ТӨСВИЙН ил тод БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээний мэдээллийн сан

 • —————————————

 • 2010-2015

 • 2015-2016

 • 2012-2013

 • 2009-2011

 • 2013-2014

 • 2011-2013

 • 2011-2013

 • 2012-2013

 • 2010-2011

 • 2010

 • 2010

“Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээ

Төсвийн чиглэлээр үйл ажилллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд 2009 онд нэгдэж Нээлттэй Нийгэм Форумын санаачлагаар нэгдэж “Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээг байгуулсан юм.

Өнөөдөр тус сүлжээ нь улс, орон нутгийн төсвийн анхаарал татсан төлөвлөлт, зарцуулалтыг бүртгэж хяналт тавих, орон нутгийн төсвийн ил тод, нээлттэй байдлын хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

 
%d bloggers like this: