаад, дотоод  хэвлэл захиалга   11420608
Билгүүн засаг ХХК   2018.11. Шуудан хүргэлтийн төлбөр   10565088
Билгүүн засаг ХХК 99051421 2018.12. Гадаад, дотоод  хэвлэл захиалга   11724708
Билгүүн засаг ХХК   2018.12. Шуудан хүргэлтийн төлбөр   10565088
БСБ трейдинг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.08. Барааны үнэ   4284820
БСБ трейдинг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.09. Барааны үнэ   4284820
БСБ трейдинг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.10. Барааны үнэ   4284820
БСБ трейдинг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.11. Барааны үнэ   4284820
БСБ трейдинг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.12. Барааны үнэ   8783420
Говь ХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.08. Бэлэг  үнэ   8446900
Говь ХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.09. Бэлэг  үнэ   9319900
Говь ХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.10. Бэлэг  үнэ   11015100
Говь ХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.11. Бэлэг  үнэ   11015100
Говь ХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.12. Бэлэг  үнэ   11590600
Драгон холдинг ХХК СХД 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.01. ННҮТ-ийн Түрээс   33500713
Драгон холдинг ХХК СХД 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.02. ННҮТ-ийн Түрээс   33500713
Драгон холдинг ХХК СХД-ийн 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.02. ННҮТ-ийн Драгон салбарын 2-р сарын түрээсийн төлбөр   31160000
Драгон холдинг ХХК СХД 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.03. ННҮТ-ийн Түрээс   95820713
Драгон холдинг ХХК СХД 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.04 ННҮТ-ийн Түрээс   134080805.06
Драгон холдинг ХХК СХД 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.05. ННҮТ-ийн Түрээс   165240805.06
Драгон холдинг ХХК СХД 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.06. ННҮТ-ийн Түрээс   199632974.39
Драгон холдинг ХХК СХД 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.07. ННҮТ-ийн Түрээс   230792974.39
Драгон холдинг ХХК СХД 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.08. ННҮТ-ийн Түрээс   232121943.39
Драгон холдинг ХХК СХД 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.09. ННҮТ-ийн Түрээс   297341949.94
Драгон холдинг ХХК СХД 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.10. ННҮТ-ийн Түрээс   330003314.15
Драгон холдинг ХХК СХД 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.11. ННҮТ-ийн Түрээс   330003314.15
Драгон холдинг ХХК СХД 29-р хороо, Москвагийн гудамж 2018.12. ННҮТ-ийн Түрээс   394409668.15
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.01. ННҮТ-ийн Түрээс   56845600
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.01. ННҮТ-ийн Түрээс /Гэрэл цахилгаан, халаалтын зардал/   7494363
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.02. ННҮТ-ийн Түрээс   56845600
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.02. ННҮТ-ийн Түрээс /Гэрэл цахилгаан, халаалтын зардал/   7494363
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 тоот 2018.02. ННҮТ-ийн Дүнжингарав салбарын 2-р сарын түрээсийн төлбөр   56845600
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.03. ННҮТ-ийн Түрээс   170536800
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.03. ННҮТ-ийн Түрээс /Гэрэл цахилгаан, халаалтын зардал/   7494363
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.04 ННҮТ-ийн Түрээс   249627088
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.04 ННҮТ-ийн Түрээс /Гэрэл цахилгаан, халаалтын зардал/   7494363
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.05. ННҮТ-ийн Түрээс   306472688
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.05. ННҮТ-ийн Түрээс /Гэрэл цахилгаан, халаалтын зардал/   7494363
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.06. ННҮТ-ийн Түрээс   373080645
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.06. ННҮТ-ийн Түрээс /Гэрэл цахилгаан, халаалтын зардал/   7494363
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.07. ННҮТ-ийн Түрээс   429926245
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.07. ННҮТ-ийн Түрээс /Гэрэл цахилгаан, халаалтын зардал/   35428858
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.08. ННҮТ-ийн Түрээс   433348058
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.08. ННҮТ-ийн Түрээс /Гэрэл цахилгаан, халаалтын зардал/   35428858
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.09. ННҮТ-ийн Түрээс   552670892
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.09. ННҮТ-ийн Түрээс /Гэрэл цахилгаан, халаалтын зардал/   35428858
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.10. ННҮТ-ийн Түрээс   612787381
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.10. ННҮТ-ийн Түрээс /Гэрэл цахилгаан, халаалтын зардал/   35428858
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.11. ННҮТ-ийн Түрээс   612787381
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.11. ННҮТ-ийн Түрээс /Гэрэл цахилгаан, халаалтын зардал/   35428858
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.12. ННҮТ-ийн Түрээс   735026671
Дүнжингарав ХХК БЗД 13-р хороолол 3-р хороо 3-13 2018.12. ННҮТ-ийн Түрээс /Гэрэл цахилгаан, халаалтын зардал/   35428858
М.Мөнхцэцэг ОХУ-ын Москва хот 2018.02. ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 1,2-р сарын зардал   7419010
М.Мөнхцэцэг ОХУ-ын Москва хот 2018.03. ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   21645660
М.Мөнхцэцэг ОХУ-ын Москва хот 2018.04 ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   28925190
М.Мөнхцэцэг ОХУ-ын Москва хот 2018.05. ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   36132990
М.Мөнхцэцэг ОХУ-ын Москва хот 2018.06. ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   43260660
М.Мөнхцэцэг ОХУ-ын Москва хот 2018.07. ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   50649180
М.Мөнхцэцэг ОХУ-ын Москва хот 2018.08. ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   50649180
М.Мөнхцэцэг ОХУ-ын Москва хот 2018.09. ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   65457000
М.Мөнхцэцэг ОХУ-ын Москва хот 2018.10. ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   77009175
М.Мөнхцэцэг ОХУ-ын Москва хот 2018.11. ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   77009175
М.Мөнхцэцэг ОХУ-ын Москва хот 2018.12. ОХУ-ын Москва хот дахь төлөөлөгчийн 1,2,3-р сарын зардал   88226175
Мишээл мега молл ХХК ХУД 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.01. ННҮТ-ийн Түрээс   27771611
Мишээл мега молл ХХК ХУД 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.02. ННҮТ-ийн Түрээс   27771611
Мишээл мега молл ХХК ХУД-ийн 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.02. ННҮТ-ийн Мишээл салбарын 2-р сарын түрээсийн төлбөр   26720000
Мишээл мега молл ХХК ХУД 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.03. ННҮТ-ийн Түрээс   81211611
Мишээл мега молл ХХК ХУД 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.04 ННҮТ-ийн Түрээс   111473396.5
Мишээл мега молл ХХК ХУД 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.05. ННҮТ-ийн Түрээс   138193396.5
Мишээл мега молл ХХК ХУД 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.06. ННҮТ-ийн Түрээс   167392857
Мишээл мега молл ХХК ХУД 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.07. ННҮТ-ийн Түрээс   194112857
Мишээл мега молл ХХК ХУД 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.08. ННҮТ-ийн Түрээс   195205157
Мишээл мега молл ХХК ХУД 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.09. ННҮТ-ийн Түрээс   250970964
Мишээл мега молл ХХК ХУД 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.10. ННҮТ-ийн Түрээс   278823128
Мишээл мега молл ХХК ХУД 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.11. ННҮТ-ийн Түрээс   278823128
Мишээл мега молл ХХК ХУД 2-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө Мишээл групп ХХК 2018.12. ННҮТ-ийн Түрээс   334608300.5
Мобиком корпораци ХХК   2018.07. ННҮТ-ийн 4 төвийн Холбооны зардал   10598869.32
Мобиком корпораци ХХК   2018.08. ННҮТ-ийн 4 төвийн Холбооны зардал   10598869.32
Мобиком корпораци ХХК   2018.09. ННҮТ-ийн 4 төвийн Холбооны зардал   16252669.32
Мобиком корпораци ХХК   2018.10. ННҮТ-ийн 4 төвийн Холбооны зардал   17887269.32
Мобиком корпораци ХХК   2018.11. ННҮТ-ийн 4 төвийн Холбооны зардал   17887269.32
Мобиком корпораци ХХК   2018.12. ННҮТ-ийн 4 төвийн Холбооны зардал   21156469.32
Мобинет ХХК   2018.07. ННҮТ-ийн 4 төвийн Интернетийн төлбөр   4871825.37
Мобинет ХХК   2018.08. ННҮТ-ийн 4 төвийн Интернетийн төлбөр   4871825.37
Мобинет ХХК   2018.09. ННҮТ-ийн 4 төвийн Интернетийн төлбөр   5548559.94
Мобинет ХХК   2018.10. ННҮТ-ийн 4 төвийн Интернетийн төлбөр   6937251.4
Мобинет ХХК   2018.11. ННҮТ-ийн 4 төвийн Интернетийн төлбөр   6937251.4
Мобинет ХХК   2018.12. ННҮТ-ийн 4 төвийн Интернетийн төлбөр   8579186.23
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ   2018.01. Тусгай дугаарын төлбөр   10000000
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ   2018.02. Тусгай дугаарын төлбөр   10000000
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ   2018.03. Тусгай дугаарын төлбөр 10000000 10000000
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ   2018.04 Тусгай дугаарын төлбөр 10000000 10000000
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ   2018.05. Тусгай дугаарын төлбөр 10000000 10000000
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ   2018.06. Тусгай дугаарын төлбөр 10000000 10000000
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ   2018.07. Тусгай дугаарын төлбөр 10000000 10000000
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ   2018.08. Тусгай дугаарын төлбөр 10000000 10000000
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ   2018.09. Тусгай дугаарын төлбөр 10000000 10000000
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ   2018.10. Тусгай дугаарын төлбөр 10000000 10000000
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ   2018.11. Тусгай дугаарын төлбөр 10000000 10000000
Монголиан экономи сэтгүүл ТББ   2018.12. Тусгай дугаарын төлбөр 10000000 10000000
Монголын хотуудын холбоо Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.04 Гишүүнчлэлийн төлбөр   5000000
Монголын хотуудын холбоо Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.05. Гишүүнчлэлийн төлбөр   5000000
Монголын хотуудын холбоо Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.06. Гишүүнчлэлийн төлбөр   5000000
Монголын хотуудын холбоо Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.07. Гишүүнчлэлийн төлбөр   5000000
Монголын хотуудын холбоо Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.08. Гишүүнчлэлийн төлбөр   5000000
Монголын хотуудын холбоо Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.09. Гишүүнчлэлийн төлбөр   5000000
Монголын хотуудын холбоо Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.10. Гишүүнчлэлийн төлбөр   5000000
Монголын хотуудын холбоо Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.11. Гишүүнчлэлийн төлбөр   5000000
Монголын хотуудын холбоо Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.12. Гишүүнчлэлийн төлбөр   5000000
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.01. ННҮТ-ийн Түрээс   5380277
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.02. ННҮТ-ийн Түрээс   5380277
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.02. ННҮТ-ийн Оргил салбарын 2-р сарын түрээсийн төлбөр   5014500
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.03. ННҮТ-ийн Түрээс   15409277
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.04 ННҮТ-ийн Түрээс   23968674.63
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.05. ННҮТ-ийн Түрээс   28983174.63
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.06. ННҮТ-ийн Түрээс   34689952.57
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.07. ННҮТ-ийн Түрээс   39704452.57
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.08. ННҮТ-ийн Түрээс   40087324.76
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.09. ННҮТ-ийн Түрээс   50768522.88
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.10. ННҮТ-ийн Түрээс   57193221.01
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.11. ННҮТ-ийн Түрээс   57193221.01
Моннидер ХХК БГД 13-р хороо Оргил худалдааны төв 2018.12. ННҮТ-ийн Түрээс   67983444.7
Мөнхийн үсэг ХХК   2018.03. НЗД-ын А/72-р захирамжаар дэвтрийн үнэ   7920000
Мөнхийн үсэг ХХК   2018.04 НЗД-ын А/72-р захирамжаар дэвтрийн үнэ   7920000
Мөнхийн үсэг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.05. Хэвлүүлсэн зүйлийн үнэ   22085000
Мөнхийн үсэг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.06. Хэвлүүлсэн зүйлийн үнэ   22085000
Мөнхийн үсэг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.07. Хэвлүүлсэн зүйлийн үнэ   23860000
Мөнхийн үсэг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.08. Хэвлүүлсэн зүйлийн үнэ   23860000
Мөнхийн үсэг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.09. Хэвлүүлсэн зүйлийн үнэ   23860000
Мөнхийн үсэг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.10. Хэвлүүлсэн зүйлийн үнэ   23860000
Мөнхийн үсэг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.11. Хэвлүүлсэн зүйлийн үнэ   23860000
Мөнхийн үсэг ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.12. Хэвлүүлсэн зүйлийн үнэ   97384500
НЕПКО ХХК   2018.03. НЗД-ын А/166-р захирамжаар номны үнэ   5200000
НЕПКО ХХК   2018.04 НЗД-ын А/166-р захирамжаар номны үнэ   5200000
НЕПКО ХХК   2018.05. НЗД-ын А/166-р захирамжаар номны үнэ   5200000
НЕПКО ХХК   2018.06. НЗД-ын А/166-р захирамжаар номны үнэ   5200000
НЕПКО ХХК   2018.07. номны үнэ   6800000
НЕПКО ХХК   2018.08. номны үнэ   6800000
НЕПКО ХХК   2018.09. номны үнэ   6800000
НЕПКО ХХК   2018.10. номны үнэ   6800000
НЕПКО ХХК   2018.11. номны үнэ   6800000
НЕПКО ХХК   2018.12. номны үнэ   6800000
Нийслэлийн Ахмадын хороо   2018.02. НЗД-ын А/108-р захирамжаар цагаан сарын баярын арга хэмжээний зардал   11275000
Нийслэлийн Ахмадын хороо   2018.03. НЗД-ын А/108-р захирамжаар цагаан сарын баярын арга хэмжээний зардал 11275000 11275000
Нийслэлийн Ахмадын хороо   2018.04 НЗД-ын А/108-р захирамжаар цагаан сарын баярын арга хэмжээний зардал 11275000 11275000
Нийслэлийн Ахмадын хороо   2018.05. НЗД-ын А/108-р захирамжаар цагаан сарын баярын арга хэмжээний зардал 11275000 11275000
Нийслэлийн Ахмадын хороо   2018.06. НЗД-ын А/108-р захирамжаар цагаан сарын баярын арга хэмжээний зардал 11275000 11275000
Нийслэлийн Ахмадын хороо   2018.07. НЗД-ын А/108-р захирамжаар цагаан сарын баярын арга хэмжээний зардал 11275000 11275000
Нийслэлийн Ахмадын хороо   2018.08. НЗД-ын А/108-р захирамжаар цагаан сарын баярын арга хэмжээний зардал 11275000 11275000
Нийслэлийн Ахмадын хороо   2018.09. НЗД-ын А/108-р захирамжаар цагаан сарын баярын арга хэмжээний зардал 11275000 48485000
Нийслэлийн Ахмадын хороо   2018.10. НЗД-ын А/108-р захирамжаар цагаан сарын баярын арга хэмжээний зардал 11275000 48485000
Нийслэлийн Ахмадын хороо   2018.11. НЗД-ын А/108-р захирамжаар цагаан сарын баярын арга хэмжээний зардал 11275000 48485000
Нийслэлийн Ахмадын хороо   2018.12. НЗД-ын А/108-р захирамжаар цагаан сарын баярын арга хэмжээний зардал 11275000 48485000
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн төр захиргааны 3-р байр 2018.02. НЗД-ын А/42-р захирамжаар арга хэмжээний зардал   55846500
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн төр захиргааны 3-р байр 2018.02. НЗД-ын А/152-р захирамжаар “Бүргэдийн баяр”-ын арга хэмжээний зардал   10900000
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн төр захиргааны 3-р байр 2018.03. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   247257589
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.04 НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   247257589
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.05. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   371769971
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.06. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   371769971
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.07. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   756468337
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.08. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   756468337
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.09. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   876788423
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.10. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   976934694
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.11. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   976934694
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.12. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   967176332.89
Нийслэлийн Байгаль орчны газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.04 НЗД-ын А/280-р захирамжаар ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зардал   14228000
Нийслэлийн Байгаль орчны газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.05. НЗД-ын А/280-р захирамжаар ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зардал   14228000
Нийслэлийн Байгаль орчны газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.06. НЗД-ын А/280-р захирамжаар ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зардал   14228000
Нийслэлийн Байгаль орчны газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.07. НЗД-ын А/280-р захирамжаар ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зардал   65684750
Нийслэлийн Байгаль орчны газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.08. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний  зардал   65684750
Нийслэлийн Байгаль орчны газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.09. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний  зардал   65684750
Нийслэлийн Байгаль орчны газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.10. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний  зардал   70322750
Нийслэлийн Байгаль орчны газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.11. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний  зардал   70322750
Нийслэлийн Байгаль орчны газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.12. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний  зардал   70322750
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар Нийслэлийн төр захиргааны 3-р байр 2018.02. НЗД-ын А/23-р захирамжаар “Цасны баяр”-ын арга хэмжээний зардал   10233200
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар Нийслэлийн төр захиргааны 3-р байр 2018.03. НЗД-ын А/23-р захирамжаар “Цасны баяр”-ын арга хэмжээний зардал   10233200
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.04 НЗД-ын  захирамжаар  арга хэмжээний зардал   65313200
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.05. НЗД-ын  захирамжаар  арга хэмжээний зардал   239519200
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.06. НЗД-ын  захирамжаар  арга хэмжээний зардал   239519200
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.07. НЗД-ын  захирамжаар  арга хэмжээний зардал   240119200
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.08. НЗД-ын  захирамжаар  арга хэмжээний зардал   240119200
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.09. НЗД-ын  захирамжаар  арга хэмжээний зардал   240119200
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.10. НЗД-ын  захирамжаар  арга хэмжээний зардал   240119200
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.11. НЗД-ын  захирамжаар  арга хэмжээний зардал   240119200
Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.12. НЗД-ын  захирамжаар  арга хэмжээний зардал   240119200
Нийслэлийн Боловсролын газар   2018.03. НЗД-ын А/190-р захирамжаар санхүүжилт   47718000
Нийслэлийн Боловсролын газар Багшийн хөгжлийн ордон 2018.04 НЗД-ын А/190-р захирамжаар санхүүжилт   117638000
Нийслэлийн Боловсролын газар Багшийн хөгжлийн ордон 2018.05. НЗД-ын А/190-р захирамжаар санхүүжилт   117638000
Нийслэлийн Боловсролын газар Багшийн хөгжлийн ордон 2018.06. НЗД-ын А/190-р захирамжаар санхүүжилт   117638000
Нийслэлийн Боловсролын газар Багшийн хөгжлийн ордон 2018.07. НЗД-ын А/190-р захирамжаар санхүүжилт   123247550
Нийслэлийн Боловсролын газар Багшийн хөгжлийн ордон 2018.08. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний санхүүжилт   123247550
Нийслэлийн Боловсролын газар Багшийн хөгжлийн ордон 2018.09. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний санхүүжилт   123247550
Нийслэлийн Боловсролын газар Багшийн хөгжлийн ордон 2018.10. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний санхүүжилт   133867550
Нийслэлийн Боловсролын газар Багшийн хөгжлийн ордон 2018.11. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний санхүүжилт   133867550
Нийслэлийн Боловсролын газар Багшийн хөгжлийн ордон 2018.12. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний санхүүжилт   451517210
Нийслэлийн гэр хороолол дэд бүтцийн газар Нийслэлийн төр захиргааны 3-р байр 2018.03. НЗД-ын захирамжаар санхүүжилт   22810500
Нийслэлийн гэр хороолол дэд бүтцийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.04 НЗД-ын захирамжаар санхүүжилт   351010950
Нийслэлийн гэр хороолол дэд бүтцийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.05. НЗД-ын захирамжаар санхүүжилт   726782550
Нийслэлийн гэр хороолол дэд бүтцийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.06. НЗД-ын захирамжаар санхүүжилт   726782550
Нийслэлийн гэр хороолол дэд бүтцийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.07. НЗД-ын захирамжаар санхүүжилт   751382550
Нийслэлийн гэр хороолол дэд бүтцийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.08. НЗД-ын захирамжаар санхүүжилт   751382550
Нийслэлийн гэр хороолол дэд бүтцийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.09. НЗД-ын захирамжаар санхүүжилт   751382550
Нийслэлийн гэр хороолол дэд бүтцийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.10. НЗД-ын захирамжаар санхүүжилт   1160949180
Нийслэлийн гэр хороолол дэд бүтцийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.11. НЗД-ын захирамжаар санхүүжилт   1160949180
Нийслэлийн гэр хороолол дэд бүтцийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 3-р байр 2018.12. НЗД-ын захирамжаар санхүүжилт   1818083257
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.04 НЗД-ын А/266-р захирамжаар а/х-ний зардал   70261640
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.05. НЗД-ын А/266-р захирамжаар а/х-ний зардал   70261640
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.06. НЗД-ын А/266-р захирамжаар а/х-ний зардал   70261640
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.07. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний зардал   597265817
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.08. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний зардал   597265817
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.09. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний зардал   597265817
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.10. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний зардал   606465817
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.11. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний зардал   606465817
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба Нийслэлийн төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.12. НЗД-ын  захирамжаар а/х-ний зардал   1207750355
Нийслэлийн Онцгой комисс   2018.02. НЗД-ын А/106-р захирамж   38180000
Нийслэлийн Онцгой комисс   2018.03. НЗД-ын А/106-р захирамж   38180000
Нийслэлийн Онцгой комисс   2018.04 НЗД-ын А/106-р захирамж   70641006
Нийслэлийн Онцгой комисс   2018.05. НЗД-ын А/106-р захирамж   95883297
Нийслэлийн Онцгой комисс   2018.06. НЗД-ын А/106-р захирамж   95883297
Нийслэлийн Онцгой комисс   2018.07. НЗД-ын А/106-р захирамж   101712097
Нийслэлийн Онцгой комисс   2018.08. НЗД-ын захирамжаар а/х-ний зардал   101712097
Нийслэлийн Онцгой комисс   2018.09. НЗД-ын захирамжаар а/х-ний зардал   186900877
Нийслэлийн Онцгой комисс   2018.10. НЗД-ын захирамжаар а/х-ний зардал   186900877
Нийслэлийн Онцгой комисс   2018.11. НЗД-ын захирамжаар а/х-ний зардал   186900877
Нийслэлийн Онцгой комисс   2018.12. НЗД-ын захирамжаар а/х-ний зардал   166057837
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Нэмэлт санхүүжилт/   2018.05. НЗД-ын А/453-р захирамжаар санхүүжилт   87000000
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Нэмэлт санхүүжилт/   2018.06. НЗД-ын А/453-р захирамжаар санхүүжилт   87000000
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Нэмэлт санхүүжилт/   2018.07. НЗД-ын А/453-р захирамжаар санхүүжилт   87000000
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Нэмэлт санхүүжилт/   2018.08. НЗД-ын А/453-р захирамжаар санхүүжилт   87000000
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Нэмэлт санхүүжилт/   2018.09. НЗД-ын А/453-р захирамжаар санхүүжилт   87000000
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Нэмэлт санхүүжилт/   2018.10. НЗД-ын А/453-р захирамжаар санхүүжилт   87000000
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Нэмэлт санхүүжилт/   2018.11. НЗД-ын А/453-р захирамжаар санхүүжилт   87000000
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Нэмэлт санхүүжилт/   2018.12. НЗД-ын А/453-р захирамжаар санхүүжилт   63897247
Нийслэлийн Өмчийн харицааны газар   2018.05. Түрээсийн орлогын 60%-ийг төвлөрүүлэв   68951089.23
Нийслэлийн Өмчийн харицааны газар   2018.06. Түрээсийн орлогын 60%-ийг төвлөрүүлэв   68951089.23
Нийслэлийн Өмчийн харицааны газар   2018.07. Түрээсийн орлогын 60%-ийг төвлөрүүлэв   74823394.23
Нийслэлийн Өмчийн харицааны газар   2018.08. Түрээсийн орлогын 60%-ийг төвлөрүүлэв   74823394.23
Нийслэлийн Өмчийн харицааны газар   2018.09. Түрээсийн орлогын 60%-ийг төвлөрүүлэв   105125218.23
Нийслэлийн Өмчийн харицааны газар   2018.10. Түрээсийн орлогын 60%-ийг төвлөрүүлэв   120625536.23
Нийслэлийн Өмчийн харицааны газар   2018.11. Түрээсийн орлогын 60%-ийг төвлөрүүлэв   120625536.23
Нийслэлийн Өмчийн харицааны газар   2018.12. Түрээсийн орлогын 60%-ийг төвлөрүүлэв   147992956.43
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар Соёлын төв өргөө 2018.03. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   39559000
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар Соёлын төв өргөө 2018.04 НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   39559000
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар Соёлын төв өргөө 2018.05. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   147417000
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар Соёлын төв өргөө 2018.06. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   276425791
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар Соёлын төв өргөө 2018.07. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   755925702
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар Соёлын төв өргөө 2018.08. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   714925702
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар Соёлын төв өргөө 2018.09. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   813025702
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар Соёлын төв өргөө 2018.10. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   973377392
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар Соёлын төв өргөө 2018.11. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   973377392
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар Соёлын төв өргөө 2018.12. НЗД-ын  захирамжаар арга хэмжээний зардал   1098591906
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз   2018.02. Тээврийн зардал   6708048
Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз Авто баазын өөрийн байр 2018.02. Тээврийн зардал   22196678
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз   2018.03. Тээврийн зардал   48463820
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз   2018.04 Тээврийн зардал   48463820
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз   2018.05. Тээврийн зардал   60194315
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз   2018.06. Тээврийн зардал   101327474
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз   2018.07. Тээврийн зардал   146869430
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз   2018.08. Тээврийн зардал   146869430
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз   2018.09. Тээврийн зардал   187517961
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз   2018.10. Тээврийн зардал   220674859
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз   2018.11. Тээврийн зардал   220674859
Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз   2018.12. Тээврийн зардал   314500165
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.05. НЗД-ын А/266-р захирамжаар Мал бүхий иргэдийг хотоос нүүлгэн шилжүүлэхэд бэлтгэл ажлын зардал   205652360
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.06. НЗД-ын А/266-р захирамжаар Мал бүхий иргэдийг хотоос нүүлгэн шилжүүлэхэд бэлтгэл ажлын зардал   205652360
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.07. НЗД-ын А/266-р захирамжаар Мал бүхий иргэдийг хотоос нүүлгэн шилжүүлэхэд бэлтгэл ажлын зардал   521651066
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.08. НЗД-ын А/266-р захирамжаар Мал бүхий иргэдийг хотоос нүүлгэн шилжүүлэхэд бэлтгэл ажлын зардал   521651066
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.09. НЗД-ын А/266-р захирамжаар Мал бүхий иргэдийг хотоос нүүлгэн шилжүүлэхэд бэлтгэл ажлын зардал   521651066
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.10. НЗД-ын А/266-р захирамжаар Мал бүхий иргэдийг хотоос нүүлгэн шилжүүлэхэд бэлтгэл ажлын зардал   681840984
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.11. НЗД-ын А/266-р захирамжаар Мал бүхий иргэдийг хотоос нүүлгэн шилжүүлэхэд бэлтгэл ажлын зардал   681840984
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар Нийслэлийн Төр захиргааны Хангарьд ордон 2018.12. НЗД-ын А/266-р захирамжаар Мал бүхий иргэдийг хотоос нүүлгэн шилжүүлэхэд бэлтгэл ажлын зардал   4967818297
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.04 НЗД-ын А/361-р захирамжаар гэрээт ажлын зардал   16932000
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.05. НЗД-ын  захирамжаар зардал   59178200
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.06. НЗД-ын  захирамжаар зардал   59178200
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.07. НЗД-ын  захирамжаар зардал   136728200
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.08. НЗД-ын  захирамжаар зардал   136728200
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.09. НЗД-ын  захирамжаар зардал   136728200
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.10. НЗД-ын  захирамжаар зардал   162378200
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.11. НЗД-ын  захирамжаар зардал   162378200
Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар Нийслэлийн Төр захиргааны 5-р байр 2018.12. НЗД-ын  захирамжаар зардал   219123200
Номин Тав трейд ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.08. Барааны үнэ   3169278
Номин Тав трейд ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.09. Барааны үнэ   4745218
Номин Тав трейд ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.10. Барааны үнэ   5745218
Номин Тав трейд ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.11. Барааны үнэ   5745218
Номин Тав трейд ХХК ХУДүүрэг өөрийн байр 2018.12. Барааны үнэ   7045218
Саунд ов Монголиа ХХК   2018.02. НЗД-ын А/72-р захирамжаар гэрээт ажлын зардал   7775000
Саунд ов Монголиа ХХК   2018.03. НЗД-ын захирамжаар гэрээт ажлын зардал   7775000
Саунд ов Монголиа ХХК   2018.04 НЗД-ын захирамжаар гэрээт ажлын зардал   7775000
Саунд ов Монголиа ХХК   2018.05. НЗД-ын захирамжаар гэрээт ажлын зардал   7775000
Саунд ов Монголиа ХХК   2018.06. НЗД-ын захирамжаар гэрээт ажлын зардал   93445000
Саунд ов Монголиа ХХК   2018.07. НЗД-ын захирамжаар гэрээт ажлын зардал   93445000
Саунд ов Монголиа ХХК   2018.08. НЗД-ын захирамжаар гэрээт ажлын зардал   93445000
Саунд ов Монголиа ХХК   2018.09. НЗД-ын захирамжаар гэрээт ажлын зардал   95695000
Саунд ов Монголиа ХХК   2018.10. НЗД-ын захирамжаар гэрээт ажлын зардал   95695000
Саунд ов Монголиа ХХК   2018.11. НЗД-ын захирамжаар гэрээт ажлын зардал   95695000
Саунд ов Монголиа ХХК   2018.12. НЗД-ын захирамжаар гэрээт ажлын зардал   95695000
ТЗАҮЦогцолбор Төрийн ордон 2018.01. Үйлчилгээний төлбөр 14560000 14560000
ТЗАҮЦогцолбор Төрийн ордон 2018.02. Үйлчилгээний төлбөр 14560000 14560000
ТЗАҮЦогцолбор Төрийн ордон 2018.03. Үйлчилгээний төлбөр 14560000 14560000
ТЗАҮЦогцолбор Төрийн ордон 2018.04 Үйлчилгээний төлбөр 14560000 14560000
ТЗАҮЦогцолбор Төрийн ордон 2018.05. Үйлчилгээний төлбөр 14560000 14560000
ТЗАҮЦогцолбор Төрийн ордон 2018.06. Үйлчилгээний төлбөр 14560000 14560000
ТЗАҮЦогцолбор Төрийн ордон 2018.07. Үйлчилгээний төлбөр 14560000 14560000
ТЗАҮЦогцолбор Төрийн ордон 2018.08. Үйлчилгээний төлбөр 14560000 14560000
ТЗАҮЦогцолбор Төрийн ордон 2018.09. Үйлчилгээний төлбөр 14560000 14560000
ТЗАҮЦогцолбор Төрийн ордон 2018.10. Үйлчилгээний төлбөр 14560000 14560000
ТЗАҮЦогцолбор Төрийн ордон 2018.11. Үйлчилгээний төлбөр 14560000 14560000
ТЗАҮЦогцолбор Төрийн ордон 2018.12. Үйлчилгээний төлбөр 14560000 14560000
Хан брэнд ХХК ХУДүүрэг Технологийн дээд сургуулийн байр 2018.08. Барааны үнэ   2650000
Хан брэнд ХХК ХУДүүрэг Технологийн дээд сургуулийн байр 2018.09. Барааны үнэ   3400000
Хан брэнд ХХК ХУДүүрэг Технологийн дээд сургуулийн байр 2018.10. Барааны үнэ   3650000
Хан брэнд ХХК ХУДүүрэг Технологийн дээд сургуулийн байр 2018.11. Барааны үнэ   3650000
Хан брэнд ХХК ХУДүүрэг Технологийн дээд сургуулийн байр 2018.12. Барааны үнэ   3900000
Хас гоёл ХХК ЧДүүрэг Хас төв өөрийн байр 2018.08. Бэлэг дурсгалын зүйлийн үнэ   16045000
Хас гоёл ХХК ЧДүүрэг Хас төв өөрийн байр 2018.09. Бэлэг дурсгалын зүйлийн үнэ   24540000
Хас гоёл ХХК ЧДүүрэг Хас төв өөрийн байр 2018.10. Бэлэг дурсгалын зүйлийн үнэ   25876500
Хас гоёл ХХК ЧДүүрэг Хас төв өөрийн байр 2018.11. Бэлэг дурсгалын зүйлийн үнэ   25876500
Хас гоёл ХХК ЧДүүрэг Хас төв өөрийн байр 2018.12. Бэлэг дурсгалын зүйлийн үнэ   30871500
Эйр тикет ХХК Бодь цамхагийн байр 2018.01. Билетийн үнэ   6110600
Эйр тикет ХХК Бодь цамхагийн байр 2018.02. Билетийн үнэ   6110600
Эйр тикет ХХК Бодь цамхагийн байр 2018.03. Билетийн үнэ   6110600
Эйр тикет ХХК Бодь цамхагийн байр 2018.04 Билетийн үнэ   16474050
Эйр тикет ХХК Бодь цамхагийн байр 2018.05. Билетийн үнэ   33073750
Эйр тикет ХХК Бодь цамхагийн байр 2018.06. Билетийн үнэ   119877850
Эйр тикет ХХК Бодь цамхагийн байр 2018.07. Билетийн үнэ   172543750
Эйр тикет ХХК Бодь цамхагийн байр 2018.08. Билетийн үнэ   171084650
Эйр тикет ХХК Бодь цамхагийн байр 2018.09. Билетийн үнэ   189027400
Эйр тикет ХХК Бодь цамхагийн байр 2018.10. Билетийн үнэ   248408100
Эйр тикет ХХК Бодь цамхагийн байр 2018.11. Билетийн үнэ   248408100
Эйр тикет ХХК Бодь цамхагийн байр 2018.12. Билетийн үнэ   298305700
Эйч Эн Ай ХХК   2018.03. ННҮТ-ийн 4 салбар, ТГ-ын 2,3-р сарын интернетийн төлбөр   24200000
Эйч Эн Ай ХХК   2018.04 ННҮТ-ийн 4 салбар, ТГ-ын  интернетийн төлбөр   49500000
Эйч Эн Ай ХХК   2018.05. ННҮТ-ийн 4 салбар, ТГ-ын  интернетийн төлбөр   61600000
Эйч Эн Ай ХХК   2018.06. ННҮТ-ийн 4 салбар, ТГ-ын  интернетийн төлбөр   61600000
Эйч Эн Ай ХХК   2018.07. ННҮТ-ийн 4 салбар, ТГ-ын  интернетийн төлбөр   80050000
Эйч Эн Ай ХХК   2018.08. ННҮТ-ийн 4 салбар, ТГ-ын  интернетийн төлбөр   80050000
Эйч Эн Ай ХХК   2018.09. ННҮТ-ийн 4 салбар, ТГ-ын  интернетийн төлбөр   116350000
Эйч Эн Ай ХХК   2018.10. ННҮТ-ийн 4 салбар, ТГ-ын  интернетийн төлбөр   129418000
Эйч Эн Ай ХХК   2018.11. ННҮТ-ийн 4 салбар, ТГ-ын  интернетийн төлбөр   129418000
Эйч Эн Ай ХХК   2018.12. ННҮТ-ийн 4 салбар, ТГ-ын  интернетийн төлбөр   155554000
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар Тайпей хот 2018.02. Тайпей хот дахь төлөөлөгчийн газрын 1-р улирлын санхүүжил   172500000
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар Тайпей хот 2018.03. Тайпей хот дахь төлөөлөгчийн газрын 1-р улирлын санхүүжилт   172500000
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар Гадаад харилцааны яам 2018.04 Тайпей хот дахь төлөөлөгчийн газрын 1-р улирлын санхүүжилт   172500000
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар Гадаад харилцааны яам 2018.05. Тайпей хот дахь төлөөлөгчийн газрын 1,2-р улирлын санхүүжилт   327500000
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар Гадаад харилцааны яам 2018.06. Тайпей хот дахь төлөөлөгчийн газрын 1,2-р улирлын санхүүжилт   327500000
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар Гадаад харилцааны яам 2018.07. Тайпей хот дахь төлөөлөгчийн газрын 1,2-р улирлын санхүүжилт   482500000
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар Гадаад харилцааны яам 2018.08. Тайпей хот дахь төлөөлөгчийн газрын 1,2-р улирлын санхүүжилт   482500000
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар Гадаад харилцааны яам 2018.09. Тайпей хот дахь төлөөлөгчийн газрын 1,2-р улирлын санхүүжилт   482500000
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар Гадаад харилцааны яам 2018.10. Тайпей хот дахь төлөөлөгчийн газрын 1,2-р улирлын санхүүжилт   482500000
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар Гадаад харилцааны яам 2018.11. Тайпей хот дахь төлөөлөгчийн газрын 1,2-р улирлын санхүүжилт   482500000
ЭСЯам, төлөөлөгчийн газар Гадаад харилцааны яам 2018.12. Тайпей хот дахь төлөөлөгчийн газрын 1,2-р улирлын санхүүжилт   637500000

 


 

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (Тухай бүр)

2018 ОНЫ 1-Р САР – “Байхгүй болно” гэсэн тайлбартай.

2018 ОНЫ 2-Р САР – “Байхгүй болно” гэсэн тайлбартай

2018 ОНЫ 3-Р САР – “Байхгүй болно” гэсэн тайлбартай

2018 ОНЫ 4-Р САР – “Байхгүй болно” гэсэн тайлбартай

2018 ОНЫ 5-Р САР – “Байхгүй болно” гэсэн тайлбартай

2018 ОНЫ 6-Р САР – “Байхгүй болно” гэсэн тайлбартай

2018 ОНЫ 7-Р САР – “Байхгүй болно” гэсэн тайлбартай

2018 ОНЫ 8-Р САР – “Байхгүй болно” гэсэн тайлбартай

2018 ОНЫ 9-Р САР – “Байхгүй болно” гэсэн тайлбартай

2018 ОНЫ 10-Р САР – “Байхгүй болно” гэсэн тайлбартай

2018 ОНЫ 11-Р САР – “Байхгүй болно” гэсэн тайлбартай

2018 ОНЫ !2-Р САР – “Байхгүй болно” гэсэн тайлбартай

 

 

 
%d bloggers like this: