ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээллийн сан

 • —————————————

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

Тухай

Энэ бол Монгол Улсын төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийг “Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээний мониторингийн явцад ил тод, нээлттэй болгож үнэлэлт дүгнэлт өгөхийн зэрэгцээ олон нийтийн ой санамж болгон хадгалж буй цахим сайт юм.

Tusuv.mn үндсэн сайтад төсвийн анхаарал татсан онцлох асуудлаархи цаг үеийн мэдээллийг цуглуулж боловсруулан дэлгэн харуулж байнга шинэчилдэг.  Мөн «Шилэн дансны ажиглалт», «Орон нутгийн төсвийн ил тод байдал» гэсэн дэд сайтууд болон «Монгол Улсын төсвийн мэдээлэл» (2009-2014), «Иргэний төсөв» (2015-2016), «Орон нутгийн төсвийн ил тод, нээлттэй байдлын загвар стандарт» (2012-2013), «УИХ-ын гишүүний … 500 сая …. 1 тэрбум …» (2009-2010) зэрэг архив сайтуудтай.

id-4404

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: