ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээлэл

 • 2015-2018

 • 2017-2018

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

2019-2020. Гадаад, дотоод албан томилолт, зочин төлөөлөгчийн зардал

2020 он

Нийслэлийн төсвөөс 2020 онд томилолт, зочны зардалд 1,57 тэрбум төгрөг төлөвлөсний бараг дөрөвний гурав буюу 1,14 тэрбум төгрөгийг урьдын адил гадаад албан томилолтод, ердөө таван хувь буюу 78,7 сая төгрөгийг дотоод томилолт, бусад нь зочин төлөөлөгч хүлээж авах зардал байжээ. Харин цар тахал дэгдэж гадаад томилолтууд цуцлагдсанаас болж ердөө 344 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Хэмнэгдсэн төсвийг юунд зарцуулсан нь тодорхойгүй.

Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүнТөлөвлөгөөЗарцуулалт
Нийслэл, дүүрэг нийтТомилолт, зочны зардал. Үүнээс1,577,607,300.00344,165,354.00
– Гадаад албан томилолт1,142,414,400.00197,496,650.00
– Дотоод албан томилолт78,710,900.0033,286,180.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах356,482,000.00113,382,524.00
НийслэлТомилолт, зочны зардал. Үүнээс609,544,400.0097,525,597.00
– Гадаад албан томилолт450,000,000.0013,272,570.00
– Дотоод албан томилолт5,967,900.004,773,880.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах153,576,500.0079,479,147.00

Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал

Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүнТөлөвлөгөөЗарцуулалт
Нийслэл, дүүрэг нийтНэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал7,724,376,600.006,924,520,006.86
НийслэлНэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал2,013,070,000.001,717,512,204.00

2019 он

2019 онд нийслэлийн төсвөөс томилолт, зочны зардалд нийт 3,455 тэрбум төгрөг зарцуулсны бараг 70 хувь нь гадаад албан томилолтод ногджээ. Эдгээр томилолтын нэгдсэн дүн, статистик тоо баримт алга байна. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын цахим сайтад томилолттой холбоотой тогтоол шийдвэрийг тавигддаг хэдий ч нэгдүгээрт бүрэн биш, хоёрдугаарт зардлын хэмжээ, задаргаа бүхий хавсралтыг оруулахгүй байна. 2013-2014 оны үед ийм тогтоол шийдвэрийг бүрэн ил тод болгож байснаа больсон юм. Мөн зочин, төлөөлөгч хүлээн авахад 872,6 сая төгрөгийг төсөвлөж 909,1 сая төгрөгийг буюу хэтрүүлэн зарцуулжээ.

Томилолт, зочны зардал, тэтгэмж, шагнал урамшуулал

Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүнТөлөвлөгөөЗарцуулалт
Нийслэл, дүүрэг нийтТомилолт, зочны зардал. Үүнээс3,561,343,300.003,445,407,964.94
– Гадаад албан томилолт2,494,555,100.002,372,251,690.52
– Дотоод албан томилолт194,110,400.00164,079,210.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах872,677,800.00909,077,064.42
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал7,248,190,500.007,148,753,112.89
НийслэлТомилолт, зочны зардал. Үүнээс1,460,856,600.001,416,575,663.50
– Гадаад албан томилолт892,000,000.00831,499,623.08
– Дотоод албан томилолт37,056,600.0027,887,880.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах531,800,000.00557,188,160.42
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал1,240,417,800.001,194,285,026.42
Сүхбаатар дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс522,868,000.00488,566,911.00
– Гадаад албан томилолт422,100,000.00412,238,631.00
– Дотоод албан томилолт32,605,000.0023,662,130.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах68,163,000.0052,666,150.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал1,053,486,500.001,040,046,924.37
Баянгол дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс66,027,300.0062,685,853.00
– Гадаад албан томилолт66,027,300.0062,685,853.00
– Дотоод албан томилолт0.000.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал430,300,400.00413,538,321.00
Баянзүрх дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс259,373,600.00236,169,673.50
– Гадаад албан томилолт224,011,100.00204,891,073.50
– Дотоод албан томилолт3,862,500.001,350,000.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах31,500,000.0029,928,600.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал1,387,354,800.001,373,430,293.90
Чингэлтэй дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс292,258,400.00292,257,168.00
– Гадаад албан томилолт201,702,600.00201,702,507.00
– Дотоод албан томилолт11,460,000.0011,460,000.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах79,095,800.0079,094,661.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал652,604,900.00651,868,863.00
Хан-Уул дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс451,434,200.00451,003,941.94
– Гадаад албан томилолт347,900,200.00333,178,887.94
– Дотоод албан томилолт6,734,000.003,044,900.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах96,800,000.00114,780,154.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал1,450,360,300.001,448,900,647.80
Сонгинохайрхан дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс264,302,400.00259,348,416.00
– Гадаад албан томилолт229,663,400.00214,822,573.00
– Дотоод албан томилолт1,320,000.001,101,000.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах33,319,000.0043,424,843.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал830,514,400.00824,348,365.40
Налайх дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс133,193,000.00132,996,412.00
– Гадаад албан томилолт88,950,500.0089,130,412.00
– Дотоод албан томилолт24,742,500.0024,366,000.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах19,500,000.0019,500,000.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал70,313,300.0070,313,252.00
Багануур дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс63,369,800.0058,540,926.00
– Гадаад албан томилолт17,500,000.0017,402,130.00
– Дотоод албан томилолт43,869,800.0039,144,300.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах2,000,000.001,994,496.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал81,599,800.0080,991,982.00
Багахангай дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс47,660,000.0047,263,000.00
– Гадаад албан томилолт4,700,000.004,700,000.00
– Дотоод албан томилолт32,460,000.0032,063,000.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах10,500,000.0010,500,000.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал51,238,300.0051,029,437.00

Share this:

 
%d bloggers like this: