ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээлэл

 • 2015-2018

 • 2017-2018

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

Нийслэлийн төсвийн 2019 оны зарим зарцуулалт

Томилолт, зочны зардал

Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүнТөлөвлөгөөЗарцуулалт
Нийслэл, дүүрэг нийтТомилолт, зочны зардал. Үүнээс3,561,343,300.003,445,407,964.94
– Гадаад албан томилолт2,494,555,100.002,372,251,690.52
– Дотоод албан томилолт194,110,400.00164,079,210.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах872,677,800.00909,077,064.42
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал7,248,190,500.007,148,753,112.89
НийслэлТомилолт, зочны зардал. Үүнээс1,460,856,600.001,416,575,663.50
– Гадаад албан томилолт892,000,000.00831,499,623.08
– Дотоод албан томилолт37,056,600.0027,887,880.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах531,800,000.00557,188,160.42
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал1,240,417,800.001,194,285,026.42
Сүхбаатар дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс522,868,000.00488,566,911.00
– Гадаад албан томилолт422,100,000.00412,238,631.00
– Дотоод албан томилолт32,605,000.0023,662,130.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах68,163,000.0052,666,150.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал1,053,486,500.001,040,046,924.37
Баянгол дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс66,027,300.0062,685,853.00
– Гадаад албан томилолт66,027,300.0062,685,853.00
– Дотоод албан томилолт0.000.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал430,300,400.00413,538,321.00
Баянзүрх дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс 259,373,600.00236,169,673.50
– Гадаад албан томилолт224,011,100.00204,891,073.50
– Дотоод албан томилолт3,862,500.001,350,000.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах31,500,000.0029,928,600.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал1,387,354,800.001,373,430,293.90
Чингэлтэй дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс292,258,400.00292,257,168.00
– Гадаад албан томилолт201,702,600.00201,702,507.00
– Дотоод албан томилолт11,460,000.0011,460,000.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах79,095,800.0079,094,661.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал652,604,900.00651,868,863.00
Хан-Уул дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс451,434,200.00451,003,941.94
– Гадаад албан томилолт347,900,200.00333,178,887.94
– Дотоод албан томилолт6,734,000.003,044,900.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах96,800,000.00114,780,154.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал1,450,360,300.001,448,900,647.80
Сонгинохайрхан дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс264,302,400.00259,348,416.00
– Гадаад албан томилолт229,663,400.00214,822,573.00
– Дотоод албан томилолт1,320,000.001,101,000.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах33,319,000.0043,424,843.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал830,514,400.00824,348,365.40
Налайх дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс133,193,000.00132,996,412.00
– Гадаад албан томилолт88,950,500.0089,130,412.00
– Дотоод албан томилолт24,742,500.0024,366,000.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах19,500,000.0019,500,000.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал70,313,300.0070,313,252.00
Багануур дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс63,369,800.0058,540,926.00
– Гадаад албан томилолт17,500,000.0017,402,130.00
– Дотоод албан томилолт43,869,800.0039,144,300.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах2,000,000.001,994,496.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал81,599,800.0080,991,982.00
Багахангай дүүрэгТомилолт, зочны зардал, үүнээс47,660,000.0047,263,000.00
– Гадаад албан томилолт4,700,000.004,700,000.00
– Дотоод албан томилолт32,460,000.0032,063,000.00
– Зочин төлөөлөгч хүлээн авах10,500,000.0010,500,000.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал51,238,300.0051,029,437.00
 
%d bloggers like this: